Bankowe postępowania wyjaśniające z zastosowaniem technik i metody opracowanej przez FBI

 

950,00 +23% VAT

Szkolenie dedykowane jest pracownikom banków, których praca wymaga kontaktów interpersonalnych i ich bieżącej oceny, które, wykorzystując w pracy umiejętność postrzegania, muszą podczas rozmowy uzyskać maksimum prawdziwych informacji oraz potrafić wpływać na zachowanie rozmówców w celu zmiany ich postaw.

Techniki prezentowane na szkoleniu opierają się o metody operacyjne opracowane i stosowane przez FBI oraz inne służby specjalne. Przedmiotem szkolenia jest także metodyka analizy informacji zebranych z różnych źródeł, w tym źródeł otwartych.

Słuchacze, podczas szkolenia, nabywają umiejętności:

 • przygotowania się do rozmowy, nawiązywania i poddtrzymania kontaktu z rozmówcą,
 • gromadzenia niezawałszowanych informacji, m.in. przez odpowiednio zadawane pytania, oceniania wiarygodności uzyskanych informacji,
 • wykrywania u rozmówcy przejawów nieszczerości - stosując wiedzę z zakresu analizy behawioralnej,
 • rozpoznawania i przeciwdziałania manipulacjom poprzez odpowiednio dobrane zachowania asertywne.

 

1. Uwarunkowania prawne prowadzenia rozmów w postępowaniach wyjaśniających realizowanych przez banki oraz zbierania i analizowania informacji z innych źródeł
2. Planowanie i przygotowanie rozmowy

 • Zbieranie informacji o rozmówcy i temacie rozmowy z dostępnych źródeł otwartych i zamkniętych
 • Metody analizy zgromadzonych informacji
 • Przygotowanie pomieszczenia do rozmowy
 • Optymalne wykorzystanie przestrzeni
 • Nawiązywanie kontaktu interpersonalnego z rozmówcą i jego podtrzymanie
 • Komunikacja werbalna i pozawerbalna
 • Wnioskowanie na podstawie obserwacji rozmówcy
 • Kontrola przebiegu interakcji
 • Znaczenie proksemiki w kontakcie z rozmówcą
 • Najczęściej popełniane błędy w komunikacji interpersonalnej

3. Umiejętność słuchania

 • Cechy dobrego i złego słuchacza
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Wywiad kognitywny - techniki usprawniające procesy przypominania

4. Techniki formułowania i taktyka zadawania pytań – pytanie jako kluczowe narzędzie uzyskiwania informacji w rozmowie
5. Rozpoznawanie wskaźników kłamstwa – wprowadzenie do analizy behawioralnej w procesie wykrywania kłamstwa

 • Werbalne i niewerbalne oznaki nieszczerości
 • Strategie obronne
 • Analiza wypowiedzi
 • Najpowszechniejsze błędy popełniane w trakcie oceny wiarygodności rozmówcy

 

Piotr Sudnik

Z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w stanie spoczynku. Przez kilkanaście lat służby          w Urzędzie Ochrony Państwa, a następnie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajmował się prowadzeniem śledztw w sprawach przestępczości narkotykowej, nieprawidłowości przy prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, korupcji, naruszeń przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, przestępczości podatkowej                   i naruszenia tajemnicy państwowej. W latach 1998-2002 był nieetatowym rzecznikiem prasowym Delegatury UOP w Szczecinie. Ukończył szkolenie                        z zaawansowanych technik przesłuchań prowadzone przez agentów specjalnych FBI    i posiada w tym zakresie certyfikat Departamentu Sprawiedliwości USA. Po zakończeniu służby liniowej, był wykładowcą Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW. Jako wykładowca COS ABW, specjalizował się w technikach przesłuchań i analizie behawioralnej w procesie wykrywania kłamstwa oraz taktykach i technikach prowadzenia czynności procesowych. W ostatnim okresie służby pracował w Centrum Antyterrorystycznym ABW. Od 2010 roku jest trenerem i specjalistą do spraw szkoleń. Zajmuje się szkoleniami z zakresu przesłuchań, komunikacji interpersonalnej i szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa informacji w biznesie.

 

 

Godziny szkolenia:
9.30 - 16.00

Miejsce szkolenia:
Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6, lok. 1B w Warszawie

Wskazówki dojazdu komunikacją miejską:

Autobusy: z Dworca Centralnego nr 504, przystanek Gotarda
Metro: stacja Służew a następnie autobusem 193 w kierunku Służewca - należy wysiąść na przystanku Orzycka

 

Opłata obejmuje:
wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

Rabaty:
10% dla Klientów PKF Consult
10% dla osób zgłaszających się na więcej niż jedno szkolenie

Termin płatności:

opłaty za uczestnictwo należy uiścić przed terminem rozpoczęcia szkolenia po otrzymaniu maila potwierdzającego jego realizację.

Brak opłaty na konto Organizatora w wyżej wymienionym terminie powoduje automatyczne skreślenie z listy uczestników szkolenia.

 

Dane do płatności:
wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 


Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Karolina Łąkowska
Menedżer ds. projektów szkoleniowych
e-mail, 22 495 76 02

Anna Ciucias
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 70

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
e-mail, 693 333 558

Agnieszka Ulanecka
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
e-mail, 601 832 482

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu