Czas pracy w podmiotach medycznych

 

590,00 +23% VAT

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 • Jakie normy czasu pracy obowiązują obecnie pielęgniarki i położne?

 • Jak poprawnie wyliczać średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich całkowity oraz średni czas dyspozycyjny pielęgniarki lub położnej w ciągu roku?

 • Czy można skracać odpoczynki dobowe?

 

Szkolenie skierowane do:

 • kadry zarządzającej

 • pracowników działu kadr i płac

 • kierowników niższego szczebla

 • osób zatrudnionych w podmiotach świadczących usługi medyczne

1. Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Jak obliczyć średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich, średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich całkowity oraz średni czas dyspozycyjny pielęgniarki lub położnej w ciągu roku?

 • Jak ustalać średnią liczbę pacjentów oraz średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich dla danej kategorii opieki?

 • Na jaki okres należy ustalać minimalne normy zatrudniania oraz czy stosować minimalne normy zatrudniania ustalone poprzednio.

2. Szczególne uprawnienia pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej a pracownicy zatrudnieni w podmiotach leczniczych działających w formie spółki prawa handlowego.

 • Prawo do nagrody jubileuszowej, odprawy, dodatku stażowego,

 • Prawo pracowników podmiotów leczniczych będących spółkami prawa handlowego do szczególnych uprawnień.

3. Planowanie czasu pracy

 • Jakie normy czasu pracy obowiązują poszczególnych pracowników? Kto może pracować 8 godz. a kto 7 godz. 35 min.?

 • Kim są pracownicy obsługi, techniczni i gospodarczy-różnica w stanowiskach

 • Jaki okres rozliczeniowy wprowadzić i jak z niego korzystać?

 • W jaki sposób obliczyć wymiar czasu pracy dla pracownika podmiotu leczniczego?

 • Jaki odpoczynek zapewnić pracownikom podmiotów leczniczych?

 • Czy można skracać odpoczynki dobowe i tygodniowe?

 • Kiedy trzeba ustalać harmonogram czasu pracy i na jakie okresy?

 • Jak oznaczać dni wolne od pracy- stanowisko PIP?

4. Dyżur medyczny

 • Kto może pełnić dyżur medyczny?

 • Dyżur medyczny radiologa czy radiolog może pełnić taki dyżur?

 • Czy i kiedy pielęgniarka może pełnić dyżur medyczny?

 • Dopuszczalność pełnienia 24 – godzinnych dyżurów medycznych stanowiska ministerstwa i państwowej inspekcji pracy.

 • Z jakimi konsekwencjami może się wiązać polecania 24 – godzinnych dyżurów.

 • Czy dyżur medyczny może naruszać prawo do odpoczynku?

 • Czy dyżur medyczny zaliczany jest do limitu nadgodzin?

 • Sposoby rekompensaty dyżuru medycznego.

 • Czy za dyżur można udzielić czasu wolnego – odpoczynki dyżurującego pracownika

5. Rozliczanie czasu pracy

 • Ustalanie godzin nadliczbowych – metody liczenia i stanowiska organów

 • Godziny nadliczbowe z naruszenia doby pracowniczej.

 • Jak korzystnie rekompensować pracę nadliczbowej i na jakie pułapki uważać?

 • Kiedy nie można udzielić czasu wolnego za nadgodziny oraz kiedy taka forma rekompensaty jest nieopłacalna?

 • Polecenie pracy w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

 • Kiedy można zapłacić za pracę w sobotę nie popełniając wykroczenia?

 • Jak rekompensować pracę w niedziele i święta – stanowiska PIP i MPiPS.

 • Ile dodatków wypłacić za pracę w niedzielę lub święto?

 • Jeden czy dwa dodatki za pracę w porze nocnej?

 • W jakiej wysokości i ile dodatków wypłacić za pracę w porze nocnej w zmianowej organizacji czasu pracy?

6. Ewidencja czasu pracy, w tym ewidencja dyżurów.

7. Wynagrodzenia lekarzy rezydentów w aspekcie rozliczania (ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

Nasi trenerzy to zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów.

Są to przede wszystkim praktycy, posiadający bogate doświadczenie w biznesie, gdzie zdobywali wiedzę w swoich dziedzinach.

Ich umiejętności, profesjonalizm oraz ukierunkowanie na potrzeby Klienta, umożliwiają wskazywanie optymalnych oraz innowacyjnych rozwiązań.

Ekspertów dobieramy w zależności od specyfiki tematu, organizacji i grupy, tak aby dopasować rozwiązanie do bieżących potrzeb Klienta.

Wiemy, że oczekujecie Państwo najwyższych standardów zarówno jeżeli chodzi o merytorykę jak i atrakcyjną formę prowadzonych zajęć. Dlatego nasze szkolenia mają zawsze charakter praktyczny i oparte są o aktualne studium przypadków oraz dyskusję z trenerami.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.00

Miejsce szkolenia:

Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie

Wskazówki dojazdu komunikacją miejską:

 • Autobusy: z Dworca Centralnego nr 504, przystanek Gotarda

 • Metro: stacja Służew a następnie autobusem 193 w kierunku Służewca - należy wysiąść na przystanku Orzycka

 


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Specjalistka ds. szkoleń
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu