Czas pracy w podmiotach medycznych

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej


450,00 +23% VAT

Cel szkolenia

W trakcie szkolenia omówimy m.in. systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe stosowane w podmiotach leczniczych. Odpowiemy na pytania czym się różni norma czasu pracy od wymiaru czasu pracy w danej dobie, tygodniu i okresie rozliczeniowym, a także ile godzin w dobie pracowniczej można zaplanować do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy. Przedstawimy najnowsze orzecznictwo SN w sprawie dopuszczalności dopełnienia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy godzinami dyżuru medycznego. 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • poznasz zasady stosowania przepisów Kodeksu pracy a ustawy o działalności leczniczej
  • będziesz potrafił stosować rozkłady czasu pracy
  • dowiesz się ile godzin w dobie pracowniczej można zaplanować do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy?
  • zdobędziesz wiedzę czym różni się norma czasu pracy od wymiaru czasu pracy w danej dobie, tygodniu i okresie rozliczeniowym

Adresaci szkolenia:

  • Kadra zarządzająca
  • Pracownicy działu kadr i płac
  • Kierownicy niższego szczebla
  • Osoby zatrudnione w podmiotach świadczących usługi medyczne

1. Zasady stosowania przepisów Kodeksu pracy a ustawy o działalności leczniczej

2. Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe stosowane w podmiotach leczniczych

·       podstawowy system czasu pracy

·       system równoważny na podstawie ustawy o działalności leczniczej

·       dopuszczalność stosowania nowych przepisów o 12-miesięcznych okresach rozliczeniowych w podmiotach leczniczych

·       równoważny czas pracy a pracownicy objęci skróconymi normami – stanowiska urzędowe

3. Norma czasu pracy a wymiar

·       normy czasu pracy personelu medycznego

·       normy czasu pracy personelu administracyjno-gospodarczego

·       normy czasu pracy pracowników niewidomych

·       czym się różni norma czasu pracy od wymiaru czasu pracy w danej dobie, tygodniu i okresie rozliczeniowym

4. Doba pracownicza

·       ile godzin w dobie pracowniczej można zaplanować do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy?

·       obowiązek zapewnienia minimalnych okresów odpoczynków a wymiar czasu pracy w danej dobie i tygodniu pracowniczym;

·       odpoczynek lekarza po dyżurze medycznym

·       ruchomy czas pracy – dopuszczalność jego stosowania w podmiotach leczniczych – najnowsze stanowisko PIP.

5. Stosowanie rozkładów czasu pracy w praktyce

·       ustalanie rozkładów i harmonogramów na zasadach ogólnych

·       harmonogramy dla pracowników medycznych w systemie równoważnym

·       stanowiska MPiPS i PIP na temat zmiany rozkładu w trakcie miesiąca

·       zaliczanie godzin dyżury medycznego do niewypracowanego wymiaru czasu pracy a zasady rozliczania przeciętnie 48

·       niewypracowanie wymiaru czasu pracy przez pracowników pełniących dyżury medyczne

·       dopuszczalność dopełnienia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy godzinami dyżuru medycznego – najnowsze orzecznictwo SN

6. Dyżur medyczny

·       dyżur medyczny a czas pracy

·       dyżur a praca nadliczbowa i nocna

·       wynagrodzenie pracowników pełniących dyżur medyczny

·       zasady wynagradzania dyżurujących lekarzy stażystów

7. Klauzula opt-out

·       wyrażenie i wycofanie zgody przez pracownika

·       klauzula opt-out a normy czasu pracy

·       wynagradzanie pracy ponadnormatywnej

·       stanowiska PIP w sprawie klauzuli opt –out

8. Pozostawanie w gotowości

·       wynagrodzenie za czas gotowości do pracy

·       wezwanie do podmiotu leczniczego w czasie pozostawania w gotowości

9. Dodatek za pracę w porze nocnej i święta

·       ograniczenia pracy niedzielno-świątecznej

·       dodatek za pracę w porze nocnej i święta dla pracowników medycznych

·       naliczanie dodatków dla pracowników niemedycznych

·       rekompensata za pracę w „wolne soboty"

 

Jarosław Stankiewicz

Praktyk z 27-letnim doświadczeniem w biznesie,  ekonomista i certyfikowany trener biznesu. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania finansami prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz rachunkowości i audytu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada praktyczne doświadczenie pozyskane m.in. podczas pracy na stanowiskach zarządczych oraz przy realizacji dużych projektów szkoleniowo-doradczych. Specjalizuje się m.in. w zakresie prawa pracy, kadrach i płacach, analizie ekonomiczno - finansowej, rachunkowości,  inwentaryzacji, środków trwałych, ewidencji i wyceny wartości niematerialnych i prawnych, zarządzania kosztami i finansami, systemów ekonomicznych, podatków, zarządzania strategicznego, Lean Accounting, controllingu, audytu i zarządzania ryzykiem czy MSR i MSSF. Szkolenia prowadzi warsztatowo, kładąc nacisk na aspekty praktyczne, odnoszące się do specyfiki pracy uczestników zajęć. W działalności dydaktycznej wykorzystuje praktyczne doświadczenia zawodowe.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

 

Godziny szkolenia:

09.30 - 16.00

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu