Nowe regulacje w zakresie Komitetów Audytu w spółkach publicznych


750,00 +23% VAT

Cele szkolenia:

W ramach szkolenia zostaną omówione regulacje modyfikujące obowiązki związane z utworzeniem komitetu audytu oraz jego zadaniami. Dodatkowo analizie zostaną poddane liczne obowiązki dokumentacyjne jednostek zainteresowania publicznego (JZP) odnoszące się do przygotowania polityki świadczenia przez firmę audytorską dozwolonych usług niebędących badaniem, określenia procedury wyboru firmy audytorskiej przez JZP, a także przygotowania regulaminu działania komitetu audytu lub regulaminu działania rady nadzorczej.

Adresatami szkolenia są:

 • członkowie komitetów audytu,
 • członkowie zarządów i rad nadzorczych,
 • dyrektorzy biur zarządów,
 • przedstawiciele biur nadzorów właścicielskich,
 • dyrektorzy finansowi spółek publicznych,
 • osoby odpowiedzialne za raportowanie do KNF,
 • personel zajmujący się przygotowaniem sprawozdań finansowych w spółkach publicznych oraz sporządzaniem sprawozdań ze stosowaniem zasad ład korporacyjnego,
 • przedstawiciele pionów relacji inwestorskich, audytu wewnętrznego, Compliance.

Patronat:

10:00-10:15 Wprowadzenie

Cel i waga zmian wynikających z regulacji:

 • Dyrektywa 2014/56/UE i szczególne regulacje dotyczące jednostek zainteresowania publicz­nego – rozporządzenie 537/2014 Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w sprawie szczególnych wymogów badań sprawozdań finansowych.
 • Zagadnienia nadzoru właścicielskiego w nowej ustawie o biegłych rewidentach z dnia 1 czerwca 2017 r.

 

10:15-11:30 Część I

Rady nadzorcze i Komitety audytu w nowych regulacjach

 • Kategorie jednostek objętych nowymi regulacjami. Przewidywany wpływ nowelizacji na współpracę właścicieli, zarządu, rady nadzorczej i jej komitetu audytu.
 • Komitet audytu: umiejscowienie, kryteria wyboru członków, ich zadania i odpowie­dzialność.
 • Rodzaj i nieuchronność sankcji za naruszenie regulacji.
 • Wybór biegłego rewidenta – zadania budowy procedur i polityk przez Komitety Audytu.
 • Zmiany form sprawozdań biegłych rewidentów dla komitetów audytu i rad nadzorczych.
 • Inne wybrane zagadnienia.

Ewa Jakubczyk-Cały – Partner Zarządzający PKF Consult

 

11:45-13:00 Część II

Czy statuty i regulacje corporate governance będą wymagały zmian w spółkach publicznych?

 1. Powołanie członków rad nadzorczych przez akcjonariuszy.
 2. Komitety audytu – jak dobierać ich członków, wymogi niezależności i kwalifikacji.
 3. Obowiązki komitetów audytu – są w regulacjach, a jakie są prawa?
 4. Wynagrodzenia dla członków komitetu audytu versus sankcje i ich asekuracja.
 5. Jak kształtować regulaminy działania rad nadzorczych i komitetów audytu?
 6. Czy zmieniać statuty?
 7. Relacja: Komitet Audytu a Rada Nadzorcza.
 8. Spójność regulacyjna:
 • ustawa o biegłych rewidentach,
 • k.s.h.
 • statut
 • Regulamin działania Rady Nadzorczej, Zarządu i Komitetu Audytu.

 

14:00-15:30 Część III  - Warsztaty

Najważniejsze wyzwania spójności wewnętrznych regulacji w spółce z nową ustawą

 • Czy trzeba zmienić statut, kto powołuje Komitet Audytu?
 • Jak sprawić aby akcjonariusze do rady nadzorczej powołali członków spełniających kryteria niezależności i kompetencji?
 • Polityki i procedury wyboru biegłego rewidenta, czym to się różni i jak je przygotować?
 • Zawiadomienie do KNF o organie wybierającym firmę audytorską do badania sprawozdań.
 • Jak kształtować regulamin działań Rady Nadzorczej.
 • Przykładowy roczny plan pracy Komitetu Audytu.

Ewa Jakubczyk-Cały

Partner Zarządzający PKF Consult, biegły rewident nr 1326, ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania. Członek Komisji Nadzoru Audytowego w latach 2009 -2016, członek Komisji ds. etyki przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów, członek Rady Fundatorów Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Bierze udział w licznych projektach, między innymi dotyczących badania jednostkowych 
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzania części finansowej prospektu oraz doradztwa w procesie restrukturyzacji i połączeń spółek. Wykładowca z zakresu rachunkowości, instrumentów finansowych i sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych na wyższych uczelniach (m.in. SGH) oraz w wielu instytucjach (m.in. Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych i  Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów). Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej.  Autorka książek i szeregu publikacji związanych 
z zagadnieniami rachunkowości i finansów spółek kapitałowych. 

 

Dr Iwona Gębusia 

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla banków i instytucji finansowych. Brała udział w szeregu transakcji na rynkach kapitałowych, M&A oraz finansowaniu. Praktykowała w wiodących kancelariach polskich oraz zagranicznych.

Jest autorką pionierskiej monografii „Warranty subskrypcyjne” oraz autorką i współautorką około dwudziestu publikacji, które ukazały się w prestiżowych czasopismach naukowych. Posiada także bogate doświadczenie jako wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec.

 

 

 

 

Termin:
 18 lipca i 05 września

 

Godziny szkolenia:
10.00 - 15.30

 

Miejsce szkolenia:
Centrum Giełdowe, GPW w Warszawie

 

 

Opłata za uczestnictwo:
750 zł + 23% VAT

 

Opłata obejmuje:
Wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

 

Rabaty:
10% dla Klientów PKF Consult,
10% dla osób zgłaszających się na więcej niż jedno szkolenie.

 

Termin płatności:
Tydzień przed terminem rozpoczęcia szkolenia, drogą mailową rozsyłane będą informacje organizacyjne oraz prośba o uiszczenie opłaty.

 

Dane do płatności:
Wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, +48 22 560 76 71

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, +48 22 560 76 55

Grzegorz Lenkiewicz
Koordynator ds. Rozwoju Usług i Sprzedaży
e-mail, +48 22 495 76 33

Tomasz Oleszek
Koordynator ds. Rozwoju Usług i Sprzedaży
e-mail, +48 22 495 76 02

Szkolenia wg. kategorii

Szkolenia wg. lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś skolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 18-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 18-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
Forum Biznesu
Kariera w finansach
Klub integracji europejskiej
PUDS
Rach
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu