Czas pracy w podmiotach medycznych

 590,00 +23% VAT

Cel szkolenia:

Uporządkowanie i aktualizację wiedzy w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy. Omówione zostaną m.in. zasady rozliczania czasu pracy w przypadku wyjść prywatnych, zasady planowania dyżurów medycznych oraz planowania pracy ponad przeciętnie 48 godzin w tygodniu. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę w zakresie zatrudniania pracowników w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy oraz zasady ustalania wartości dodatku za pracę w nadgodzinach sobotnich, niedzielnych i świątecznych. Szkolenie uwzględnia również m.in. tematykę związaną z odpoczynkami dobowymi i tygodniowymi oraz naliczaniem dodatków za pracę w porze nocnej i dni świąteczne.

 

Szkolenie skierowane do:

 • kadry zarządzającej
 • pracowników działu kadr i płac
 • kierowników niższego szczebla
 • osób zatrudnionych w podmiotach świadczących usługi medyczne

1. Zasady stosowania przepisów Kodeksu pracy a ustawy o działalności leczniczej.

2. Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe stosowane w podmiotach medycznych:

 • podstawowy system czasu pracy
 • system równoważny na podstawie ustawy o działalności leczniczej
 • dopuszczalność stosowania nowych przepisów o 12-miesięcznych okresach rozliczeniowych w podmiotach leczniczych
 • równoważny czas pracy a pracownicy objęci skróconymi normami – stanowiska urzędowe

3. Norma czasu pracy a wymiar

 • normy czasu pracy personelu medycznego;
 • normy czasu pracy personelu administracyjno-gospodarczego;
 • normy czasu pracy pracowników niewidomych;
 • czym się różni norma czasu pracy od wymiaru czasu pracy w danej dobie, tygodniu i okresie rozliczeniowym.

4. Doba pracownicza

 • ile godzin w dobie pracowniczej można zaplanować do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy?
 • l obowiązek zapewnienia minimalnych okresów odpoczynków a wymiar czasu pracy w danej dobie i tygodniu pracowniczym;
 • odpoczynek lekarza po dyżurze medycznym;
 • l ruchomy czas pracy - dopuszczalność jego stosowania w podmiotach leczniczych - najnowsze stanowisko PIP.

5. Stosowanie rozkładów czasu pracy w praktyce

 • ustalanie rozkładów i harmonogramów na zasadach ogólnych;
 • harmonogramy dla pracowników medycznych w systemie równoważnym;
 • stanowiska MPiPS i PIP na temat zmiany rozkładu w trakcie miesiąca;
 • zaliczanie godzin dyżury medycznego do niewypracowanego wymiaru czasu pracy a zasady rozliczania przeciętnie 48;
 • niewypracowanie wymiaru czasu pracy przez pracowników pełniących dyżury medyczne;
 • dopuszczalność dopełnienia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy godzinami dyżuru medycznego – najnowsze orzecznictwo SN.

6. Dyżur medyczny

 • dyżur medyczny a czas pracy;
 • dyżur a praca nadliczbowa i nocna;
 • wynagrodzenie pracowników pełniących dyżur medyczny;
 • zasady wynagradzania dyżurujących lekarzy stażystów.

7. Klauzula opt-out

 • wyrażenie i wycofanie zgody przez pracownika;
 • klauzula opt-out a normy czasu pracy;
 • wynagradzanie pracy ponadnormatywnej;
 • stanowiska PIP w sprawie klauzuli opt –out.

8. Pozostawanie w gotowości

 • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy;
 • wezwanie do podmiotu leczniczego w czasie pozostawania w gotowości.

9. Dodatek za pracę w porze nocnej i święta:

 • ograniczenia pracy niedzielno-świątecznej;
 • dodatek za pracę w porze nocnej i święta dla pracowników medycznych;
 • naliczanie dodatków dla pracowników niemedycznych;
 • rekompensata za pracę w „wolne soboty.

10. Prywatne wyjścia pracowników:

 • Wpływ wyjść prywatnych na obowiązujący ich wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym?
 • zasady korzystania z wyjść prywatnych.

11. Ustawa o najniższym wynagrodzeniu w podmiotach medycznych:

 • zasady wypracowywania porozumienia;
 • zasady podwyższania wynagrodzenia;
 • czy dla wszystkich pracowników ustawa przewiduje podwyżki?

Sebastian Starnawski

Pracownik państwowej instytucji kontrolnej, wykładowca prawa pracy. Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu czasu pracy (także w podmiotach medycznych), prowadzi szkolenia z zakresu prawa związkowego, obowiązków i uprawnień pracodawcy wobec związków zawodowych oraz szkoli z zakresu przepisów związanych z zatrudnianiem pracowników (elastyczne formy zatrudniania, odpowiedzialność porządkowa, materialna, wykroczeniowa i karna stron stosunku pracy). Ponadto, szkoli w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy jak również w zakresie szkoleń społecznych inspektorów pracy.

Ukończył studia chemiczne na Politechnice Wrocławskiej oraz prawnicze na Uniwersytecie Opolskim a także studia podyplomowe z zarządzania pracą na uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących czasu pracy a także technicznym bezpieczeństwem pracy.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.00

Miejsce szkolenia:

Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie

Wskazówki dojazdu komunikacją miejską:

 • Autobusy: z Dworca Centralnego nr 504, przystanek Gotarda

 • Metro: stacja Służew a następnie autobusem 193 w kierunku Służewca - należy wysiąść na przystanku Orzycka

 


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail
607 595 131, (22) 495 76 02

Małgorzata Buf-Jabłońska
Menedżer ds. szkoleń obligatoryjnych
e-mail
605 157 756, (22) 560 76 71

Anna Ciucias
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, (22) 560 76 70

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
e-mail
693 333 558, (22) 560 76 55

Agnieszka Ulanecka
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
e-mail
601 832 482, (22) 560 76 55

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu