Archiwum szkoleń

 

  Nazwa szkolenia Kategoria Miejsce Termin
Bilansowe zamknięcie roku 2019 Rachunkowość Warszawa 04.11.2019
Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Skutki księgowe. Rachunkowość Warszawa 25.10.2019
Kodeks spółek handlowych dla księgowych Rachunkowość Warszawa 24.10.2019
Podatki w Niemczech Podatki Warszawa 16.10.2019
Polityka Bezpieczeństwa Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 15-16.10.2019
Obowiązki informacyjne w świetle Rozporządzenia MAR i znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego raportowania bieżącego i okresowego. Identyfikacja zdarzeń podlegających raportowaniu Podatki Warszawa 27.09.2019
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki ustawowe instytucji obowiązanych i osób w nich zatrudnionych zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. Finanse Warszawa 25.09.2019
Wykrywanie fałszerstw w dokumentacji oraz warsztaty grafologiczne Finanse Warszawa 25.09.2019
Ceny Transferowe - najnowsze zmiany Podatki Warszawa 25.09.2019
Bezpieczeństwo Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 25.09.2019
Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Skutki księgowe. Rachunkowość Warszawa 24.09.2019
Kodeks spółek handlowych dla księgowych Rachunkowość Warszawa 23.09.2019
Excel - poziom średniozaawansowany Excel Warszawa 19-20.09.2019
Środki trwałe Podatki Warszawa 19.09.2019
Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce Kadry i płace Warszawa 19.09.2019
Controlling i analiza finansowa przedsiębiorstw Finanse Warszawa 18.09.2019
Czas pracy w podmiotach medycznych Kadry i płace Warszawa 18.09.2019
Excel dla księgowych Excel Warszawa 17-18.09.2019
Naliczanie wynagrodzeń w praktyce Kadry i płace Warszawa 12.09.2019
MSSF 15 – nowe podejście w ujmowaniu przychodów z tytułu umów z klientami Rachunkowość Warszawa 11.09.2019
Podatek dochodowy od osób prawnych 2019 Podatki Warszawa 10.09.2019
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem Zarządzanie Warszawa 10-11.09.2019
RODO w księgowości. Ochrona danych osobowych w związku ze świadczeniem usług rachunkowo - księgowych. Prawo Warszawa 10.09.2019
Podatek VAT - kompendium zmian Podatki Warszawa 05.09.2019
Polityka Bezpieczeństwa Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 05-06.09.2019
Środki trwałe Podatki Warszawa 29.08.2019
Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR - Warszawa Pracownicze Plany Kapitałowe
Kadry i płace
Warszawa 27.08.2019
Obowiązki informacyjne w świetle Rozporządzenia MAR i znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego raportowania bieżącego i okresowego. Identyfikacja zdarzeń podlegających raportowaniu Podatki Warszawa 26.08.2019
Czas pracy w podmiotach medycznych Kadry i płace Warszawa 23.08.2019
Bezpieczeństwo Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 21.08.2019
MSSF 16 - Leasing. Rewolucja w księgach. Rachunkowość Warszawa 19.08.2019
Controlling i analiza finansowa przedsiębiorstw Finanse Warszawa 13.08.2019
MSSF 15 – nowe podejście w ujmowaniu przychodów z tytułu umów z klientami Rachunkowość Warszawa 13.08.2019
Wykrywanie fałszerstw w dokumentacji oraz warsztaty grafologiczne Finanse Warszawa 13.08.2019
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki ustawowe instytucji obowiązanych i osób w nich zatrudnionych zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. Finanse Warszawa 12.08.2019
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem Zarządzanie Warszawa 07-08.08.2019
Naliczanie wynagrodzeń w praktyce Kadry i płace Warszawa 07.08.2019
Ceny Transferowe - najnowsze zmiany Podatki Warszawa 07.08.2019
Podatek VAT - kompendium zmian Podatki Warszawa 06.08.2019
Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce Kadry i płace Warszawa 05.08.2019
RODO w księgowości. Ochrona danych osobowych w związku ze świadczeniem usług rachunkowo - księgowych. Prawo Warszawa 31.07.2019
Obowiązki informacyjne w świetle Rozporządzenia MAR i znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego raportowania bieżącego i okresowego. Identyfikacja zdarzeń podlegających raportowaniu Podatki Warszawa 31.07.2019
MSSF 16 - Leasing. Rewolucja w księgach. Rachunkowość Warszawa 30.07.2019
Bezpieczeństwo Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 26.07.2019
Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Skutki księgowe. Rachunkowość Warszawa 25.07.2019
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki ustawowe instytucji obowiązanych i osób w nich zatrudnionych zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. Finanse Warszawa 25.07.2019
Kodeks spółek handlowych dla księgowych Rachunkowość Warszawa 24.07.2019
Środki trwałe Podatki Warszawa 24.07.2019
Czas pracy w podmiotach medycznych Kadry i płace Warszawa 22.07.2019
Prawo pracy – najnowsze zmiany Prawo Warszawa 22.07.2019
Analiza sprawozdań finansowych - warsztat praktyczny Finanse Warszawa 19.07.2019
Zawieranie umów o pracę i umów cywilnoprawnych- warsztaty praktyczne Kadry i płace Warszawa 18.07.2019
Podatek dochodowy od osób prawnych 2019 Podatki Warszawa 17.07.2019
Excel dla księgowych Excel Warszawa 17-18.07.2019
Excel - poziom średniozaawansowany Excel Warszawa 16-17.07.2019
MSSF 15 – nowe podejście w ujmowaniu przychodów z tytułu umów z klientami Rachunkowość Warszawa 15.07.2019
Naliczanie wynagrodzeń w praktyce Kadry i płace Warszawa 04.07.2019
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem Zarządzanie Warszawa 03-04.07.2019
Prawo pracy – najnowsze zmiany Prawo Warszawa 27.06.2019
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki ustawowe instytucji obowiązanych i osób w nich zatrudnionych zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. Finanse Warszawa 25.06.2019
Organizacja w środowisku międzynarodowym - kwestie praktyczne zarządzania. Perspektywa firmy i jej interesariuszy. Zarządzanie Warszawa 25.06.2019
Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 24-26.06.2019
MSSF 15 – nowe podejście w ujmowaniu przychodów z tytułu umów z klientami Rachunkowość Warszawa 24.06.2019
Środki trwałe Podatki Warszawa 19.06.2019
Bezpieczeństwo Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 14.06.2019
Excel dla księgowych Excel Warszawa 11-12.06.2019
RODO w księgowości. Ochrona danych osobowych w związku ze świadczeniem usług rachunkowo - księgowych. Prawo Warszawa 11.06.2019
Polityka Bezpieczeństwa Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 10-11.06.2019
Ceny Transferowe w praktyce. Podsumowanie przepisów obowiązujących w latach 2013-2019 Podatki Warszawa 06-07.06.2019
Controlling i analiza finansowa przedsiębiorstw Finanse Warszawa 03.06.2019
Bezpieczeństwo Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 28.05.2019
Organizacja w środowisku międzynarodowym - kwestie praktyczne zarządzania. Perspektywa firmy i jej interesariuszy. Zarządzanie Warszawa 27.05.2019
Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 22-24.05.2019
Ocena opłacalności i ryzyka finansowego przedsięwzięć inwestycyjnych Finanse Warszawa 20.05.2019
Prawo pracy – najnowsze zmiany Prawo Warszawa 16.05.2019
Polityka Bezpieczeństwa Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 15-16.05.2019
Ceny Transferowe w praktyce. Podsumowanie przepisów obowiązujących w latach 2013-2019 Podatki Warszawa 09-10.05.2019
Ocena opłacalności i ryzyka finansowego przedsięwzięć inwestycyjnych Finanse Warszawa 29.04.2019
Bezpieczeństwo Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 26.04.2019
Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 22-24.04.2019
Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną (Intellectual property management) Zarządzanie Warszawa 15.04.2019
Ceny Transferowe w praktyce. Podsumowanie przepisów obowiązujących w latach 2013-2019 Podatki Warszawa 04-05.04.2019
Ocena sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej Finanse Warszawa 28-29.03.2019
Ocena opłacalności i ryzyka finansowego przedsięwzięć inwestycyjnych Finanse Warszawa 25.03.2019
Rozliczenie podatku VAT w transakcjach zagranicznych Podatki Warszawa 21.03.2019
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki ustawowe instytucji obowiązanych i osób w nich zatrudnionych zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. Finanse Warszawa 12.03.2019
Finansowy fitness bez zakwasów dla przedsiębiorczych Pań Finanse Warszawa 08.03.2019
Analiza finansowa sprawozdań finansowych – praktyczne ujęcie Finanse Warszawa 07-08.03.2019
Ceny transferowe w praktyce. Podsumowanie przepisów obowiązujących w latach 2013-2019 Podatki Warszawa 06-07.03.2019
Skuteczne prowadzenie rozmów w biznesie z użyciem metod i technik stosowanych przez FBI Zarządzanie Warszawa 28.02.2019
Ocena opłacalności i ryzyka finansowego przedsięwzięć inwestycyjnych Finanse Warszawa 25.02.2019
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce Kadry i płace Warszawa 22.02.2019
Praktyczne aspekty przeciwdziałania sytuacjom korupcyjnym i identyfikacji manipulacji Prawo Warszawa 21.02.2019
Podatek dochodowy od osób prawnych – kompendium zmian Podatki Warszawa 14.02.2019
Analizy porównawcze - zasady sporządzania i stosowanie metod szacowania dla potrzeb Cen Transferowych Finanse Warszawa 13.02.2019
Najnowsze zmiany w kodeksie pracy Kadry i płace Warszawa 07.02.2019
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki ustawowe instytucji obowiązanych i osób w nich zatrudnionych zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. Finanse Warszawa 05.02.2019
Podatek dochodowy od osób prawnych – kompendium zmian Podatki Warszawa 24.01.2019
Split Payment - mechanizm podzielonej płatności Podatki Warszawa 23.01.2019
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki ustawowe instytucji obowiązanych i osób w nich zatrudnionych zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. Finanse Warszawa 22.01.2019
Ocena sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej Finanse Warszawa 17-18.01.2019
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce Kadry i płace Warszawa 11.01.2019
Analizy porównawcze - zasady sporządzania i stosowanie metod szacowania dla potrzeb Cen Transferowych Finanse Warszawa 10.01.2019
Nowelizacja przepisów dotyczących użytkowania wieczystego Prawo Warszawa 20.12.2018
Cash Flow -techniki sporządzania rachunku zgodnie z Uor, KSR1, MSR 7 Finanse Warszawa 19.12.2018
Analiza finansowa sprawozdań finansowych – praktyczne ujęcie Finanse Warszawa 19.12.2018
Najnowsze zmiany w kodeksie pracy Kadry i płace Warszawa 18.12.2018
Zatory płatnicze - możliwości optymalizowania podatków dochodowych i VAT Podatki Warszawa 18.12.2018
Ocena sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej Finanse Warszawa 17-18.12.2018
Analizy porównawcze - zasady sporządzania i stosowanie metod szacowania dla potrzeb Cen Transferowych Finanse Warszawa 14.12.2018
Czas pracy, urlopy oraz zatrudnianie pracowników Kadry i płace Warszawa 14.12.2018
Rozliczenie podatku VAT w transakcjach zagranicznych Podatki Warszawa 14.12.2018
Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 10-12.12.2018
Split Payment - mechanizm podzielonej płatności Podatki Warszawa 10.12.2018
Podatek dochodowy od osób prawnych – kompendium zmian Podatki Warszawa 07.12.2018
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce Kadry i płace Warszawa 06.12.2018
Podział, łączenie i przekształcanie jednostek w świetle Ustawy o rachunkowości i MSSF w aspekcie bilansowym i podatkowym Rachunkowość Warszawa 06-07.12.2018
Ocena opłacalności i ryzyka finansowego przedsięwzięć inwestycyjnych Finanse Warszawa 30.11.2018
Analiza finansowa dla księgowych na przykładach Finanse Warszawa 28.11.2018
Zatory płatnicze - możliwości optymalizowania podatków dochodowych i VAT Podatki Warszawa 26.11.2018
Nowelizacja przepisów dotyczących użytkowania wieczystego Prawo Warszawa 26.11.2018
Rozliczenie podatku VAT w transakcjach zagranicznych Podatki Warszawa 23.11.2018
Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 21-23.11.2018
Najnowsze zmiany w kodeksie pracy Kadry i płace Warszawa 21.11.2018
Analiza finansowa sprawozdań finansowych – praktyczne ujęcie Finanse Warszawa 21.11.2018
Skuteczne prowadzenie rozmów w biznesie z użyciem metod i technik stosowanych przez FBI Zarządzanie Warszawa 21.11.2018
Praktyczne aspekty przeciwdziałania sytuacjom korupcyjnym i identyfikacji manipulacji Prawo Warszawa 20.11.2018
Zasady współdziałania pracodawców ze związkami zawodowymi Kadry i płace Warszawa 19.11.2018
Cash Flow - techniki sporządzania rachunku zgodnie z Uor, KSR1, MSR 7 Finanse Warszawa 16.11.2018
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce Kadry i płace Warszawa 13.11.2018
Zasady współdziałania pracodawców ze związkami zawodowymi Kadry i płace Warszawa 09.11.2018
CIT/TP - praktyczne aspekty Podatki Warszawa 08.11.2018
Ocena wyników finansowych małych i średnich przedsiębiorstw Finanse Warszawa 29-30.10.2018
Samochód w firmie - aspekty podatkowe Podatki Warszawa 12.09.2018
Wartość godziwa wg MSSF i Ustawy o Rachunkowości Rachunkowość Warszawa 28.08.2018
Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych Prawo i Podatki Warszawa 15.05.2018
Dokumentacja Cen Transferowych – nowe wytyczne Prawo i Podatki Warszawa 10.04.2018
Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym – aktualny stan prawny Prawo i Podatki Warszawa 21.03.2018
Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku od towarów i usług. Prawo i Podatki Warszawa 15.02.2018
Ceny Transferowe - analiza porównawcza Prawo i Podatki
Finanse
Warszawa 16.01.2018
Przełomowe zmiany CIT, PIT i VAT w 2018r. Prawo i Podatki Warszawa 12.01.2018
Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych Prawo i Podatki Warszawa 12.12.2017
Zmiana zasad polityki rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym Rachunkowość Warszawa 08.12.2017
Przełomowe zmiany CIT, PIT i VAT w 2018r. Prawo i Podatki Warszawa 07.12.2017
Bilansowe zamknięcie roku 2017 Rachunkowość Warszawa 05.12.2017
Prawo podatkowe CIT, PIT, VAT - w ujęciu interpretacji organów podatkowych Prawo i Podatki Warszawa 15.11.2017
Nowe obowiązki prawne 2017. Raportowanie danych niefinansowych oraz raportowanie okresowe Rynek Kapitałowy Warszawa 31.10.2017
Metodologia Zarządzania Ryzykiem Zarządzanie Warszawa 27.10.2017
Aspekty podatkowo - bilansowe w Partnerstwie Publiczno - Prywatnym PPP i zamówienia publiczne Warszawa 11.10.2017
Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów Prawo i Podatki Warszawa 28.09.2017
Polityki i procedury komitetu audytu w jednostkach zainteresowania publicznego Rynek Kapitałowy Warszawa 28.09.2017
Bilansowo-podatkowe aspekty likwidacji i upadłości podmiotów gospodarczych Rachunkowość Warszawa 26.09.2017
Inwestycje niefinansowe – aspekty bilansowe i podatkowe Rachunkowość Warszawa 20.09.2017
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości MSR MSSF oraz najnowsze wymagania w tym zakresie Rachunkowość Warszawa 19.09.2017
Świadczenia pozapłacowe dla pracowników w ujęciu prawnym i podatkowym Prawo i Podatki Warszawa 22.06.2017
Samochody i koszty z nimi związane w księgach rachunkowych Rachunkowość Warszawa 24.05.2017
Praktyczne aspekty stosowania cen transferowych Prawo i Podatki Warszawa 23.05.2017
Środki trwałe w księgach rachunkowych Rachunkowość Warszawa 16.05.2017
Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT oraz CIT Prawo i Podatki Warszawa 24-25.04.2017
Praktyczne aspekty stosowania cen transferowych Prawo i Podatki Warszawa 11.04.2017
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Wrocław 29.03.2017
Modele finansowe. Ocena efektywności inwestycji w formule PPP PPP i zamówienia publiczne Warszawa 20-21.03.2017
Faktura VAT 2017-nowy system dolegliwych sankcji Prawo i Podatki Warszawa 17.03.2017
Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT oraz CIT Prawo i Podatki Warszawa 15-16.03.2017
Partnerstwo publiczno-prywatne, aspekty podatkowo-bilansowe PPP i zamówienia publiczne Warszawa 15-16.03.2017
Praktyczne aspekty stosowania cen transferowych Prawo i Podatki Warszawa 14.03.2017
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Katowice 08.03.2017
Modele finansowe. Ocena efektywności inwestycji w formule PPP PPP i zamówienia publiczne Gdańsk 01-02.03.2017
Modele finansowe. Ocena efektywności inwestycji w formule PPP PPP i zamówienia publiczne Poznań 21-22.02.2017
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Kraków 20.02.2017
Modele finansowe. Ocena efektywności inwestycji w formule PPP PPP i zamówienia publiczne Katowice 14-15.02.2017
Transakcje i wybrane czynności w spółkach kapitałowych w ujęciu ekonomicznym Rynek Kapitałowy Katowice 07-08.02.2017
Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT oraz CIT Prawo i Podatki Warszawa 07-08.02.2017
Modele finansowe. Ocena efektywności inwestycji w formule PPP PPP i zamówienia publiczne Warszawa 07-08.02.2017
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Gdańsk 03.02.2017
Partnerstwo publiczno-prywatne, aspekty podatkowo-bilansowe PPP i zamówienia publiczne Gdańsk 01-02.02.2017
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Gdańsk 27.01.2017
Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT oraz CIT Prawo i Podatki Warszawa 24-25.01.2017
Partnerstwo publiczno-prywatne, aspekty podatkowo-bilansowe PPP i zamówienia publiczne Poznań 24-25.01.2017
Partnerstwo publiczno-prywatne, aspekty podatkowo-bilansowe PPP i zamówienia publiczne Warszawa 17-18.01.2017
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Warszawa 11.01.2017
Jak rozróżniać i wykrywać błędy oraz oszustwa w sprawozdaniach finansowych Finanse Katowice 11-12.01.2017
Konsolidacja sprawozdań finansowych według polskich i międzynarodowych standardów Rachunkowość Warszawa 10-11.01.2017
Partnerstwo publiczno-prywatne, aspekty podatkowo-bilansowe PPP i zamówienia publiczne Katowice 10-11.01.2017
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Katowice 19.12.2016
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Wrocław 19.12.2016
Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT oraz CIT Prawo i Podatki Gdańsk 14-15.12.2016
Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT oraz CIT Prawo i Podatki Katowice 12-13.12.2016
Modele finansowe. Ocena efektywności inwestycji w formule PPP PPP i zamówienia publiczne Warszawa 12-13.12.2016
Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT oraz CIT Prawo i Podatki Poznań 07-08.12.2016
Excel w praktyce finansowej Finanse Warszawa 06-07.12.2016
Excel. Praktyczne zastosowanie w biznesie i finansach Finanse Wrocław 06-07.12.2016
Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT oraz CIT Prawo i Podatki Warszawa 05-06.12.2016
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Poznań 02.12.2016
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Warszawa 01.12.2016
Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT oraz CIT Prawo i Podatki Wrocław 30.11 - 01.12.2016
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym Prawo i Podatki Warszawa 28.11.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Warszawa 25.11.2016
Jak rozróżniać i wykrywać błędy oraz oszustwa w sprawozdaniach finansowych Finanse Warszawa 22-23.11.2016
Partnerstwo publiczno-prywatne, aspekty podatkowo-bilansowe PPP i zamówienia publiczne Warszawa 22-23.11.2016

Kategorie szkoleń:

Rachunkowość
Finanse
Prawo
Podatki
Kadry i płace
Rynek kapitałowy
Zarządzanie
Bezpieczeństwo informacji/danych
Konferencje
Excel
Kompetencje miękkie

Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Małgorzata Buf-Jabłońska
Menedżer ds. szkoleń obligatoryjnych
605 157 756, (22) 560 76 71

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu