Aktualizacja wiedzy z zakresu MSSF

 


450,00 +23% VAT

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat wybranych istotnych zmian i kluczowych wymogów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR). Po jego ukończeniu uczestnicy posiądą wiedzę na temat nowych rozwiązań  MSSF (zarówno ich ogólną „filozofię”, jak i rozwiązania poszczególnych zmienionych standardów) i będą potrafili zastosować je w praktyce.  

Korzyści dla uczestnika:

 • Dowiesz się co znaczy dochód całkowity oraz jak sporządzić sprawozdanie z dochodu całkowitego.
 • Powiemy, jak należy przygotować bilans zgodnie z MSSR
 • Zaprezentujemy przykłady ujawnień w zakresie zasad wyceny i ujmowania instrumentów finansowych
 • Wyjaśnimy jak rozliczać i wyceniać nieruchomości inwestycyjne w MSR 40

Adresaci:

 • główni księgowi, księgowi
 • kontrolerzy finansowi
 • dyrektorzy finansowi
 • specjaliści ds rachunkowości zarządczej/controllingu
 • osoby, które chciałyby rozumieć, interpretować i stosować MSSF

 

1. MSSF 9

- Przyczyny zastąpienia MSR 39 nowym standardem i geneza MSSF 9.

- Nowe zasady klasyfikacji i wyceny aktywów i zobowiązań finansowych według MSSF 9.

- Zasady wyceny aktywów finansowych i zobowiązań finansowych do wartości godziwej.

- Zasady wyłączania aktywów finansowych i zobowiązań finansowych z bilansu według MSSF 9.

 

2. Zmian w MSR 1 i MSSF 7 

- Bilans – zasady prezentacji, struktura, podstawowe pozycje (w tym kapitały własne). 

- Przygotowanie i prezentacja rachunku zysków i strat i sprawozdania z całkowitych dochodów (w tym prezentacja działalności niekontynuowanej  według MSSF 5).

-  Rachunek przepływów pieniężnych według MSR 7 – najważniejsze różnice w porównaniu z rozwiązaniami polskimi. Zasady przygotowania not (informacji dodatkowej) do sprawozdania finansowego – przykłady wybranych ujawnień (MSSF 7, MSR 16 itp.).

- Kiedy trzeba ujawnić informacje w formie opisowej.

- Przykład ujawnień w zakresie zasad wyceny i ujmowania instrumentów finansowych.

3. MSSF 16 – Leasing 

-  Identyfikacja umowy leasingu (w tym leasing wbudowany w inną umowę).

 - Definicja leasingu w MSSF 16.

- Przykłady praktyczne zastosowania definicji.

- Rozdzielanie komponentów leasingowych i innych.

- Ujęcie leasingu u leasingobiorcy – model oparty o prawo do użytkowania.

- Ujęcie początkowe i późniejsza wycena prawa do użytkowania i zobowiązania z tytułu leasingu.

- Rodzaje opłat (stałe, zmienne, de facto stałe) i ich ujmowanie, wpływ zmian opłat na wycenę aktywa i zobowiązania

szacowanie okresu leasingu, umowy na czas nieokreślony

4. MSSF 15 – Przychody z umów z klientami – najważniejsze zmiany MSSF 15 .

- Kluczowa zasada: rozpoznanie przychodu odnoszącego się do transferu towarów lub usług w wartości oczekiwanej zapłaty.

- Identyfikacja osobnych zobowiązań do wykonania świadczeń. 

- Określenie oraz alokacja ceny transakcji

 • Kryteria ujmowania przychodów na dany moment oraz w czasie
 • Koszty pozyskania umowy
 • Wpływ biznesowy nowych regulacji na moment rozpoznania, kwotę oraz prezentację przychodów

5. MSSF 13 – wartość godziwa

-  Klasyfikacja aktywów trwałych jako przeznaczonych do sprzedaży.

-  Wycena aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży.

-  Prezentacja i ujawnianie aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży.

6. Rozliczanie i wycena nieruchomości inwestycyjnych w MSR 40

- Inwestycja jako składnik aktywów

- Wycena inwestycji wg MSR 40 

-  Obowiązek ustalania wartości godziwej 

- Przeklasyfikowanie nieruchomości inwestycyjnej 

Jarosław Stankiewicz

Praktyk z 27-letnim doświadczeniem w biznesie,  ekonomista i certyfikowany trener biznesu. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania finansami prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz rachunkowości i audytu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Posiada praktyczne doświadczenie pozyskane m.in. podczas pracy na stanowiskach zarządczych oraz przy realizacji dużych projektów szkoleniowo-doradczych. Specjalizuje się m.in. w zakresie prawa pracy, kadrach i płacach, analizie ekonomiczno - finansowej, rachunkowości,  inwentaryzacji, środków trwałych, ewidencji i wyceny wartości niematerialnych i prawnych, zarządzania kosztami i finansami, systemów ekonomicznych, podatków, zarządzania strategicznego, Lean Accounting, controllingu, audytu i zarządzania ryzykiem czy MSR i MSSF.

Szkolenia prowadzi warsztatowo, kładąc nacisk na aspekty praktyczne, odnoszące się do specyfiki pracy uczestników zajęć. W działalności dydaktycznej wykorzystuje praktyczne doświadczenia zawodowe.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

 

Godziny szkolenia:

09.30 - 16.00

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu