Controlling w przedsiębiorstwie

 


850,00 +23% VAT

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia stosownej i niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności pozwalających na udział w procesach controllingowych realizowanych w przedsiębiorstwie: tworzenia struktur controllingowych w przedsiębiorstwie, budżetowania w ośrodkach odpowiedzialności, analizy odchyleń od budżetów, tworzenia wielopoziomowego rachunku zysku i strat, wykorzystywania analizy finansowej w procesach controllingowych, stosowania narzędzi oceny projektów inwestycyjnych w planowaniu, prognozowaniu i budżetowaniu, analizie kontrahentów przedsiębiorstwa.

 

Korzyści ze szkolenia:

Dwudniowe szkolenie pozwoli uczestnikom nabyć praktyczne umiejętności w następujących obszarach:

 • Controlling strategiczny.
 • Controlling operacyjny.
 • Budżetowanie.
 • Analiza odchyleń od budżetu.
 • Stosowania analizy finansowej do budżetowania.
 • Oceny projektów inwestycyjnych
 • Analizy ryzyka

 

Adresaci szkolenia:

 • osoby chcące poszerzyć wiedzę z dziedziny controllingu,
 • pracownicy podejmujący decyzje, które wywołują konsekwencje dla procedur i procesów controllingowych,
 • osoby odpowiedzialne za przygotowanie i/lub weryfikację budżetów,
 • osoby odpowiedzialne za kontakty z inwestorami i przedstawicielami instytucji finansowych przygotowujące raporty i analizy w oparciu o dane z systemów rachunkowości zarządczej przedsiębiorstwa,
 • osoby biorące udział w ustalaniu strategii przedsiębiorstwa i podejmujące kluczowe decyzje strategiczne,

A w szczególności:

 • menadżerowie i pracownicy różnych ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie biorący udział w budżetowaniu,
 • właściciele przedsiębiorstw zainteresowani wdrożeniem controllingu,
 • dyrektorzy controllingu,
 • kontrolerzy finansowi,
 • analitycy finansowi i controllingowi,
 • menedżerowie finansowi i controllingowi,
 • pracownicy działów finansowych i controllingowych biorących udział w procesach controllingowych,

 

I Pojęcie i istota controllingu jako systemu sterowania wynikami przedsiębiorstwa

 1. Informacja ekonomiczna w systemie finansowym przedsiębiorstwa.
 2. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw .
 3. Rachunkowość, a zarządzanie finansami
 4. Cele finansowe przedsiębiorstw - zysk jednostki vs. wartość jednostki.
 5. Controling w przedsiębiorstwie – istota, funkcje i cele controllingu
 6. Controlling jako samodzielny i zintegrowany podsystem rachunkowości zarządczej

II Holistycznie podejście do planowania przychodów, kosztów, kapitału obrotowego, nakładów inwestycyjnych dla celów budżetowania

 1. Planowanie i prognozowanie w controllingu – perspektywa kluczowych zasobów przedsiębiorstwa.
 2. Istota analiz strategicznych w planowaniu kosztów, przychodów, inwestycji.
 3. Istota analiz marketingowych w planowaniu kosztów, przychodów, inwestycji.
 4. Wpływ cyklu życia produktu na kreację wartości finansowych w przedsiębiorstwie

III Budżetowanie jako proces controllingu

 1. Pojęcie i istota budżetowania
 2. Funkcje budżetowania
 3. Rodzaje budżetów
 4. Etapy procesu budżetowania
 5. Budżetowanie – centrum przychodów
 6. Budżetowanie – centrum rentowności
 7. Budżetowanie – centrum inwestycji
 8. Budżetowanie – centrum kosztów
 9. Model budżetowania – ABC

MODUŁ IV – Centrum inwestycji miejscem oceny opłacalności projektów inwestycyjnych i ich prognozowania

 1. Metody wyznaczania przepływów pieniężnych
 2. Mierniki opłacalności projektów inwestycyjnych
 3. Wyznaczanie WACC (średniego ważonego kosztu kapitału)
 4. Wycena DCF i wskaźnik EVA jako kompleksowe i holistyczne podejście w prognozowaniu i budżetowaniu
 5. Wyznaczanie wartości rezydualnej

 

Moduł VI – Analiza finansowa sprawozdań finansowych – zastosowanie wskaźników finansowych i analizy do procesów prognozowania w oparciu o dane historyczne i prognozowaniu holistycznym.  

 1. Omówienie dokumentów sprawozdania finansowego wykorzystywanych w analizach finansowych.
 2. Analiza pionowa i pozioma: dynamika, tempo a struktura bilansu, rachunku zysków i rachunku przepływów pieniężnych
 3. Zasady prowadzenia analizy finansowej
 4. Najczęstsze błędy popełniane w analizie finansowej
 5. Wybrane wskaźniki rentowności
 6. Wybrane wskaźniki płynności
 7. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto
 8. Wybrane wskaźniki sprawności działania
 9. Wybrane wskaźniki zadłużenia

V Analiza i pomiar ryzyka

 1. Pojęcie ryzyka
 2. Rodzaje ryzyka
 3. Analiza wrażliwości
 4. Analiza scenariuszy – szacowanie wartości ryzyka metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych
 5. Analiza progu rentowności

VI Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa jako podstawa skutecznego zarządzania kapitałem obrotowym

 1. Podatność przedsiębiorstwa na kryzys jako kluczowy aspekt wpływający na zagrożenie upadłością przedsiębiorstwa.
 2. Sytuacja kryzysowa – czy to już kryzys?
 3. Kryzys w przedsiębiorstwie – pojęcia i rodzaje kryzysów.
 4. Diagnozowanie kryzysu – objawy kryzysu w przedsiębiorstwie.
 5. Szybki test wypłacalności przedsiębiorstw
 6. Badanie kondycji przedsiębiorstwa pod kontem zagrożenia upadłością – wielowymiarowe analizy oraz inne modele oceny.

Marek Sochoń

Absolwent studiów doktoranckich  w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie nauk ekonomicznych, dyscypliny: nauki o zarządzaniu (w trakcie pisania pracy doktorskiej); doświadczony praktyk, konsultant i trener. Od 2002 prowadzi doradztwo gospodarcze w zakresie finansów przedsiębiorstw, controllingu, rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami, wyceny przedsiębiorstw oraz finansowania działalności gospodarczej. W trakcie prawie 20-to letniej kariery zawodowej w finansach, pełnił funkcje analityka finansowego, kontrolera finansowego, managera działu analiz finansowych, dyrektora finansowego oraz dyrektora ds. controllingu i finansów. Ma na swoim koncie przeprowadzonych ponad 2300 godzin lekcyjnych wykładów, ćwiczeń i warsztatów w zakresie: analizy finansowej, controllingu i rachunkowości zarządczej, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie płynnością przedsiębiorstw, wyceną przedsiębiorstw, zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz przygotowania biznes planów i zakładania działalności gospodarczej. Jego szkolenia to perfekcyjne połączenie praktyki dnia codziennego i wiedzy teoretycznej z umiejętnością przekazania jej w sposób najbardziej efektywny i zrozumiały dla uczestnika.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

 

Godziny szkolenia:

09.30 - 16.00

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu