Analiza finansowa przedsiębiorstwa

 


850,00 +23% VAT

Cel szkolenia:​

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zagadnień związanych z prowadzeniem analizy finansowej w przedsiębiorstwie.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają narzędzia, procesy i metody wykorzystywane podczas przeprowadzania analizy finansowej. Nabyta wiedza pozwoli uczestnikom na wykonywanie we właściwy sposób analiz finansowych, jak również na dokonywania interpretacji wyników analiz w sposób kompletny i zrozumiały dla każdego odbiorcy informacji.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Poznanie specyfiki przygotowywania analizy finansowej przedsiębiorstwa.
 • Nauczenie się interpretacji wyników ex post działalności firmy i właściwego podejścia do wykorzystania danych historycznych do prognozowania przyszłych danych.
 • Poznanie metod i sposobów holistycznego podejścia do danych finansowych przedsiębiorstwa.
 • Poznanie niezbędnych narzędzi wykorzystywanych w analizie finansowej.
 • Poznanie sposobów i zasad interpretacji wyników analizy finansowej.
 • Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa pozwalającej na ocenę sytuacji i kondycji przedsiębiorstwa
 • Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu przeprowadzania oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.

 

Adresaci 

 • Decydenci w przedsiębiorstwach odpowiedzialni za prezentowanie wyników finansowych przedsiębiorstw.
 • Osoby pracujące w komórkach zajmujących się oceną kondycji finansowej klientów.
 • Pracownicy działów controllingu finansowego i strategicznego w przedsiębiorstwach .
 • Analitycy finansowi.
 • Specjaliści działów controllingu.
 • Analitycy kredytowi.
 • Pracownicy odpowiedzialni za rachunkowość zarządczą w przedsiębiorstwie.

I ANALIZA FINANSOWA  PRZEDSIĘBIORSTWA W PROCESACH ZARZĄDCZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

 1. Cele finansowe i strategie finansowe w działalności przedsiębiorstw.
 2. Czy maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa i zysku to podstawowy cel współczesnych przedsiębiorstw?
 3. Procesy finansowe zachodzące w przedsiębiorstwie, a miejsce analizy finansowej w systemie finansowym przedsiębiorstwa.
 4. Wartość przedsiębiorstwa – ogólne kryteria szacowania i pomiaru.
 5. Sposoby szacowania cash flow ze względu na odbiorcę informacji – przedsiębiorstwo, właściciele, wierzyciele.

 

II INFORMACJE FINANSOWE WYKORZYSTYWANE DO ANALIZY FINANSOWEJ.

 1. Rodzaj informacji wykorzystywanych w analizie finansowej.
 2. Sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności.
 3. Jakich dodatkowych informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy prawnej i zakresu prowadzonej działalności.
 4. Wiarygodność i jakość danych przedstawianych w innych dokumentach niż w sprawozdaniach finansowych.
 5. Podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych.

III JAKOŚĆ INFORMACJI PREZENTOWANYCH W SPRAWOZDANICH FINANSOWYCH W ŚWIETLE METODOLOGII ICH EWIDENCJONOWANIA I UJAWNIANIA

 1. Rachunkowość podatkowa jako system regulujący ewidencjonowania i ujawnianie informacji finansowej przedsiębiorstw.
 2. Metody stosowane w rachunkowości.
 3. Zasady stosowane w rachunkowości.
 4. Rachunkowość zarządcza vs. rachunkowość podatkowa.
 5. Elementy sprawozdania finansowego.

IV USTALANIE KONDYCJI FINANSOWEJ NA PODSTAWIE OGÓLNEJ ANALIZY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

 1. Elementarna analiza pozycji bilansu.
 2. Elementarna analiz pozycji rachunku zysków i strat.
 3. Elementarna analiz pozycji rachunku przepływów pieniężnych.
 4. Szybki test wypłacalności przedsiębiorstwa.
 5. Reguły i zasady finansowe mówiące dużo o sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
 6. Identyfikacja poziomu podatności przedsiębiorstwa na kryzys.
 7. Diagnozowanie symptomów kryzysu w przedsiębiorstwie na podstawie ogólnej analizy sprawozdania finansowego.

 

V WSKAŹNIKOWA ANALIZA FINANSOWA W OCENIE KONDYCJI PRZEDSIĘBIORSTWA

 1. Zasady interpretacji wyników analizy.
 2. Najczęściej popełniane błędy w analizie finansowej przedsiębiorstwa.
 3. Analiza struktury bilansu.
 4. Analiza rentowności.
 5. Analiza płynności.
 6. Analiza efektywności jako podstawa zarządzania kapitałem obrotowym:
 • Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto.
 1. Analiza poziomu zadłużenia.
 2. Dźwignia operacyjna.
 3. Dźwignia finansowa.
 4. Dźwignia połączona.
 5. Analiza DU POINTA.
 6. Analiza dyskryminacyjna – badanie zagrożenia upadłością.
 7. Metodologie jakościowo-ilościowe oceny wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa:
 • 5c klienta.
 • Metody punktowe.

VI PODSTAWY OCENY OPŁACALNOŚCI PROJWEKTÓW INWESTYCYJNYCH

 1. Typy projektów inwestycyjnych vs źródła ich finansowania.
 2. Wskaźniki statycznej analizy oceny projektów inwestycyjnych.
 3. Podejście dynamiczne do oceny projektów inwestycyjnych:
 • Zmiana wartości pieniądza w czasie.
 • Wskaźniki finansowe wykorzystywane w ocenie projektów inwestycyjnych.
 • Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych.

Marek Sochoń

Absolwent studiów doktoranckich  w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie nauk ekonomicznych, dyscypliny: nauki o zarządzaniu (w trakcie pisania pracy doktorskiej); doświadczony praktyk, konsultant i trener. Od 2002 prowadzi doradztwo gospodarcze w zakresie finansów przedsiębiorstw, controllingu, rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami, wyceny przedsiębiorstw oraz finansowania działalności gospodarczej. W trakcie prawie 20-to letniej kariery zawodowej w finansach, pełnił funkcje analityka finansowego, kontrolera finansowego, managera działu analiz finansowych, dyrektora finansowego oraz dyrektora ds. controllingu i finansów. Ma na swoim koncie przeprowadzonych ponad 2300 godzin lekcyjnych wykładów, ćwiczeń i warsztatów w zakresie: analizy finansowej, controllingu i rachunkowości zarządczej, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie płynnością przedsiębiorstw, wyceną przedsiębiorstw, zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz przygotowania biznes planów i zakładania działalności gospodarczej. Jego szkolenia to perfekcyjne połączenie praktyki dnia codziennego i wiedzy teoretycznej z umiejętnością przekazania jej w sposób najbardziej efektywny i zrozumiały dla uczestnika.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

 

Godziny szkolenia:

09.30 - 16.00

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu