Możliwość zaliczenia bieżącego zwrotu VAT na poczet „zaległości” będącej przedmiotem trwającego postępowania podatkowego

Doradcy podatkowi PKF Consult reprezentowali Klienta. Przeczytaj case study.

Zespół PKF Tax&Legal wspierał podatnika w ramach postępowania podatkowego. Pojawiło się zagadnienie dotyczące możliwości zaliczenia bieżącego zwrotu VAT na poczet „zaległości” będącej przedmiotem trwającego postępowania podatkowego.

Na wstępie przypomnijmy, że tzw. podatnicy VAT czynni mają prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Możliwość ta jest potocznie określana mianem prawa do odliczenia VAT. W sytuacji, gdy kwota podatku należnego jest mniejsza niż kwota podatku naliczonego, dochodzi do powstania nadwyżki.

Sprawdź nasze szkolenia z podatków!

W Tax Alercie  Ekspertów PKF Marcina Bodzionego i Dawida Gurbierza przeczytasz: 

  • Kiedy podatnik nie ma prawa swobodnie dysponować nadwyżką?
  • Dlaczego organ pierwszej instancji wydał postanowienie o zaliczeniu nadwyżki na poczet zaległości?
  • Jaka argumentacja przekonała organ drugiej instancji do uchylenia postanowienia?

Przeczytaj case study

#Podatki #VAT #UrzadSkarbowy #Tax