Archiwum szkoleń

 

  Nazwa szkolenia Kategoria Miejsce Termin
Podatek dochodowy od osób prawnych – kompendium zmian Podatki Warszawa 07.12.2018
Pracownicze Plany Kapitałowe Kadry i płace Warszawa 07.12.2018
Power Query Excel Warszawa 06-07.12.2018
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce Kadry i płace Warszawa 06.12.2018
Podział, łączenie i przekształcanie jednostek w świetle Ustawy o rachunkowości i MSSF w aspekcie bilansowym i podatkowym Rachunkowość Warszawa 06-07.12.2018
Controlling i analiza finansowa przedsiębiorstw Finanse Warszawa 06-07.12.2018
Unijny Kodeks Celny Prawo Warszawa 05.12.2018
Klasyfikacja taryfowa towarów Prawo Warszawa 05.12.2018
Podatek od towarów i usług 2019 Podatki Warszawa 05.12.2018
Bezpieczeństwo Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 05.12.2018
INTRASTAT Prawo Warszawa 04.12.2018
Rozwiązywanie umów o pracę warsztaty praktyczne Kadry i płace Warszawa 04.12.2018
Jak sprawnie zaprojektować i wdrożyć system kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową? Rachunkowość Warszawa 03-04.12.2018
Excel - poziom zaawansowany Excel Warszawa 03-04.12.2018
Zawieranie umów o pracę i umów cywilnoprawnych- warsztaty praktyczne Kadry i płace Warszawa 03.12.2018
Podatek dochodowy od osób prawnych 2019 Podatki Warszawa 03.12.2018
Akcje, kontrakty, opcje i obligacje od podstaw Rynek Kapitałowy Warszawa 03-04.12.2018
Ocena opłacalności i ryzyka finansowego przedsięwzięć inwestycyjnych Finanse Warszawa 30.11.2018
INTRASTAT Prawo Warszawa 30.11.2018
Świadomy pracownik, bezpieczne dane – czyli jak uchronić pracownika przed wyłudzeniem danych Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 30.11.2018
Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce Kadry i płace Warszawa 30.11.2018
Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US Kadry i płace Warszawa 29.11.2018
Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności przedsiębiorstw Finanse Warszawa 29-30.11.2018
Analiza finansowa dla księgowych na przykładach Finanse Warszawa 28.11.2018
Excel - poziom zaawansowany Excel Warszawa 28-29.11.2018
Power BI Excel Warszawa 26-27.11.2018
Jak wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 26-29.11.2018
Czas pracy w podmiotach medycznych Kadry i płace Warszawa 26.11.2018
Zatory płatnicze - możliwości optymalizowania podatków dochodowych i VAT Podatki Warszawa 26.11.2018
Nowelizacja przepisów dotyczących użytkowania wieczystego Prawo Warszawa 26.11.2018
Unijny Kodeks Celny Prawo Warszawa 23.11.2018
MSSF 15 – nowe podejście w ujmowaniu przychodów z tytułu umów z klientami Rachunkowość Warszawa 23.11.2018
Rozliczenie podatku VAT w transakcjach zagranicznych Podatki Warszawa 23.11.2018
Podatek u źródła z uwzględnieniem zmian od 2019 r. Podatki Warszawa 22.11.2018
Excel w finansach – poziom 1 Excel Warszawa 22-23.11.2018
Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 21-23.11.2018
Bankowe postępowania wyjaśniające z zastosowaniem technik i metody opracowanej przez FBI Rynek Kapitałowy Warszawa 21.11.2018
Najnowsze zmiany w kodeksie pracy Kadry i płace Warszawa 21.11.2018
Analiza finansowa sprawozdań finansowych – praktyczne ujęcie Finanse Warszawa 21.11.2018
Skuteczne prowadzenie rozmów w biznesie z użyciem metod i technik stosowanych przez FBI Zarządzanie Warszawa 21.11.2018
Praktyczne aspekty przeciwdziałania sytuacjom korupcyjnym i identyfikacji manipulacji Prawo Warszawa 20.11.2018
Przesłuchania w charakterze świadka lub podejrzanego- aspekty formalnoprawne i praktyczne Prawo Warszawa 20.11.2018
Bezpieczeństwo Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 19.11.2018
Zasady współdziałania pracodawców ze związkami zawodowymi Kadry i płace Warszawa 19.11.2018
Ceny Transferowe - najnowsze zmiany Podatki Warszawa 16.11.2018
Cash Flow - techniki sporządzania rachunku zgodnie z Uor, KSR1, MSR 7 Finanse Warszawa 16.11.2018
Excel w finansach – poziom 2 Excel Warszawa 15-16.11.2018
Power Query Excel Warszawa 15-16.11.2018
Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Zarządzanie Warszawa 15-16.11.2018
Wykrywanie fałszerstw w dokumentacji oraz warsztaty grafologiczne Finanse Warszawa 14.11.2018
INTRASTAT Prawo Warszawa 13.11.2018
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce Kadry i płace Warszawa 13.11.2018
Zasady współdziałania pracodawców ze związkami zawodowymi Kadry i płace Warszawa 09.11.2018
Power Pivot Excel Warszawa 08-09.11.2018
CIT/TP - praktyczne aspekty Podatki Warszawa 08.11.2018
Fałszowanie sprawozdań finansowych - zapobieganie i wykrywanie Rachunkowość Warszawa 30.10.2018
Ocena wyników finansowych małych i średnich przedsiębiorstw Finanse Warszawa 29-30.10.2018
Jak sprawnie zaprojektować i wdrożyć system kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową? Rachunkowość Warszawa 25-26.10.2018
Mobbing i nierówne traktowanie w miejscu pracy Kadry i płace Warszawa 25.10.2018
Podatek VAT - kompendium zmian Podatki Warszawa 25.10.2018
Środki trwałe Podatki Warszawa 25.10.2018
Polityka Bezpieczeństwa Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 24-25.10.2018
Budowa i czytanie bilansu oraz rachunku zysków i strat od podstaw Finanse Warszawa 24-25.10.2018
Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych Kadry i płace Warszawa 19.10.2018
Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych. Korekta zmian wprowadzonych od początku 2018r. Podatki Warszawa 25.09.2018
Samochód w firmie - aspekty podatkowe Podatki Warszawa 12.09.2018
Wartość godziwa wg MSSF i Ustawy o Rachunkowości Rachunkowość Warszawa 28.08.2018
Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych Prawo i Podatki Warszawa 15.05.2018
Dokumentacja Cen Transferowych – nowe wytyczne Prawo i Podatki Warszawa 10.04.2018
Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym – aktualny stan prawny Prawo i Podatki Warszawa 21.03.2018
Cash Flow w Praktyce- Poznaj sprawozdanie z przepływów jako narzędzie do zarzadzania płynnością Finansowe Warszawa 06.03.2018
Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku od towarów i usług. Prawo i Podatki Warszawa 15.02.2018
Ceny Transferowe - analiza porównawcza Prawo i Podatki Warszawa 16.01.2018
Przełomowe zmiany CIT, PIT i VAT w 2018r. Prawo i Podatki Warszawa 12.01.2018
Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych Prawo i Podatki Warszawa 12.12.2017
Zmiana zasad polityki rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym Rachunkowość Warszawa 08.12.2017
Przełomowe zmiany CIT, PIT i VAT w 2018r. Prawo i Podatki Warszawa 07.12.2017
Bilansowe zamknięcie roku 2017 Rachunkowość Warszawa 05.12.2017
Podatkowe zamknięcie roku 2017 Prawo i Podatki Warszawa 30.11.2017
Prawo podatkowe CIT, PIT, VAT - w ujęciu interpretacji organów podatkowych Prawo i Podatki Warszawa 15.11.2017
Cash Flow w Praktyce- Poznaj sprawozdanie z przepływów jako narzędzie do zarzadzania płynnością Finansowe Warszawa 14.11.2017
Nowe obowiązki prawne 2017. Raportowanie danych niefinansowych oraz raportowanie okresowe Rynek Kapitałowy Warszawa 31.10.2017
Metodologia Zarządzania Ryzykiem Zarządzanie Warszawa 27.10.2017
Zaprojektowanie nowoczesnych usług działu audytu wewnętrznego w oparciu o istniejące zasoby w firmie. Finansowe Bochnia 24-25.10.2017
Zbuduj własne narzędzie do wyceny firmy. Warsztaty z modelowania finansowego. Analiza wartości firmy Finansowe Warszawa 19-20.10.2017
Aspekty podatkowo - bilansowe w Partnerstwie Publiczno - Prywatnym PPP i zamówienia publiczne Warszawa 11.10.2017
Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości Rachunkowość Warszawa 09.10.2017
Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów Prawo i Podatki Warszawa 28.09.2017
Polityki i procedury komitetu audytu w jednostkach zainteresowania publicznego Rynek Kapitałowy Warszawa 28.09.2017
Bilansowo-podatkowe aspekty likwidacji i upadłości podmiotów gospodarczych Rachunkowość Warszawa 26.09.2017
Inwestycje niefinansowe – aspekty bilansowe i podatkowe Rachunkowość Warszawa 20.09.2017
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości MSR MSSF oraz najnowsze wymagania w tym zakresie Rachunkowość Warszawa 19.09.2017
Wykrywanie fałszerstw w dokumentacji oraz warsztaty grafologiczne Finansowe Warszawa 13.09.2017
Świadczenia pozapłacowe dla pracowników w ujęciu prawnym i podatkowym Prawo i Podatki Warszawa 22.06.2017
Metody i techniki FBI prowadzenia wywiadu, rozpytań podejrzanego w przypadku wykrycia nadużycia w przedsiębiorstwie Finansowe Warszawa 31.05.2017
Umowy zlecenia po zmianach i inne wybrane zagadnienia dotyczące zmian w przepisach Kadry i płace Warszawa 31.05.2017
Wykrywanie fałszerstw w dokumentacji oraz warsztaty grafologiczne Finansowe Warszawa 30.05.2017
Samochody i koszty z nimi związane w księgach rachunkowych Rachunkowość Warszawa 24.05.2017
Praktyczne aspekty stosowania cen transferowych Prawo i Podatki Warszawa 23.05.2017
Środki trwałe w księgach rachunkowych Rachunkowość Warszawa 16.05.2017
Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT oraz CIT Prawo i Podatki Warszawa 24-25.04.2017
Umowy zlecenia po zmianach i inne wybrane zagadnienia dotyczące zmian w przepisach Kadry i płace Warszawa 24.04.2017
Krajowa Administracja Skarbowa 2017-nowe regulacje dla podatników Prawo i Podatki Warszawa 21.04.2017
Krajowa Administracja Skarbowa 2017-nowe regulacje dla podatników Prawo i Podatki Poznań 20.04.2017
Praktyczne aspekty stosowania cen transferowych Prawo i Podatki Warszawa 11.04.2017
Krajowa Administracja Skarbowa 2017-nowe regulacje dla podatników Prawo i Podatki Warszawa 31.03.2017
Krajowa Administracja Skarbowa 2017-nowe regulacje dla podatników Prawo i Podatki Wrocław 30.03.2017
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Wrocław 29.03.2017
Modele finansowe. Ocena efektywności inwestycji w formule PPP PPP i zamówienia publiczne Warszawa 20-21.03.2017
Faktura VAT 2017-nowy system dolegliwych sankcji Prawo i Podatki Warszawa 17.03.2017
Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT oraz CIT Prawo i Podatki Warszawa 15-16.03.2017
Partnerstwo publiczno-prywatne, aspekty podatkowo-bilansowe PPP i zamówienia publiczne Warszawa 15-16.03.2017
Praktyczne aspekty stosowania cen transferowych Prawo i Podatki Warszawa 14.03.2017
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Katowice 08.03.2017
Modele finansowe. Ocena efektywności inwestycji w formule PPP PPP i zamówienia publiczne Gdańsk 01-02.03.2017
Modele finansowe. Ocena efektywności inwestycji w formule PPP PPP i zamówienia publiczne Poznań 21-22.02.2017
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Kraków 20.02.2017
Modele finansowe. Ocena efektywności inwestycji w formule PPP PPP i zamówienia publiczne Katowice 14-15.02.2017
Transakcje i wybrane czynności w spółkach kapitałowych w ujęciu ekonomicznym Rynek Kapitałowy Katowice 07-08.02.2017
Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT oraz CIT Prawo i Podatki Warszawa 07-08.02.2017
Modele finansowe. Ocena efektywności inwestycji w formule PPP PPP i zamówienia publiczne Warszawa 07-08.02.2017
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Gdańsk 03.02.2017
Zmiany w podatkach 2017 Prawo i Podatki Warszawa 02.02.2017
Partnerstwo publiczno-prywatne, aspekty podatkowo-bilansowe PPP i zamówienia publiczne Gdańsk 01-02.02.2017
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Gdańsk 27.01.2017
Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT oraz CIT Prawo i Podatki Warszawa 24-25.01.2017
Partnerstwo publiczno-prywatne, aspekty podatkowo-bilansowe PPP i zamówienia publiczne Poznań 24-25.01.2017
Partnerstwo publiczno-prywatne, aspekty podatkowo-bilansowe PPP i zamówienia publiczne Warszawa 17-18.01.2017
Zmiany w podatkach 2017 Prawo i Podatki Warszawa 12.01.2017
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Warszawa 11.01.2017
Jak rozróżniać i wykrywać błędy oraz oszustwa w sprawozdaniach finansowych Finansowe Katowice 11-12.01.2017
Konsolidacja sprawozdań finansowych według polskich i międzynarodowych standardów Rachunkowość Warszawa 10-11.01.2017
Partnerstwo publiczno-prywatne, aspekty podatkowo-bilansowe PPP i zamówienia publiczne Katowice 10-11.01.2017
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Katowice 19.12.2016
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Wrocław 19.12.2016
Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT oraz CIT Prawo i Podatki Gdańsk 14-15.12.2016
Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT oraz CIT Prawo i Podatki Katowice 12-13.12.2016
Modele finansowe. Ocena efektywności inwestycji w formule PPP PPP i zamówienia publiczne Warszawa 12-13.12.2016
Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT oraz CIT Prawo i Podatki Poznań 07-08.12.2016
Excel w praktyce finansowej Finansowe Warszawa 06-07.12.2016
Excel. Praktyczne zastosowanie w biznesie i finansach Finansowe Wrocław 06-07.12.2016
Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT oraz CIT Prawo i Podatki Warszawa 05-06.12.2016
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Poznań 02.12.2016
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Warszawa 01.12.2016
Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT oraz CIT Prawo i Podatki Wrocław 30.11 - 01.12.2016
Zmiany w podatkach 2017 Prawo i Podatki Warszawa 29.11.2016
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym Prawo i Podatki Warszawa 28.11.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Warszawa 25.11.2016
Zmiany w podatkach 2017 Prawo i Podatki Wrocław 24.11.2016
Jak rozróżniać i wykrywać błędy oraz oszustwa w sprawozdaniach finansowych Finansowe Warszawa 22-23.11.2016
Partnerstwo publiczno-prywatne, aspekty podatkowo-bilansowe PPP i zamówienia publiczne Warszawa 22-23.11.2016
Podróż służbowa i oddelegowanie pracownika poza granice kraju Kadry i płace Warszawa 16.11.2016
Instrumenty finansowe wg polskich i międzynarodowych standardów Rachunkowość Warszawa 15-16.11.2016
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Kraków 10.11.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Gdańsk 10.11.2016
Excel. Praktyczne zastosowanie w biznesie i finansach Finansowe Warszawa 09-10.11.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Wrocław 08.11.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Warszawa 07.11.2016
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Warszawa 03.11.2016
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Wrocław 03.11.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Gdańsk 27.10.2016
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym Prawo i Podatki Katowice 27.10.2016
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym Prawo i Podatki Warszawa 25.10.2016
Prace badawczo-rozwojowe ulgi podatkowe i ujęcie w sprawozdawczości Prawo i Podatki Warszawa 25.10.2016
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Kraków 19.10.2016
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Katowice 19.10.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Wrocław 13.10.2016
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym Prawo i Podatki Gdańsk 13.10.2016
Zmiana zasad wynagradzania członków zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych Rynek Kapitałowy Warszawa 13.10.2016
Excel. Praktyczne zastosowanie w biznesie i finansach Finansowe Katowice 12-13.10.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Warszawa 12.10.2016
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym Prawo i Podatki Poznań 11.10.2016
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Poznań 10.10.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Poznań 10.10.2016
Transakcje i wybrane czynności w spółkach kapitałowych w ujęciu ekonomicznym Rynek Kapitałowy Warszawa 10-11.10.2016
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym Prawo i Podatki Warszawa 06.10.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Warszawa 05.10.2016
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Warszawa 04.10.2016
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Gdańsk 04.10.2016
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym Prawo i Podatki Wrocław 04.10.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Wrocław 03.10.2016
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym Prawo i Podatki Katowice 29.09.2016
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym Prawo i Podatki Kraków 27.09.2016
Zmiana zasad wynagradzania członków zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych Rynek Kapitałowy Katowice 27.09.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Kraków 26.09.2016
Formy zatrudniania pracowników i rozliczanie wynagrodzeń Kadry i płace Wrocław 26-27.09.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Katowice 25.09.2016
Praktyczne aspekty stosowania cen transferowych Prawo i Podatki Warszawa 20.09.2016
Obowiązki informacyjne w spółkach publicznych – przełomowe zmiany wynikające z pakietu MAD/MAR i dyrektywy Transparency II Prawo i Podatki Warszawa 16.09.2016
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym Prawo i Podatki Poznań 14.09.2016
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym Prawo i Podatki Gdańsk 14.09.2016
Jak przygotować się na kontrolę zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych w księgowości, biurach rachunkowych i kadrach Prawo i Podatki Warszawa 13.09.2016
Excel. Praktyczne zastosowanie w biznesie i finansach Finansowe Warszawa 13-14.09.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Gdańsk 13.09.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Poznań 13.09.2016
Zmiana zasad wynagradzania członków zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych Rynek Kapitałowy Warszawa 13.09.2016
Formy zatrudniania pracowników i rozliczanie wynagrodzeń Kadry i płace Warszawa 12-13.09.2016
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym Prawo i Podatki Warszawa 08.09.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Warszawa 07.09.2016
Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych, a prawo podatkowe Prawo i Podatki Kraków 07.09.2016

Kategorie szkoleń:

Rachunkowość
Finanse
Prawo
Podatki
Kadry i płace
Rynek kapitałowy
Zarządzanie
Bezpieczeństwo informacji/danych
Konferencje
Excel
Kompetencje miękkie

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Karolina Łąkowska
Menedżer ds. projektów szkoleniowych
e-mail, 22 495 76 02

Anna Ciucias
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 70

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
e-mail, 693 333 558

Agnieszka Ulanecka
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
e-mail, 601 832 482

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu