CIT-TP Praktyczne aspekty

 


500,00 +23% VAT

Sprawozdanie CIT-TP składa się wraz z rocznym zeznaniem podatkowym. Oznacza to, iż podatnicy, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym i podlegają nowemu obowiązkowi sprawozdawczemu, po raz pierwszy powinni złożyć nowe sprawozdanie najpóźniej do 31 marca 2018 r. Szkolenie pokaże uczestnikom jak ustrzec się błędów i prawidłowo wypełnić to sprawozdanie.

 1. Podmioty zobowiązane do złożenia uproszczonego sprawozdania CIT/TP
 2. Cel wprowadzenia uproszczonego sprawozdania CIT/TP
 3. Objaśnienia dotyczące formularza CIT/TP – sposób wypełniania

 

3.1  Identyfikacja powiązań podatnika

3.2  Informacje o podmiotach powiązanych

3.3  Główny przedmiot działalności i profil funkcjonalny podatnika

 • kod działalności wg klasyfikacji PKD
 • główny obszar działalności podatnika

 

3.4  Restrukturyzacja

 • zmiana struktury bądź formy prawnej

 

3.5  Zakres przedmiotowy uproszczonego sprawozdania CIT/TP:

3.5.1  Transakcje lub inne zdarzenia

 • transakcje dotyczące towarów i usług (usługi produkcyjne, dystrybucyjne, badawczo-rozwojowe, najmu i leasingu) oraz usługi wewnątrzgrupowe

 

3.5.2  Transakcje finansowe

 • przychody z tytułu należności (otrzymywane)
 • koszty z tytułu zobowiązań (wypłacane)
 • przychody/koszty z tytułu gwarancji, poręczeń, ubezpieczeń

 

3.5.3  Transakcje lub inne zdarzenia dotyczące aktywów

 • transakcje/zdarzenia dotyczące przenoszenia aktywów (aktywów trwałych, aktywów niematerialnych, finansowych aktywów trwałych) oraz wszelkich udziałów/akcji, w tym nie stanowiących finansowych aktywów trwałych

 

3.5.4  Umowy o podziale kosztów prowadzące do wytworzenia wartości niematerialnych

 • udziału w umowach o podziale kosztów (cost contribution arrangements - CCA)
 • wartość umowy CCA
 • wysokość wkładu podatnika do CCA

 

 

Sebastian Wawrzak

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Doradca podatkowy, nr wpisu 11825. Do niedawna wiceprezes Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych, członek Komitetu Podatkowego Pracodawców RP. Interesuje się cenami transferowymi od 2011 roku, kiedy rozpoczął pracę w Wydziale ds. Uprzednich Porozumień Cenowych w Ministerstwie Finansów, laureat II edycji Prezydenckiego Programu Eksperckiego – Laboratorium Idei, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Specjalizuje się w zakresie podatków, finansów, polityki gospodarczej i strategii przedsiębiorstw. Doświadczenie zdobywał na różnych szczeblach administracji państwowej i podatkowej: Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Finansów, Izba Skarbowa oraz Urząd Skarbowy. Doświadczenie w biznesie zdobywał będąc wewnętrznym doradcą podatkowym w PKP Intercity S.A. Autor kilku publikacji z zakresu ekonomii i podatków. Był również ekspertem: Joint Transfer Pricing Forum przy Komisji Europejskiej. 

 

Termin:
27 lutego 2018r.

Godziny szkolenia:
09.30 - 16.00

Miejsce szkolenia:
Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6, lok. 1B w Warszawie

Wskazówki dojazdu komunikacją miejską:

Autobusy: z Dworca Centralnego nr 504 przystanek Gotarda
Metro: stacja Służew, a następnie autobusem 193 w kierunku Służewca należy wysiąść na przystanku Orzycka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena uczestnictwa:
500 zł  + 23% VAT

Opłata obejmuje:
Wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

Rabaty:
10% dla Klientów PKF Consult
10% dla osób zgłaszających się na więcej niż jedno szkolenie otwarte

Termin płatności:
Tydzień przed terminem rozpoczęcia szkolenia, drogą mailową rozsyłane będą informacje organizacyjne oraz prośba o uiszczenie opłaty.

Dane do płatności:
Wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 


Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 55

Tomasz Oleszek
Koordynator ds. Rozwoju Usług i Sprzedaży
e-mail, 22 495 76 02

Szkolenia wg. kategorii

Szkolenia wg. lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
Forum Biznesu
Kariera w finansach
Klub integracji europejskiej
PUDS
Rach
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu