Czas pracy – warsztat praktyczny

 


650,00 +23% VAT

Zajęcia ukierunkowane są na uporządkowanie i aktualizację wiedzy z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy. Omówione zostaną m.in. zasady planowania i rozliczania czasu pracy w przypadku odbywania przez pracownika podróży służbowej i szkolenia, zasady wyjść prywatnych, zasady ustalania wartości dodatku za pracę w nadgodzinach sobotnich, niedzielnych i świątecznych oraz nocnych w systemie podstawowym i równoważnym, oraz ograniczenia prawne dotyczące pełnienia dyżurów weekendowych. Warsztat uwzględnia również m.in. tematykę sporządzania i modyfikowania rozkładów czasu pracy oraz stosowania ruchomego czasu pracy.

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • kadry zarządzającej w szczególności niższego szczebla

 • specjalistów HR

 • pracowników biur rachunkowych

 • innych osób które zajmują się planowaniem i rozliczaniem czasu pracy

1. Zagadnienia podstawowe

 • Definicje doby i tygodnia pracowniczego

 • normy czasu pracy;

 • zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,

 • obliczanie wymiaru czasu pracy

 • rozliczenie czasu pracy w razie ustania zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego

 • planowanie godzin pracy w miesięcznych oraz dłuższych okresach rozliczeniowych

 • systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji

 • ruchomy rozkład czasu pracy, dłuższe okresy rozliczeniowe

2. Okresy odpoczynku

 • ustalanie wymaganego okresu odpoczynku dobowego,

 • skracanie i równoważenie odpoczynku dobowego,

 • wezwanie pracownika do pracy w trakcie odpoczynku dobowego,

 • ustalanie wymaganego odpoczynku tygodniowego,

 • sytuacje uzasadniające skrócenie odpoczynku tygodniowego,

 • świadczenie pracy przez wiele dni po kolei – ograniczenia prawne

3. Rozkłady czasu pracy

 • planowanie harmonogramów

 • zasady dokumentowania lub ustalania zmian w harmonogramach

4. Ewidencja czasu pracy – ZMIANY z 2017

 • lista obecności, karta ewidencji czasu pracy – wymogi prawne w zakresie dokumentacji,

 • ewidencja czasu pracy pracowników zatrudnionych na kontraktach cywilnoprawnych

 • różnice pomiędzy ewidencjami czasu pracy pracowników i zleceniobiorców

5. Godziny nadliczbowe i ich rozliczanie

 • przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych

 • ograniczenia prawne w zakresie pracy nadliczbowej,

 • godziny nadliczbowe jako konsekwencja naruszenia doby pracowniczej

 • oddawanie czasu wolnego, wypłata dodatku za nadgodziny, ustalenie "normalnego wynagrodzenia" za pracę, dodatki za godziny nadliczbowe

 • udzielenie dnia wolnego a liczba przepracowanych godzin

 • praca w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy - sposoby rekompensowania, uprawnienia pracowników

 • rekompensata za pracę w niedzielę i święta

 • praca w święto przypadająca w dniu wolnym

6. Praca w niedzielę i święta w placówkach handlowych – NOWE uregulowania

7. Podróż służbowa

 • rozliczanie podróży służbowych w Polsce

 • wykonywanie zadań służbowych w godzinach przekraczających normalny czas pracy,

 • odpoczynek po zakończeniu podróży w godzinach nocnych

8. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych

9. Dyżur poza normalnymi godzinami pracy- zasady rekompensaty

10. Wyjścia prywatne w czasie pracy

 • zasady, planowanie odrabianie wyjść, skutki finansowe wyjść prywatnych;

 • sposób odpracowywania wyjść prywatnych przez pracowników niepełnosprawnych

 • wymogi prawne w zakresie dokumentacji wyjść prywatnych

11. Konsekwencje naruszenia norm dotyczących czasu pracy dla organizacji i osób odpowiedzialnych

Nasi trenerzy to zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów.

Są to przede wszystkim praktycy, posiadający bogate doświadczenie w biznesie, gdzie zdobywali wiedzę w swoich dziedzinach.

Ich umiejętności, profesjonalizm oraz ukierunkowanie na potrzeby Klienta, umożliwiają wskazywanie optymalnych oraz innowacyjnych rozwiązań.

Ekspertów dobieramy w zależności od specyfiki tematu, organizacji i grupy, tak aby dopasować rozwiązanie do bieżących potrzeb Klienta.

Wiemy, że oczekujecie Państwo najwyższych standardów zarówno jeżeli chodzi o merytorykę jak i atrakcyjną formę prowadzonych zajęć. Dlatego nasze szkolenia mają zawsze charakter praktyczny i oparte są o aktualne studium przypadków oraz dyskusję z trenerami.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.00

Miejsce szkolenia:

Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie

Wskazówki dojazdu komunikacją miejską:

 • Autobusy: z Dworca Centralnego nr 504, przystanek Gotarda

 • Metro: stacja Służew a następnie autobusem 193 w kierunku Służewca - należy wysiąść na przystanku Orzycka

 


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 495 76 02

e-mail

Małgorzata Buf-Jabłońska
Menedżer ds. szkoleń obligatoryjnych
605 157 756, (22) 560 76 71

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator ds. szkoleń
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
(22) 560 76 55

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu