Ceny transferowe w praktyce. Podsumowanie przepisów obowiązujących w latach 2013-2019

 

1 200,00 +23% VAT

Szkolenie pozwoli zapoznać się z niezwykle skomplikowaną tematyką, jaką są ceny transferowe zarówno w aspekcie teoretycznym, jak również praktycznym.

W szczególności uczestnicy szkolenia:

 • poznają stan prawny i praktyki w zakresie cen transferowych w zakresie regulacji obowiązujący obecnie oraz w poprzednich latach
 • pozyskają wiedzę na temat identyfikacji powiązań
 • poznają metody kalkulacji ceny transferowej
 • uzyskają wiedzę o zakresie i zasadach sporządzania dokumentacji cen transferowych
 • przyswoją informację w zakresie sporządzania analizy cen transferowych
 • poznają obowiązki związane z raportowaniem cen transferowych

1. Podsumowanie regulacji obowiązujących w latach do 2016, 2017-2018 i 2019

 • Definicja podmiotów powiązanych
 • Ustalanie obowiązku dokumentacyjnego
 • Zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego
 • Zakres podmiotów zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji grupowej
 • Analiza porównawcza, opis zgodności a analiza cen transferowych
 • Raportowanie CBC
 • Uproszczone rozliczenia tzw. safe harbours
 • Recharakteryzacja transakcji
 • Zastąpienie formularza CIT-TP nową informacją o cenach transferowych (TP-R)

2. Szczegółowy zakres nowych dokumentacji krajowych (ang. local file)

 • Opis podatnika
 • Opis transakcji z podmiotami z grupy
 • Wskazanie rodzaju i przedmiotu transakcji
 • Sposób kalkulacji ceny transferowej
 • Informacje finansowe podatnika

3. Szczegółowy zakres nowych dokumentacji grupowych (ang. master file)

 • Wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził master file
 • Struktura organizacyjna grupy
 • Polityka cen transferowych
 • Opis działalności prowadzonej przez grupę
 • Opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez grupę wartości niematerialnych
 • Opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę, zawierający w szczególności sporządzone sprawozdanie skonsolidowane podmiotów tworzących grupę
 • Opis porozumień zawartych z administracjami innych państw, w szczególności APA

4.  Metody wykazywania rynkowego charakteru cen transferowych

 • Podatkowe i nie-podatkowe metody szacowania
 • Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (wewnętrzne porównanie cen oraz zewnętrzne porównanie cen)
 • Metoda ceny odprzedaży
 • Metoda rozsądnej marży „koszt plus
 • Metody zysku transakcyjnego
 • Zastosowanie technik wyceny

5. Analiza cen transferowych

5.1. Analiza porównawcza

 • Źródła danych
 • Sposoby przeprowadzenia analizy
 • Opis procesu wyszukiwania i doboru danych oraz wskazanie źródeł tych danych.
 • Wykaz danych porównawczych, wraz z opisem, odnoszących się do transakcji (wewnętrznych lub zewnętrznych) pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, jeśli takie dane są dostępne oraz wykaz danych i wskaźników finansowych podmiotów niepowiązanych, wykorzystanych do analizy, lub odrzuconych,
 • Wyjaśnienie powodów przyjęcia do analizy danych z wielu lat lub z jednego roku,
 • Uzasadnienie wyboru wskaźnika finansowego przyjętego do analizy, w przypadku jego zastosowania,
 • Opis korekt wraz z uzasadnieniem, w przypadku ich zastosowania,
 • Wskazanie wyznaczonego w wyniku analizy punktu lub przedziału wraz z opisem miar statystycznych, w przypadku ich zastosowania,
 • Praktyczne problemy

5.2. Analiza zgodności

 • Uzasadnienie wyboru zastosowanej techniki wyceny
 • Opis źródeł danych
 • Uzasadnienie założeń przyjętych do wyceny
 • Opis oraz uzasadnienie założeń przyjętych do ewentualnych prognoz
 • Analiza wrażliwości danych
 • Uzasadnienie przyjętego punktu z przedziału wartości
 • Odniesienie ceny transferowej do wyniku analizy wraz z uzasadnieniem odchyleń
 • Praktyczne problemy

Katarzyna Zakrzewska

Od początku swojej kariery zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu cen transferowych.    Posiada 7 letnie doświadczenie w dziedzinie doradztwa podatkowego obejmujące m.in opracowanie i      weryfikację dokumentacji cen transferowych, sporządzanie analiz porównawczych, opracowywanie          polityk cen transferowych, planowanie rozliczeń grupowych, restrukturyzacje działalności (transfer            funkcji), a także dokumentowanie usług niematerialnych dla celów obrony kosztów podatkowych. Jest      autorką wielu publikacji z dziedziny cen transferowych, a także częstą prelegentką na konferencjach i      seminariach podatkowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2004 r. w dziale cen                          transferowych firmy Polska Grupa Konsultingu Sp. z o.o. a następnie w dziale cen transferowych w KPMG TAX M. Michna Sp.k.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.00

Miejsce szkolenia:

Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie

Wskazówki dojazdu komunikacją miejską:

 • Autobusy: z Dworca Centralnego nr 504, przystanek Gotarda

 • Metro: stacja Służew a następnie autobusem 193 w kierunku Służewca - należy wysiąść na przystanku Orzycka

 


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 495 76 02

e-mail

Małgorzata Buf-Jabłońska
Menedżer ds. szkoleń obligatoryjnych
605 157 756, (22) 560 76 71

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator ds. szkoleń
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
(22) 560 76 55

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu