Archiwum szkoleń

 

  Nazwa szkolenia Kategoria Miejsce Termin
Prawo pracy dla managerów oraz przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy Prawo Warszawa 14-15.10.2019
Kontrole i postępowania podatkowe Podatki Warszawa 10.10.2019
Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR - Gdańsk Pracownicze Plany Kapitałowe Gdańsk 27.09.2019
Obowiązki informacyjne w świetle Rozporządzenia MAR i znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego raportowania bieżącego i okresowego. Identyfikacja zdarzeń podlegających raportowaniu Podatki Warszawa 27.09.2019
Power BI Excel Warszawa 25-26.09.2019
Zarządzanie innowacjami (Innovation management) Zarządzanie Warszawa 25.09.2019
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki ustawowe instytucji obowiązanych i osób w nich zatrudnionych zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. Finanse Warszawa 25.09.2019
Wykrywanie fałszerstw w dokumentacji oraz warsztaty grafologiczne Finanse Warszawa 25.09.2019
Ceny Transferowe - najnowsze zmiany Podatki Warszawa 25.09.2019
Bezpieczeństwo Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 25.09.2019
Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Skutki księgowe. Rachunkowość Warszawa 24.09.2019
Kodeks spółek handlowych dla księgowych Rachunkowość Warszawa 23.09.2019
Excel - poziom zaawansowany Excel Warszawa 23-24.09.2019
Asertywność jako narzędzie pracy Kompetencje miękkie Warszawa 23-24.09.2019
Finanse dla niefinansistów - finansowy niezbędnik dla każdego Finanse Warszawa 23-24.09.2019
Klasyfikacja taryfowa towarów Prawo Warszawa 20.09.2019
Podatki w Niemczech Podatki Warszawa 19.09.2019
Excel - poziom średniozaawansowany Excel Warszawa 19-20.09.2019
Środki trwałe Podatki Warszawa 19.09.2019
Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce Kadry i płace Warszawa 19.09.2019
Controlling i analiza finansowa przedsiębiorstw Finanse Warszawa 18.09.2019
Prawo pracy dla managerów oraz przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy Prawo Warszawa 18-19.09.2019
Czas pracy w podmiotach medycznych Kadry i płace Warszawa 18.09.2019
Mobbing i nierówne traktowanie w miejscu pracy Kadry i płace
Warszawa 18.09.2019
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego Finanse Warszawa 18.09.2019
Zarządzanie ciągłością działania Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 18-19.09.2019
Rozwiązywanie umów o pracę warsztaty praktyczne Kadry i płace Warszawa 17.09.2019
Komunikacja w zespole Kompetencje miękkie Warszawa 17-18.09.2019
Zarządzanie stresem - system naczyń połączonych Kompetencje miękkie
Warszawa 17-18.09.2019
Excel dla księgowych Excel Warszawa 17-18.09.2019
Analiza finansowa dla księgowych na przykładach Finanse Warszawa 16-17.09.2019
Naliczanie wynagrodzeń w praktyce Kadry i płace Warszawa 12.09.2019
MSSF 15 – nowe podejście w ujmowaniu przychodów z tytułu umów z klientami Rachunkowość Warszawa 11.09.2019
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 11-13.09.2019
Excel w finansach – poziom 2 Excel Warszawa 11-12.09.2019
Podatek dochodowy od osób prawnych 2019 Podatki Warszawa 10.09.2019
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem Zarządzanie Warszawa 10-11.09.2019
RODO w księgowości. Ochrona danych osobowych w związku ze świadczeniem usług rachunkowo - księgowych. Prawo Warszawa 10.09.2019
Akcje, opcje walutowe, kontrakty terminowe i obligacje od podstaw Rynek Kapitałowy Warszawa 09-10.09.2019
INTRASTAT Prawo Warszawa 09.09.2019
Podatek VAT - kompendium zmian Podatki Warszawa 05.09.2019
Praca z trudnym klientem Kompetencje miękkie Warszawa 05-06.09.2019
Polityka Bezpieczeństwa Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 05-06.09.2019
Excel w finansach – poziom 1 Excel Warszawa 05-06.09.2019
Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR - Wrocław Pracownicze Plany Kapitałowe Wrocław 04.09.2019
Obrót towarowy z zagranicą Prawo Warszawa 04.09.2019
Kontrole i postępowania podatkowe Podatki Warszawa 03.09.2019
Ochrona danych, bezpieczne dane w firmie Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 03.09.2019
Środki trwałe Podatki Warszawa 29.08.2019
Asertywność jako narzędzie pracy Kompetencje miękkie Warszawa 28-29.08.2019
Cyber Security Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 28-30.08.2019
Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR - Warszawa Pracownicze Plany Kapitałowe
Kadry i płace
Warszawa 27.08.2019
Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Zarządzanie Warszawa 27-28.08.2019
Obowiązki informacyjne w świetle Rozporządzenia MAR i znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego raportowania bieżącego i okresowego. Identyfikacja zdarzeń podlegających raportowaniu Podatki Warszawa 26.08.2019
Podatki w Niemczech Podatki Warszawa 23.08.2019
Czas pracy w podmiotach medycznych Kadry i płace Warszawa 23.08.2019
Bezpieczeństwo Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 21.08.2019
Analiza finansowa dla księgowych na przykładach Finanse Warszawa 20-21.08.2019
Prawo pracy dla managerów oraz przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy Prawo Warszawa 19-20.08.2019
MSSF 16 - Leasing. Rewolucja w księgach. Rachunkowość Warszawa 19.08.2019
Excel - poziom zaawansowany Excel Warszawa 19-20.08.2019
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego Finanse Warszawa 14.08.2019
Controlling i analiza finansowa przedsiębiorstw Finanse Warszawa 13.08.2019
MSSF 15 – nowe podejście w ujmowaniu przychodów z tytułu umów z klientami Rachunkowość Warszawa 13.08.2019
Wykrywanie fałszerstw w dokumentacji oraz warsztaty grafologiczne Finanse Warszawa 13.08.2019
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki ustawowe instytucji obowiązanych i osób w nich zatrudnionych zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. Finanse Warszawa 12.08.2019
Komunikacja w zespole Kompetencje miękkie Warszawa 12-13.08.2019
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem Zarządzanie Warszawa 07-08.08.2019
Naliczanie wynagrodzeń w praktyce Kadry i płace Warszawa 07.08.2019
Ceny Transferowe - najnowsze zmiany Podatki Warszawa 07.08.2019
Excel w finansach – poziom 1 Excel Warszawa 07-08.08.2019
Klasyfikacja taryfowa towarów Prawo Warszawa 06.08.2019
Podatek VAT - kompendium zmian Podatki Warszawa 06.08.2019
Praca z trudnym klientem Kompetencje miękkie Warszawa 06-07.08.2019
Rozwiązywanie umów o pracę warsztaty praktyczne Kadry i płace Warszawa 05.08.2019
Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce Kadry i płace Warszawa 05.08.2019
Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR - Łódź Pracownicze Plany Kapitałowe Łódź 01.08.2019
Zarządzanie stresem - system naczyń połączonych Kompetencje miękkie
Warszawa 01-02.08.2019
RODO w księgowości. Ochrona danych osobowych w związku ze świadczeniem usług rachunkowo - księgowych. Prawo Warszawa 31.07.2019
Obowiązki informacyjne w świetle Rozporządzenia MAR i znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego raportowania bieżącego i okresowego. Identyfikacja zdarzeń podlegających raportowaniu Podatki Warszawa 31.07.2019
Prawo pracy dla managerów oraz przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy Prawo Warszawa 30-31.07.2019
MSSF 16 - Leasing. Rewolucja w księgach. Rachunkowość Warszawa 30.07.2019
Excel w finansach – poziom 2 Excel Warszawa 30-31.07.2019
Mobbing i nierówne traktowanie w miejscu pracy Kadry i płace
Warszawa 26.07.2019
Bezpieczeństwo Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 26.07.2019
Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Skutki księgowe. Rachunkowość Warszawa 25.07.2019
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki ustawowe instytucji obowiązanych i osób w nich zatrudnionych zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. Finanse Warszawa 25.07.2019
Kodeks spółek handlowych dla księgowych Rachunkowość Warszawa 24.07.2019
Środki trwałe Podatki Warszawa 24.07.2019
Obrót towarowy z zagranicą Prawo Warszawa 23.07.2019
Asertywność jako narzędzie pracy Kompetencje miękkie Warszawa 23-24.07.2019
Czas pracy w podmiotach medycznych Kadry i płace Warszawa 22.07.2019
Kontrole i postępowania podatkowe Podatki Warszawa 22.07.2019
Prawo pracy – najnowsze zmiany Prawo Warszawa 22.07.2019
Analiza sprawozdań finansowych - warsztat praktyczny Finanse Warszawa 19.07.2019
Zawieranie umów o pracę i umów cywilnoprawnych- warsztaty praktyczne Kadry i płace Warszawa 18.07.2019
Akcje, opcje walutowe, kontrakty terminowe i obligacje od podstaw Rynek Kapitałowy Warszawa 18-19.07.2019
Podatek dochodowy od osób prawnych 2019 Podatki Warszawa 17.07.2019
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego Finanse Warszawa 17.07.2019
Excel dla księgowych Excel Warszawa 17-18.07.2019
Excel - poziom średniozaawansowany Excel Warszawa 16-17.07.2019
Rozwiązywanie umów o pracę warsztaty praktyczne Kadry i płace Warszawa 16.07.2019
Zarządzanie ciągłością działania Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 16-17.07.2019
MSSF 15 – nowe podejście w ujmowaniu przychodów z tytułu umów z klientami Rachunkowość Warszawa 15.07.2019
Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Zarządzanie Warszawa 11-12.07.2019
Ochrona danych, bezpieczne dane w firmie Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 11.07.2019
Komunikacja w zespole Kompetencje miękkie Warszawa 10-11.07.2019
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 08-10.07.2019
Naliczanie wynagrodzeń w praktyce Kadry i płace Warszawa 04.07.2019
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem Zarządzanie Warszawa 03-04.07.2019
Praca z trudnym klientem Kompetencje miękkie Warszawa 03-04.07.2019
Wycena przedsiębiorstwa (Business Valuation) Zarządzanie Warszawa 28.06.2019
Excel w finansach – poziom 1 Excel Warszawa 27-28.06.2019
Excel - poziom zaawansowany Excel Warszawa 27-28.06.2019
Prawo pracy – najnowsze zmiany Prawo Warszawa 27.06.2019
Prawo pracy dla managerów oraz przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy Prawo Warszawa 26-27.06.2019
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (Value-Based Management) Zarządzanie Warszawa 26.06.2019
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki ustawowe instytucji obowiązanych i osób w nich zatrudnionych zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. Finanse Warszawa 25.06.2019
Organizacja w środowisku międzynarodowym - kwestie praktyczne zarządzania. Perspektywa firmy i jej interesariuszy. Zarządzanie Warszawa 25.06.2019
Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 24-26.06.2019
MSSF 15 – nowe podejście w ujmowaniu przychodów z tytułu umów z klientami Rachunkowość Warszawa 24.06.2019
Środki trwałe Podatki Warszawa 19.06.2019
RODO - aktualny stan prawny Prawo Warszawa 18.06.2019
Ochrona danych, bezpieczne dane w firmie Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 18.06.2019
Unijny Kodeks Celny Prawo Warszawa 17.06.2019
Mobbing i nierówne traktowanie w miejscu pracy Kadry i płace
Warszawa 17.06.2019
Kontrole i postępowania podatkowe Podatki Warszawa 17.06.2019
Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną (Intellectual property management) Zarządzanie Warszawa 17.06.2019
Bezpieczeństwo Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 14.06.2019
Excel w finansach – poziom 2 Excel Warszawa 13-14.06.2019
Lean Financial Zarządzanie Warszawa 13.06.2019
Cyber Security Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 12-14.06.2019
Excel dla księgowych Excel Warszawa 11-12.06.2019
RODO w księgowości. Ochrona danych osobowych w związku ze świadczeniem usług rachunkowo - księgowych. Prawo Warszawa 11.06.2019
Polityka Bezpieczeństwa Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 10-11.06.2019
Ceny Transferowe w praktyce. Podsumowanie przepisów obowiązujących w latach 2013-2019 Podatki Warszawa 06-07.06.2019
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 05-07.06.2019
Controlling i analiza finansowa przedsiębiorstw Finanse Warszawa 03.06.2019
Bezpieczeństwo Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 28.05.2019
Zarządzanie ciągłością działania Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 28-29.05.2019
Organizacja w środowisku międzynarodowym - kwestie praktyczne zarządzania. Perspektywa firmy i jej interesariuszy. Zarządzanie Warszawa 27.05.2019
Wycena przedsiębiorstwa (Business Valuation) Zarządzanie Warszawa 27.05.2019
Unijny Kodeks Celny Prawo Warszawa 24.05.2019
Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną (Intellectual property management) Zarządzanie Warszawa 23.05.2019
Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 22-24.05.2019
Kontrole i postępowania podatkowe Podatki Warszawa 22.05.2019
Ocena opłacalności i ryzyka finansowego przedsięwzięć inwestycyjnych Finanse Warszawa 20.05.2019
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (Value-Based Management) Zarządzanie Warszawa 20.05.2019
RODO - aktualny stan prawny Prawo Warszawa 16.05.2019
Prawo pracy – najnowsze zmiany Prawo Warszawa 16.05.2019
Polityka Bezpieczeństwa Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 15-16.05.2019
Cyber Security Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 15-17.05.2019
Ceny Transferowe w praktyce. Podsumowanie przepisów obowiązujących w latach 2013-2019 Podatki Warszawa 09-10.05.2019
Unijny Kodeks Celny Prawo Warszawa 29.04.2019
Ocena opłacalności i ryzyka finansowego przedsięwzięć inwestycyjnych Finanse Warszawa 29.04.2019
Bezpieczeństwo Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 26.04.2019
Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 22-24.04.2019
Kontrole i postępowania podatkowe Podatki Warszawa 22.04.2019
Wycena przedsiębiorstwa (Business Valuation) Zarządzanie Warszawa 18.04.2019
Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną (Intellectual property management) Zarządzanie Warszawa 15.04.2019
RODO - aktualny stan prawny Prawo Warszawa 09.04.2019
Ceny Transferowe w praktyce. Podsumowanie przepisów obowiązujących w latach 2013-2019 Podatki Warszawa 04-05.04.2019
Ocena sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej Finanse Warszawa 28-29.03.2019
Kontrole i postępowania podatkowe Podatki Warszawa 26.03.2019
Ocena opłacalności i ryzyka finansowego przedsięwzięć inwestycyjnych Finanse Warszawa 25.03.2019
Controlling operacyjny i strategiczny Finanse Warszawa 21-22.03.2019
Rozliczenie podatku VAT w transakcjach zagranicznych Podatki Warszawa 21.03.2019
Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną (Intellectual property management) Zarządzanie Warszawa 19.03.2019
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki ustawowe instytucji obowiązanych i osób w nich zatrudnionych zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. Finanse Warszawa 12.03.2019
Finansowy fitness bez zakwasów dla przedsiębiorczych Pań Finanse Warszawa 08.03.2019
Analiza finansowa sprawozdań finansowych – praktyczne ujęcie Finanse Warszawa 07-08.03.2019
Bankowe postępowania wyjaśniające z zastosowaniem technik i metody opracowanej przez FBI Rynek Kapitałowy Warszawa 07.03.2019
Ceny transferowe w praktyce. Podsumowanie przepisów obowiązujących w latach 2013-2019 Podatki Warszawa 06-07.03.2019
Wycena przedsiębiorstwa (Business Valuation) Zarządzanie Warszawa 28.02.2019
Skuteczne prowadzenie rozmów w biznesie z użyciem metod i technik stosowanych przez FBI Zarządzanie Warszawa 28.02.2019
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (Value-Based Management) Zarządzanie Warszawa 26.02.2019
Ocena opłacalności i ryzyka finansowego przedsięwzięć inwestycyjnych Finanse Warszawa 25.02.2019
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce Kadry i płace Warszawa 22.02.2019
Praktyczne aspekty przeciwdziałania sytuacjom korupcyjnym i identyfikacji manipulacji Prawo Warszawa 21.02.2019
Podpis elektroniczny oraz ochrona danych w sieci dla biegłych rewidentów Rachunkowość Warszawa 21.02.2019
Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną (Intellectual property management) Zarządzanie Warszawa 15.02.2019
RODO - aktualny stan prawny Prawo Warszawa 15.02.2019
Podatek dochodowy od osób prawnych – kompendium zmian Podatki Warszawa 14.02.2019
Analizy porównawcze - zasady sporządzania i stosowanie metod szacowania dla potrzeb Cen Transferowych Finanse Warszawa 13.02.2019
Najnowsze zmiany w kodeksie pracy Kadry i płace Warszawa 07.02.2019
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki ustawowe instytucji obowiązanych i osób w nich zatrudnionych zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. Finanse Warszawa 05.02.2019
Podpis elektroniczny oraz ochrona danych w sieci dla biegłych rewidentów Rachunkowość Warszawa 31.01.2019
Podatek dochodowy od osób prawnych – kompendium zmian Podatki Warszawa 24.01.2019
Split Payment - mechanizm podzielonej płatności Podatki Warszawa 23.01.2019
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki ustawowe instytucji obowiązanych i osób w nich zatrudnionych zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. Finanse Warszawa 22.01.2019
Ocena sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej Finanse Warszawa 17-18.01.2019
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce Kadry i płace Warszawa 11.01.2019
Analizy porównawcze - zasady sporządzania i stosowanie metod szacowania dla potrzeb Cen Transferowych Finanse Warszawa 10.01.2019
Nowelizacja przepisów dotyczących użytkowania wieczystego Prawo Warszawa 20.12.2018
Podpis elektroniczny oraz ochrona danych w sieci dla biegłych rewidentów Rachunkowość Warszawa 19.12.2018
Cash Flow -techniki sporządzania rachunku zgodnie z Uor, KSR1, MSR 7 Finanse Warszawa 19.12.2018
Analiza finansowa sprawozdań finansowych – praktyczne ujęcie Finanse Warszawa 19.12.2018
Najnowsze zmiany w kodeksie pracy Kadry i płace Warszawa 18.12.2018
RODO - aktualny stan prawny Prawo Warszawa 18.12.2018
Zatory płatnicze - możliwości optymalizowania podatków dochodowych i VAT Podatki Warszawa 18.12.2018

Kategorie szkoleń:

Rachunkowość
Finanse
Prawo
Podatki
Kadry i płace
Rynek kapitałowy
Zarządzanie
Bezpieczeństwo informacji/danych
Konferencje
Excel
Kompetencje miękkie

Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 495 76 02

e-mail

Małgorzata Buf-Jabłońska
Menedżer ds. szkoleń obligatoryjnych
605 157 756, (22) 560 76 71

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 560 76 55

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu