Archiwum szkoleń

 

  Nazwa szkolenia Miejsce Termin
Moduł 26 - Dokumentacja cen transferowych – procedury badania Warszawa 04.10.2019
Moduł 29 - Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Skutki księgowe. Warszawa 24.09.2019
Moduł 29 - Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Skutki księgowe. Warszawa 25.07.2019
Moduł 23 - Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta Warszawa 13.06.2019
Moduł 8 - Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Warszawa 18-19.02.2019
Moduł 2 - Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek Warszawa 17-18.12.2018
Moduł 1 - Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej – ujęcie bilansowe i podatkowe oraz ich badanie Warszawa 13-14.12.2018
Moduł 11 - Konsolidacja sprawozdań finansowych Warszawa 05-07.12.2018
Moduł 24 - Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego Wrocław 28.11.2018
Moduł 23 - Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” Wrocław 27.11.2018
Moduł 24 - Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego Warszawa 07.11.2018
Moduł 23 - Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” Warszawa 06.11.2018
Moduł 13 - Wycena przedsiębiorstw – etap I: wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw – matematyka finansowa Warszawa 22.10.2018
Moduł 6 - Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów Warszawa 16.10.2018
Moduł 23 - Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” Warszawa 27.09.2018
Moduł 23 - Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” Warszawa 23.04.2018
Moduł XXII Stosowanie MSB w praktyce część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta Warszawa 14-15.02.2018
Moduł XXI Stosowanie MSB w praktyce część II: Realizacja zaplanowanych procedur badania jako reakcja na oszacowane ryzyko badania Warszawa 01-02.02.2018
Moduł XX Stosowanie MSB w praktyce - część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania Warszawa 25-26.01.2018
Moduł XXIII - Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego Warszawa 19.12.2017
Moduł XXIV - Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego Warszawa 18.12.2017
Moduł XIV - Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych Warszawa 14-15.12.2017
Moduł XXVIII -Stosowanie MSB w praktyce – część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta Warszawa 14-15.12.2017
Moduł V - Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej – ujęcie bilansowe i podatkowe oraz ich badanie Warszawa 12-13.12.2017
Moduł VII - Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiaru podmiotu uprawnionego Warszawa 11.12.2017
Moduł X - Inwestycje finansowe- aspekty bilansowe i podatkowe Warszawa 06-07.12.2017
Moduł XXII - Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej banków spółdzielczych Warszawa 04-05.12.2017
Moduł XVI - Zasady i proces raportowania danych niefinansowych wg standardu GRI G4 Warszawa 29-30.11.2017
Moduł XV - Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes – kluczowe założenia, normy, standardy oraz zarządzanie ryzykami Warszawa 28.11.2017
Moduł XVIII - Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Warszawa 23.11.2017
Zagraniczne szkolenia wyjazdowe - Brazylia 2017 Brazylia 23.11 - 05.12.2017
Moduł I - Usługi Biegłego Rewidenta inne niż badanie i przeglądy sprawozdań finansowych w aktualnym Warszawa 21-22.11.2017
Moduł VI - Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek Warszawa 16-17.11.2017
Moduł VIII - Podział, łączenie i przekształcenie jednostek w świetle UoR i MSSF w aspekcie bilansowym Warszawa 14.11.2017
Moduł XVII - Konsolidacja sprawozdań finansowych Warszawa 07-09.11.2017
Moduł XVIII - Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wrocław 27.10.2017
Moduł XXV - Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz podmioty uprawnione do badania Warszawa 26.10.2017
Moduł XVII - Konsolidacja sprawozdań finansowych Wrocław 24-26.10.2017
Moduł XII - Koszty wytworzenia jako podstawa wyceny produktów Warszawa 24.10.2017
Moduł XI - Inwestycje niefinansowe- aspkety bilansowe i podatkowe Warszawa 20.10.2017
Moduł III - Wartość godziwa wg MSSF oraz Ustawy o rachunkowości Warszawa 11-12.10.2017
Moduł IV - Bilansowo-podatkowe aspekty likwidacji i upadłości podmiotów gospodarczych Warszawa 09.10.2017
Moduł XXVII -Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia Warszawa 09-10.10.2017
Moduł XXVI - Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania Warszawa 27-28.09.2017
Moduł XII - Koszty wytworzenia jako podstawa wyceny produktów Warszawa 26.09.2017
Moduł II - Ryzyka specyficzne dla wybranych branż Warszawa 21.09.2017
Zagraniczne szkolenia wyjazdowe - Emiraty Arabskie 2017 Emiraty Arabskie 10-20.09.2017
Moduł XV - Podział, łączenie i przekształcanie jednostek w świetle Ustawy o rachunkowości i MSSF w aspekcie bilansowym i podatkowym Warszawa 15.12.2016
Moduł XI – Bilansowo-podatkowe aspekty likwidacji i upadłości podmiotów gospodarczych Warszawa 13.12.2016
Moduł XVI - Zmiany w Ustawie o rachunkowości wynikające z wdrożenia dyrektywy 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 roku Katowice 09.12.2016
Moduł XII – Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej – ujęcie bilansowe i podatkowe oraz ich badanie Katowice 07-08.12.2016
Moduł II – Partnerstwo publiczno-prywatne – aspekty podatkowo-bilansowe Warszawa 06.12.2016
Moduł XVI - Zmiany w Ustawie o rachunkowości wynikające z wdrożenia dyrektywy 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 roku Warszawa 02.12.2016
Moduł III – Przychody – rachunkowość i rewizja finansowa Warszawa 01-02.12.2016
Moduł XIII – Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek Warszawa 28-29.11.2016
Moduł IX – Ryzyka specyficzne dla wybranych branż Warszawa 24.11.2016
Moduł VII – Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej spółdzielni mieszkaniowych Warszawa 23.11.2016
Moduł VIII – Usługi biegłego rewidenta inne niż badanie sprawozdań finansowych w aktualnym stanie prawnym Warszawa 17-18.11.2016
Moduł I – Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym – aktualny stan prawny Warszawa 15-16.11.2016
Moduł XVIII - Inwestycje finansowe - aspekty bilansowe i podatkowe Warszawa 14.11.2016
Moduł XIV - Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiaru podmiotu uprawnionego Warszawa 03.11.2016
Moduł XVIII - Inwestycje finansowe - aspekty bilansowe i podatkowe Wrocław 27.10.2016
Moduł XV - Podział, łączenie i przekształcanie jednostek w świetle Ustawy o rachunkowości i MSSF w aspekcie bilansowym i podatkowym Wrocław 26.10.2016
Moduł XII – Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej – ujęcie bilansowe i podatkowe oraz ich badanie Wrocław 25-26.10.2016
Moduł IV – Badanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych Warszawa 20-21.10.2016
Moduł XIII – Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek Warszawa 13-14.10.2016
Moduł X – Wartość godziwa wg MSSF oraz Ustawy o rachunkowości Warszawa 11-12.10.2016
Moduł XII – Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej – ujęcie bilansowe i podatkowe oraz ich badanie Warszawa 05-06.10.2016
Moduł V – Dokumentowanie procesu badania w sposób zgodny z wymogami MSRF Warszawa 27-28.09.2016
Moduł XIX - Inwestycje niefinansowe - aspekty bilansowe i podatkowe Warszawa 21.09.2016
Moduł XVIII - Inwestycje finansowe - aspekty bilansowe i podatkowe Warszawa 20.09.2016
Moduł III – Przychody – rachunkowość i rewizja finansowa Warszawa 16-17.12.2015
Moduł VIII – Usługi biegłego rewidenta inne niż badanie sprawozdań finansowych w aktualnym stanie prawnym Warszawa 14.12.2015
Przeprowadzanie i dokumentacja poszczególnych etapów badania sprawozdań finansowych wg MSB i KRSF Warszawa 10-11.12.2015
Moduł XI – Bilansowo-podatkowe aspekty likwidacji i upadłości podmiotów gospodarczych Katowice 09.12.2015
Moduł X – Wartość godziwa wg MSSF oraz Ustawy o rachunkowości Warszawa 08-09.12.2015
Moduł V – Dokumentowanie procesu badania w sposób zgodny z wymogami MSRF Katowice 07-08.12.2015
Moduł XI – Bilansowo-podatkowe aspekty likwidacji i upadłości podmiotów gospodarczych Warszawa 04.12.2015
Szkolenie wyjazdowe- Meksyk 2015 Meksyk 20.11 - 05.12.2015
Moduł X – Wartość godziwa wg MSSF oraz Ustawy o rachunkowości Warszawa 18-19.11.2015
Moduł II – Partnerstwo publiczno-prywatne – aspekty podatkowo-bilansowe Warszawa 17.11.2015
Moduł VIII – Usługi biegłego rewidenta inne niż badanie sprawozdań finansowych w aktualnym stanie prawnym Gdańsk 16-17.11.2015
Moduł IX – Ryzyka specyficzne dla wybranych branż Warszawa 04.11.2015
Moduł V – Dokumentowanie procesu badania w sposób zgodny z wymogami MSRF Warszawa 02-03.11.2015
Moduł X – Wartość godziwa wg MSSF oraz Ustawy o rachunkowości Warszawa 27-28.10.2015
Moduł IX – Ryzyka specyficzne dla wybranych branż Warszawa 26.10.2015
Moduł X – Wartość godziwa wg MSSF oraz Ustawy o rachunkowości Wrocław 15-16.10.2015
Moduł I – Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym – aktualny stan prawny Warszawa 14-15.10.2015
Moduł IX – Ryzyka specyficzne dla wybranych branż Wrocław 14.10.2015
Moduł V – Dokumentowanie procesu badania w sposób zgodny z wymogami MSRF Wrocław 12-13.10.2015
Moduł VIII – Usługi biegłego rewidenta inne niż badanie sprawozdań finansowych w aktualnym stanie prawnym Warszawa 12-13.10.2015
Moduł XI – Bilansowo-podatkowe aspekty likwidacji i upadłości podmiotów gospodarczych Warszawa 08.10.2015

Kategorie szkoleń:

Wyjazdowe
Szkolenia z rachunkowości
Szkolenia z rewizji finansowej
Szkolenia z rachunkowości i rewizji finansowej
Samokształcenie zawodowe dla biegłych rewidentów
Kompetencje miękkie

Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Małgorzata Buf-Jabłońska
Menedżer ds. szkoleń obligatoryjnych
605 157 756, (22) 560 76 71

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu