Bilansowe zamknięcie roku 2019

 600,00 +23% VAT

1. Podstawy prawne sporządzania oraz badania sprawozdania finansowego:

 • Regulacje krajowe: ustawa o rachunkowości

 • Regulacje międzynarodowe: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

 • Regulacje krajowe a międzynarodowe - wpływ na sprawozdanie finansowe

2. Kluczowe zmiany w prawie bilansowym: UoR  oraz MSSF.

3. Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego:

4. Problematyka sporządzania sprawozdania finansowego - wybrane zagadnienia.

 • Instrumenty finansowe (PSR):

  • klasyfikacja i podział instrumentów finansowych

  • wycena instrumentów finansowych

5. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - KRS Nr 7:

 • Przesłanki zmian przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości

 • Ujmowanie w księgach skutków zmian zasad rachunkowości

 • Korygowanie błędów, w tym popełnionych w poprzednich latach obrotowych

 • Ujmowanie zmian wartości szacunkowych z uwzględnieniem zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym

 • Prezentacja w sprawozdaniu finansowym danych porównawczych zapewniających i porównywalność.

 • MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów, 

 • MSR 10 - Zdarzenia po dniu bilansowym, a KRS 7.

6. Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 - Utrata wartości aktywów:

 • Okoliczności uzasadniające dokonanie odpisu aktualizującego

 • Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym skutków utraty wartości

 • MSR 36 Utrata wartości aktywów a KSR 4

7. Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 - podatek odroczony:

 • Różnice trwałe oraz przejściowe

 • Aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 • Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym

 • MSR 12 Podatek dochodowy a KSR 2

8. Sprawozdanie z działalności i jego rola - wykazywanie informacji niefinansowych, zwolnienia ze sporządzania sprawozdania, zawartość danych w informacjach niefinansowych - związane ze zmianą ustawy od 2018 roku.

9. Uproszczenia w sprawozdaniach finansowych.

Jarosław Stankiewicz

Praktyk z 25-letnim doświadczeniem. Doświadczony ekonomista, certyfikowany trener biznesu. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania finansami prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz rachunkowości i audytu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Na swoim koncie ma zrealizowanych ponad 1 000 dni szkoleniowych  dla przedsiębiorstw, uczelni wyższych i jednostek samorządowych. Posiada praktyczne doświadczenie pozyskane m.in. podczas pracy na stanowiskach zarządczych oraz przy realizacji dużych projektów szkoleniowo-doradczych.

Szkolenia prowadzi warsztatowo, kładąc nacisk na aspekty praktyczne, odnoszące się do specyfiki pracy uczestników zajęć. W działalności dydaktycznej wykorzystuje praktyczne doświadczenia zawodowe.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.00

Miejsce szkolenia:

Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Małgorzata Buf-Jabłońska
Menedżer ds. szkoleń obligatoryjnych
605 157 756, (22) 560 76 71

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu