Archiwum szkoleń

 

  Nazwa szkolenia Kategoria Miejsce Termin
Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych. Korekta zmian wprowadzonych od początku 2018r. Podatki Warszawa 25.09.2018
Samochód w firmie - aspekty podatkowe Podatki Warszawa 12.09.2018
Wartość godziwa wg MSSF i Ustawy o Rachunkowości Rachunkowość Warszawa 28.08.2018
Ceny Transferowe - analiza porównawcza Prawo i Podatki Warszawa 16.01.2018
Przełomowe zmiany CIT, PIT i VAT w 2018r. Prawo i Podatki Warszawa 12.01.2018
Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych Prawo i Podatki Warszawa 12.12.2017
Zmiana zasad polityki rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym Rachunkowość Warszawa 08.12.2017
Przełomowe zmiany CIT, PIT i VAT w 2018r. Prawo i Podatki Warszawa 07.12.2017
Bilansowe zamknięcie roku 2017 Rachunkowość Warszawa 05.12.2017
Podatkowe zamknięcie roku 2017 Prawo i Podatki Warszawa 30.11.2017
Prawo podatkowe CIT, PIT, VAT - w ujęciu interpretacji organów podatkowych Prawo i Podatki Warszawa 15.11.2017
Cash Flow w Praktyce- Poznaj sprawozdanie z przepływów jako narzędzie do zarzadzania płynnością Finansowe Warszawa 14.11.2017
Nowe obowiązki prawne 2017. Raportowanie danych niefinansowych oraz raportowanie okresowe Rynek Kapitałowy Warszawa 31.10.2017
Metodologia Zarządzania Ryzykiem Zarządzanie Warszawa 27.10.2017
Zaprojektowanie nowoczesnych usług działu audytu wewnętrznego w oparciu o istniejące zasoby w firmie. Finansowe Bochnia 24-25.10.2017
Zbuduj własne narzędzie do wyceny firmy. Warsztaty z modelowania finansowego. Analiza wartości firmy Finansowe Warszawa 19-20.10.2017
Aspekty podatkowo - bilansowe w Partnerstwie Publiczno - Prywatnym PPP i zamówienia publiczne Warszawa 11.10.2017
Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości Rachunkowość Warszawa 09.10.2017
Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów Prawo i Podatki Warszawa 28.09.2017
Polityki i procedury komitetu audytu w jednostkach zainteresowania publicznego Rynek Kapitałowy Warszawa 28.09.2017
Bilansowo-podatkowe aspekty likwidacji i upadłości podmiotów gospodarczych Rachunkowość Warszawa 26.09.2017
Inwestycje niefinansowe – aspekty bilansowe i podatkowe Rachunkowość Warszawa 20.09.2017
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości MSR MSSF oraz najnowsze wymagania w tym zakresie Rachunkowość Warszawa 19.09.2017
Wykrywanie fałszerstw w dokumentacji oraz warsztaty grafologiczne Finansowe Warszawa 13.09.2017
Świadczenia pozapłacowe dla pracowników w ujęciu prawnym i podatkowym Prawo i Podatki Warszawa 22.06.2017
Metody i techniki FBI prowadzenia wywiadu, rozpytań podejrzanego w przypadku wykrycia nadużycia w przedsiębiorstwie Finansowe Warszawa 31.05.2017
Umowy zlecenia po zmianach i inne wybrane zagadnienia dotyczące zmian w przepisach Kadry i płace Warszawa 31.05.2017
Wykrywanie fałszerstw w dokumentacji oraz warsztaty grafologiczne Finansowe Warszawa 30.05.2017
Samochody i koszty z nimi związane w księgach rachunkowych Rachunkowość Warszawa 24.05.2017
Praktyczne aspekty stosowania cen transferowych Prawo i Podatki Warszawa 23.05.2017
Środki trwałe w księgach rachunkowych Rachunkowość Warszawa 16.05.2017
Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT oraz CIT Prawo i Podatki Warszawa 24-25.04.2017
Umowy zlecenia po zmianach i inne wybrane zagadnienia dotyczące zmian w przepisach Kadry i płace Warszawa 24.04.2017
Krajowa Administracja Skarbowa 2017-nowe regulacje dla podatników Prawo i Podatki Warszawa 21.04.2017
Krajowa Administracja Skarbowa 2017-nowe regulacje dla podatników Prawo i Podatki Poznań 20.04.2017
Praktyczne aspekty stosowania cen transferowych Prawo i Podatki Warszawa 11.04.2017
Krajowa Administracja Skarbowa 2017-nowe regulacje dla podatników Prawo i Podatki Warszawa 31.03.2017
Krajowa Administracja Skarbowa 2017-nowe regulacje dla podatników Prawo i Podatki Wrocław 30.03.2017
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Wrocław 29.03.2017
Modele finansowe. Ocena efektywności inwestycji w formule PPP PPP i zamówienia publiczne Warszawa 20-21.03.2017
Faktura VAT 2017-nowy system dolegliwych sankcji Prawo i Podatki Warszawa 17.03.2017
Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT oraz CIT Prawo i Podatki Warszawa 15-16.03.2017
Partnerstwo publiczno-prywatne, aspekty podatkowo-bilansowe PPP i zamówienia publiczne Warszawa 15-16.03.2017
Praktyczne aspekty stosowania cen transferowych Prawo i Podatki Warszawa 14.03.2017
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Katowice 08.03.2017
Modele finansowe. Ocena efektywności inwestycji w formule PPP PPP i zamówienia publiczne Gdańsk 01-02.03.2017
Modele finansowe. Ocena efektywności inwestycji w formule PPP PPP i zamówienia publiczne Poznań 21-22.02.2017
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Kraków 20.02.2017
Modele finansowe. Ocena efektywności inwestycji w formule PPP PPP i zamówienia publiczne Katowice 14-15.02.2017
Transakcje i wybrane czynności w spółkach kapitałowych w ujęciu ekonomicznym Rynek Kapitałowy Katowice 07-08.02.2017
Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT oraz CIT Prawo i Podatki Warszawa 07-08.02.2017
Modele finansowe. Ocena efektywności inwestycji w formule PPP PPP i zamówienia publiczne Warszawa 07-08.02.2017
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Gdańsk 03.02.2017
Zmiany w podatkach 2017 Prawo i Podatki Warszawa 02.02.2017
Partnerstwo publiczno-prywatne, aspekty podatkowo-bilansowe PPP i zamówienia publiczne Gdańsk 01-02.02.2017
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Gdańsk 27.01.2017
Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT oraz CIT Prawo i Podatki Warszawa 24-25.01.2017
Partnerstwo publiczno-prywatne, aspekty podatkowo-bilansowe PPP i zamówienia publiczne Poznań 24-25.01.2017
Partnerstwo publiczno-prywatne, aspekty podatkowo-bilansowe PPP i zamówienia publiczne Warszawa 17-18.01.2017
Zmiany w podatkach 2017 Prawo i Podatki Warszawa 12.01.2017
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Warszawa 11.01.2017
Jak rozróżniać i wykrywać błędy oraz oszustwa w sprawozdaniach finansowych Finansowe Katowice 11-12.01.2017
Konsolidacja sprawozdań finansowych według polskich i międzynarodowych standardów Rachunkowość Warszawa 10-11.01.2017
Partnerstwo publiczno-prywatne, aspekty podatkowo-bilansowe PPP i zamówienia publiczne Katowice 10-11.01.2017
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Katowice 19.12.2016
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Wrocław 19.12.2016
Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT oraz CIT Prawo i Podatki Gdańsk 14-15.12.2016
Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT oraz CIT Prawo i Podatki Katowice 12-13.12.2016
Modele finansowe. Ocena efektywności inwestycji w formule PPP PPP i zamówienia publiczne Warszawa 12-13.12.2016
Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT oraz CIT Prawo i Podatki Poznań 07-08.12.2016
Excel w praktyce finansowej Finansowe Warszawa 06-07.12.2016
Excel. Praktyczne zastosowanie w biznesie i finansach Finansowe Wrocław 06-07.12.2016
Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT oraz CIT Prawo i Podatki Warszawa 05-06.12.2016
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Poznań 02.12.2016
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Warszawa 01.12.2016
Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT oraz CIT Prawo i Podatki Wrocław 30.11 - 01.12.2016
Zmiany w podatkach 2017 Prawo i Podatki Warszawa 29.11.2016
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym Prawo i Podatki Warszawa 28.11.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Warszawa 25.11.2016
Zmiany w podatkach 2017 Prawo i Podatki Wrocław 24.11.2016
Jak rozróżniać i wykrywać błędy oraz oszustwa w sprawozdaniach finansowych Finansowe Warszawa 22-23.11.2016
Partnerstwo publiczno-prywatne, aspekty podatkowo-bilansowe PPP i zamówienia publiczne Warszawa 22-23.11.2016
Podróż służbowa i oddelegowanie pracownika poza granice kraju Kadry i płace Warszawa 16.11.2016
Instrumenty finansowe wg polskich i międzynarodowych standardów Rachunkowość Warszawa 15-16.11.2016
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Kraków 10.11.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Gdańsk 10.11.2016
Excel. Praktyczne zastosowanie w biznesie i finansach Finansowe Warszawa 09-10.11.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Wrocław 08.11.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Warszawa 07.11.2016
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Warszawa 03.11.2016
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Wrocław 03.11.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Gdańsk 27.10.2016
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym Prawo i Podatki Katowice 27.10.2016
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym Prawo i Podatki Warszawa 25.10.2016
Prace badawczo-rozwojowe ulgi podatkowe i ujęcie w sprawozdawczości Prawo i Podatki Warszawa 25.10.2016
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Kraków 19.10.2016
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Katowice 19.10.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Wrocław 13.10.2016
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym Prawo i Podatki Gdańsk 13.10.2016
Zmiana zasad wynagradzania członków zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych Rynek Kapitałowy Warszawa 13.10.2016
Excel. Praktyczne zastosowanie w biznesie i finansach Finansowe Katowice 12-13.10.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Warszawa 12.10.2016
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym Prawo i Podatki Poznań 11.10.2016
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Poznań 10.10.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Poznań 10.10.2016
Transakcje i wybrane czynności w spółkach kapitałowych w ujęciu ekonomicznym Rynek Kapitałowy Warszawa 10-11.10.2016
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym Prawo i Podatki Warszawa 06.10.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Warszawa 05.10.2016
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Warszawa 04.10.2016
Bilansowe zamknięcie roku 2016 Rachunkowość Gdańsk 04.10.2016
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym Prawo i Podatki Wrocław 04.10.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Wrocław 03.10.2016
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym Prawo i Podatki Katowice 29.09.2016
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym Prawo i Podatki Kraków 27.09.2016
Zmiana zasad wynagradzania członków zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych Rynek Kapitałowy Katowice 27.09.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Kraków 26.09.2016
Formy zatrudniania pracowników i rozliczanie wynagrodzeń Kadry i płace Wrocław 26-27.09.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Katowice 25.09.2016
Praktyczne aspekty stosowania cen transferowych Prawo i Podatki Warszawa 20.09.2016
Obowiązki informacyjne w spółkach publicznych – przełomowe zmiany wynikające z pakietu MAD/MAR i dyrektywy Transparency II Prawo i Podatki Warszawa 16.09.2016
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym Prawo i Podatki Poznań 14.09.2016
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym Prawo i Podatki Gdańsk 14.09.2016
Jak przygotować się na kontrolę zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych w księgowości, biurach rachunkowych i kadrach Prawo i Podatki Warszawa 13.09.2016
Excel. Praktyczne zastosowanie w biznesie i finansach Finansowe Warszawa 13-14.09.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Gdańsk 13.09.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Poznań 13.09.2016
Zmiana zasad wynagradzania członków zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych Rynek Kapitałowy Warszawa 13.09.2016
Formy zatrudniania pracowników i rozliczanie wynagrodzeń Kadry i płace Warszawa 12-13.09.2016
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym Prawo i Podatki Warszawa 08.09.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Warszawa 07.09.2016
Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych, a prawo podatkowe Prawo i Podatki Kraków 07.09.2016
Koszty uzyskania przychodów 2016 w świetle aktualnych przepisów podatkowych i w księgach rachunkowych (Warszawa) Rachunkowość Warszawa 06.09.2016
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym Prawo i Podatki Wrocław 06.09.2016
Obligacje według nowych regulacji jako instrument finansowania inwestycji Rynek Kapitałowy Warszawa 05.09.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Wrocław 05.09.2016
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym Prawo i Podatki Poznań 31.08.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Poznań 30.08.2016
Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych, a prawo podatkowe Prawo i Podatki Katowice 30.08.2016
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym Prawo i Podatki Katowice 29.08.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Katowice 25.08.2016
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym Prawo i Podatki Kraków 24.08.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Kraków 23.08.2016
Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych, a prawo podatkowe Prawo i Podatki Wrocław 23.08.2016
Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych, a prawo podatkowe Prawo i Podatki Warszawa 16.08.2016
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym Prawo i Podatki Gdańsk 11.08.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Gdańsk 10.08.2016
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym Prawo i Podatki Warszawa 09.08.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Warszawa 05.08.2016
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – szanse i zagrożenia w planowaniu podatkowym Prawo i Podatki Wrocław 04.08.2016
Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia w firmie Prawo i Podatki Wrocław 03.08.2016
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie (moduł 2) Finansowe Warszawa 28-29.06.2016
Prawo pracy w praktyce po zmianie regulacji prawnych Prawo i Podatki Warszawa 24.06.2016
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce Prawo i Podatki Warszawa 23.06.2016
Rachunkowość według MSSF/MSR - Wprowadzenie Rachunkowość Warszawa 21-22.06.2016
Jak zatrudniać? Formy świadczenia pracy w praktyce. Prawo i Podatki Warszawa 16.06.2016
Warsztaty z tworzenia i wdrażania dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych w księgowości, biurach rachunkowych i kadrach Prawo i Podatki Warszawa 14.06.2016
Rachunkowość i finanse dla niefinansistów (pakiet dwóch modułów - 4dni szkoleniowe) Finansowe Warszawa 07-29.06.2016
Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych, a prawo podatkowe Prawo i Podatki Warszawa 07.06.2016
Czytanie i interpretacja sprawozdań finsnsowych jednostkowych i skonsolidowanych (moduł 1) Finansowe Warszawa 06-07.06.2016
Excel w praktyce finansowej Finansowe Warszawa 01-02.06.2016
Likwidacja, restrukturyzacja czy upadłość? Zmiany w 2016 roku Prawo i Podatki Warszawa 30-31.05.2016
Nowelizacja prawa bilansowego na 2016 r. dla przedsiębiorców – co warto a co trzeba zmienić w rachunkowości jednostki Rachunkowość Warszawa 24.05.2016
Fałszerstwa w sprawozdaniach finansowych jak je wykrywać? Finansowe Warszawa 18.05.2016
Instrumenty finansowe wg polskich i międzynarodowych standardów Rachunkowość Warszawa 28.04.2016
Partnerstwo publiczno prywatne jako skuteczna metoda realizacji inwestycji publicznych. PPP i zamówienia publiczne Warszawa 27.04.2016
Podróż służbowa i oddelegowanie pracownika poza granice kraju Kadry i płace Warszawa 12.04.2016
Excel w praktyce finansowej Finansowe Warszawa 21-22.03.2016
Zmiany w prawie pracy 2016. Nowe możliwości i narzędzia dla pracodawców Prawo i Podatki Warszawa 15.03.2016
Rewolucyjne zmiany w opodatkowaniu gminnych jednostek budżetowych na gruncie przepisów o VAT Prawo i Podatki Poznań 15.03.2016
Rewolucyjne zmiany w opodatkowaniu gminnych jednostek budżetowych na gruncie przepisów o VAT Prawo i Podatki Wrocław 10.03.2016
Prawo budowlane w praktyce Budownictwo i Nieruchomości Warszawa 07.03.2016
Rewolucyjne zmiany w opodatkowaniu gminnych jednostek budżetowych na gruncie przepisów o VAT Prawo i Podatki Warszawa 25.02.2016
Podatki CIT, PIT i VAT w 2015 i 2016 roku Prawo i Podatki Warszawa 09.02.2016
Instrumenty finansowe wg polskich i międzynarodowych standardów Rachunkowość Warszawa 28.01.2016
Bilansowe zamknięcie roku 2015 z uwzględnieniem podatków dochodowych Rachunkowość Warszawa 12.01.2016
Finanse dla niefinansistów Finansowe Warszawa 15-16.12.2015
Amortyzacja środków trwałych - ujęcie rachunkowe i podatkowe Rachunkowość Warszawa 10.12.2015
Analiza finansowa kondycji przedsiębiorstwa Finansowe Warszawa 09-10.12.2015
Bilansowe zamknięcie roku 2015 z uwzględnieniem podatków dochodowych Rachunkowość Warszawa 09.12.2015
Zarządzanie przez cele Zarządzanie Warszawa 09-10.12.2015
Podróż służbowa i oddelegowanie pracownika poza granice kraju Kadry i płace Wrocław 08.12.2015
Podatki CIT, PIT i VAT w 2015 i 2016 roku Prawo i Podatki Warszawa 08.12.2015
Bilansowe zamknięcie roku 2015 z uwzględnieniem podatków dochodowych Rachunkowość Wrocław 26.11.2015
Bilansowe zamknięcie roku 2015 z uwzględnieniem podatków dochodowych Rachunkowość Bydgoszcz 25.11.2015
Bilansowe zamknięcie roku 2015 z uwzględnieniem podatków dochodowych Rachunkowość Gdańsk 24-25.11.2015
Bilansowe zamknięcie roku 2015 z uwzględnieniem podatków dochodowych Rachunkowość Katowice 24.11.2015
Strategia firmy: opracowanie, wdrożenie i analiza z wykorzystaniem ZKW (BSC) Zarządzanie Warszawa 19-20.11.2015
Kontroling wskaźnikowy Finansowe Warszawa 08.11.2015
Wpływ zmian w Ustawie o Rachunkowości na działalność spółek Rachunkowość Warszawa 05.11.2015
Podróż służbowa i oddelegowanie pracownika poza granice kraju Kadry i płace Gdańsk 05.11.2015
Kontroling personalny Zarządzanie Warszawa 05.11.2015
Konsolidacja sprawozdań finansowych Rachunkowość Warszawa 02-03.11.2015
Inwentaryzacja roczna - zasady przeprowadzania oraz stwierdzania różnic Rachunkowość Łódź 26.10.2015
Podróż służbowa i oddelegowanie pracownika poza granice kraju Kadry i płace Warszawa 22.10.2015
Inwentaryzacja roczna - zasady przeprowadzania oraz stwierdzania różnic Rachunkowość Warszawa 20.10.2015
Wpływ zmian w Ustawie o Rachunkowości na działalność spółek Rachunkowość Warszawa 19.10.2015
Obowiązki informacyjno-dokumentowe w zakresie reprezentacji spółki przy zawieraniu umów Zarządzanie Warszawa 14.10.2015
Ceny transferowe Prawo i Podatki Katowice 13.10.2015
Obowiązki informacyjne spółek publicznych Zarządzanie Warszawa 13.10.2015
Obowiązki informacyjno-dokumentowe w zakresie walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników Rynek Kapitałowy Warszawa 08.10.2015

Kategorie szkoleń:

Rachunkowość
Finanse
Prawo
Podatki
Kadry i płace
Rynek kapitałowy
Zarządzanie
Bezpieczeństwo informacji/danych
Konferencje
Excel

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Karolina Łąkowska
Menedżer ds. projektów szkoleniowych
e-mail, 22 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 55

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu