Ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem i compliance dla biegłych rewidentów. Zagadnienia governance-risk-compliance (GRC) w ocenie spółek notowanych na GPW

 

450,00
 1. Międzynarodowe standardy GRC
 2. Polskie uregulowania w zakresie:
  1. Ładu korporacyjnego
  2. Zarządzania ryzykiem
  3. Compliance
 3. Ład organizacyjny, korporacyjny, biznesowy i informatyczny w spółkach notowanych na GPW
 4. Metodyki GRC – zawartość, sposób wdrożenia.
 5. Jak biegły rewident może ocenić wpływ GRC na cechy sprawozdania finansowego
 6. Jak stosować wytyczne GPW w ocenie systemów i procesów wewnętrznych Spółek
 7. Ład korporacyjny i jego wymogi wobec tzw. „trzech linii obrony”
 8. Cechy sprawozdania finansowego przy prawidłowym funkcjonowaniu ładu korporacyjnego
 9. Zarządzanie ryzykiem w standardach polskich i międzynarodowych,
 10. Metodyka zarządzania ryzykiem w Spółce – definicje, budowa, cechy jakościowe
  1. Identyfikacja ryzyka, rodzaje ryzyka
  2. Szacowanie ryzyka
  3. Dobór metod szacowania ryzyka
  4. Ocena ryzyka ilościowa i jakościowa
 11. Postępowanie z ryzykiem - łagodzenie ryzyka
 12. Strategia postępowania z ryzykiem
 13. Metody postępowania z ryzykiem - łagodzenie ryzyka
 14. Struktura zarządzania ryzykiem
 15. Planowanie; ustalenie celu, ustalenie  apetytu na ryzyko
 16. Oszacowanie zagrożeń i ryzyka
 17. Rekomendacje metod postępowania z ryzykiem
 18. Zagadnienia compliance – definicja, metodyka
 19. Organizacja systemu compliance w Spółce
 20. Strategia compliance
  1. Podejście podstawowe
  2. Podejście nieformalne
  3. Szczegółowa analiza zgodności
  4. Niezgodność i postępowanie z niezgodnością
  5. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności
 21. Kluczowe role w procesach GRC
 22. Zadaniowość
 23. Narzędzia informatyczne GRC

 

 

Piotr Welenc

CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, QAVal., LA ISO22301/27001/20000

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA., Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT. Inspektor Ochrony Danych, doktorant Instytutu Badań Systemowych PAN. Członek Komitetu Technicznego KT306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ekspert w zakresie GRC, IT GRC, zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT govenance, compliance, Sarbaness-Oxley Act 2002 (SOX), RODO. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego jako członek zespołu audytorów informatycznych Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Doradca spółek giełdowych w zakresie GRC. Ekspert ds. zarządzania ryzykiem w PKF Polska S.A., Członek Komisji ds. Compliance oraz Komisji ds. Nowoczesnych Tematów Prawnych w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Członek Rady Naukowej czasopisma „compliance” Instytutu Compliance przy Uniwersytecie Viadrina, Frankfurt/O. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

tydzień przed terminem rozpoczęcia szkolenia, drogą mailową rozsyłane będą informacje organizacyjne. Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.00

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu