Controlling i analiza finansowa przedsiębiorstw

 


1 200,00 +23% VAT

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przybliżyć uczestnikom proces tworzenia oraz obiegu informacji zarządczej w przedsiębiorstwie. Podczas spotkania szczegółowo zostanie zaprezentowany proces budżetowania na poziomie operacyjnym oraz finansowym. Po ukończeniu szkolenia, kursanci będą posiadać praktyczną wiedzę z zasad interpretacji sprawozdań finansowych oraz analizy finansowej przedsiębiorstw. Całość omawianych zagadnień będzie uzupełniona o studium przypadku oraz rozbudowane ćwiczenia praktyczne.

 

Korzyści dla uczestników:

 • uczestnicy zapoznają się z procesem tworzenia oraz obiegu informacji zarządczej w przedsiębiorstwie,

 • zaprezentujemy proces budżetowania na poziomie operacyjnym oraz finansowym,

 • przekażemy praktyczną wiedzę z zasad interpretacji sprawozdań finansowych oraz analizy finansowej przedsiębiorstw.

 

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy działów controllingu i analizy danych,

 • kierownicy niższego oraz wyższego szczebla,

 • właściciele przedsiębiorstw,

 • pracownicy z różnych branż, którzy uczestniczą w procesie podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwach sektora prywatnego oraz publicznego.

1. Controlling finansowy w przedsiębiorstwie:

 • Czym powinien zajmować się controlling finansowy?

 • Pojęcie i rachunek kosztów

 • Koszty a wydatki

 • Grupy oraz układy ewidencyjne kosztów

2. Proces oraz funkcje systemu budżetowania:

 • Metody budżetowania

 • Procedura budżetowania

 • Struktura budżetu głównego

 • Budżet kapitałowy, operacyjny i finansowy

3. Charakterystyka sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa:

 • Zakres podmiotowy, podstawa prawna, źródło i cele sprawozdania finansowego

 • Struktura i treść sprawozdania finansowego

 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

4. Bilans:

 • Stałe i zmienne cechy bilansu

 • Bilans według MSR oraz krajowych standardów rachunkowości

 • Charakterystyka majątku firmy – aktywa trwałe i obrotowe przedsiębiorstwa

 • Charakterystyka źródeł finansowania – kapitał własny i zobowiązania

 • Co można wyczytać z bilansu, na co zwrócić uwagę?

 • Analiza pionowa bilansu

 • Analiza pozioma bilansu

5. Rachunek zysków i strat:

 • Przychody i ich podział

 • Koszty i ich klasyfikacja

 • Warianty rachunku zysków i strat

 • Skąd biorą się zyski? Czym są zyski "papierowe"?

6. Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow):

 • Rodzaje przepływów pieniężnych: działalność operacyjna, finansowa i inwestycyjna

 • Zysk a środki pieniężne (gotówka)

 • Jak ocenić strukturę rachunku przepływów pieniężnych?

 • Rachunek przepływów pieniężnych – zadania

7. Zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informacja dodatkowa.

8. Sygnały ostrzegawcze w sprawozdaniu finansowym.

9. Ćwiczenia praktyczne – co można wyczytać ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstw?

10. Analiza finansowa a analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa:

 • Podział analizy finansowej

 • Klasyfikacja analizy finansowej

 • Metody analizy finansowej

11. Płynność finansowa:

 • Wskaźniki płynności

 • Jak odczytać pierwsze zagrożenia?

 • Jak uzdrowić kondycję płynnościową firmy?

12. Rentowność przedsiębiorstwa:

 • Wskaźniki rentowności sprzedaży

 • Wskaźniki rentowności kapitału własnego

 • Wskaźniki rentowności aktywów

13. Zadłużenie przedsiębiorstwa:

 • Źródła kapitałów obcych w przedsiębiorstwie

 • Wskaźniki zadłużenia

14. Sprawność zarządzania:

 • Wskaźniki sprawności zarządzania

15. Pojęcie, poziom i źródła kapitału obrotowego brutto i netto (cykl konwersji gotówkowej)

 • Strategie zarządzania kapitałem obrotowym

 • Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy – zadania

16. Ćwiczenia praktyczne wraz z przeprowadzeniem własnej analizy.

Hubert Łąkowski

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnie pracuje w mBanku w Departamencie Sprzedaży Rynków Finansowych, jako starszy specjalista ds. sprzedaży instrumentów pochodnych. Karierę w mBanku rozpoczął w 2013 roku jako corporate dealer, obsługując klientów korporacyjnych w zakresie transakcji na rynkach finansowych. W przeszłości pracował także w PKO Banku Polskim oraz Banku Zachodnim WBK, był również trenerem w Altkom Akademii. Ukończył wiele kursów i szkoleń w obszarze finansów przedsiębiorstw oraz rynków finansowych. Jego zainteresowania zawodowe to zarządzanie ryzykiem, analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, bankowość oraz rynki finansowe. Jego hobby to sport, podróże, muzyka oraz literatura (biograficzna, górska, podróżnicza, sportowa). 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

 

Godziny szkolenia:

09.30 - 16.00

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

 


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu