Europejski Zielony Ład i jego wpływ na standard raportowania niefinansowego

Szkolenie obejmuje 8h w ramach samokształcenia zawodowego


590,00

W świetle art. 136 Ustawy o Firmach Audytorskich, Biegłych Rewidentach i Nadzorze Publicznym usługi atestacyjne w zakresie sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu nie są usługami zabronionymi dla audytora, zarówno w JZP, jak i pozostałych jednostkach, który został wybrany przez podmiot do badania sprawozdań finansowych.

Powyższe oznacza, że audytor danego podmiotu może świadczyć bardziej kompleksowe usługi w zakresie innych usług atestacyjnych lub usług pokrewnych.

Zgodnie z ustawodawstwem oraz kierunkiem praktyki, biegły rewident badający sprawozdania finansowe jest także właściwą osobą do weryfikacji danych niefinansowych.

Począwszy od 2018 roku, dla podmiotów spełniających określone wymagania regulacyjne, wymagane jest raportowanie danych niefinansowych. Firmy przyjmują różne standardy dla raportowania danych niefinansowych i jednocześnie nie zawsze decydują się poddać badaniu audytorskiemu części niefinansowe sprawozdawczości.

Wraz z wdrożeniem regulacji wynikających z prac nad standardem Europejskiego Zielonego Ładu, katalog wymagań oraz zakres podmiotów podlegających obowiązkowi raportowania danych niefinansowych może ulec rozszerzeniu. Rozszerzenie regulacji prawnych przełoży się na wzrost populacji firm, dla których wraz z przyjęciem nowej dyrektywy UE, raportowanie niefinansowe będzie obligatoryjne.

Obserwując rynek, zmianę standardów oraz analizując projektowane nowe rozwiązania legislacyjne, znajomość aktualnych wymogów sprawozdawczości danych niefinansowych jest bardzo istotna dla możliwości poszerzenia zakresu usług świadczonych przez biegłych rewidentów.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom przygotowaliśmy szkolenie dedykowane biegłym rewidentom dotyczące tematyki Europejskiego Zielonego Ładu oraz jego wpływu na zmiany w wytycznych dot. raportowania niefinansowego.

  1. Przegląd aktualnych regulacji dot. raportowania niefinansowego wraz z standardami raportowania

  2. Przykładowe raporty niefinansowe oraz zakres przedstawionych w nich aspektów

  3. Europejski Zielony Ład oraz wynikające z niego regulacje dot. zmian klimatu i ochrony środowiska

  4. Nowe wytyczne dot. raportowania niefinansowego dla podmiotów finansowych

  5. Jak zakres danych wymaganych przez podmioty finansowe wpłynie na zakres informacji, które będą oczekiwane od innych podmiotów działających na rynku europejskim

  6. Jakie działania są obecnie podejmowane w świetle przygotowania do nowych wytycznych raportowania ESG (Eśrodowisko (environmental), S – społeczna odpowiedzialność (social responsibility), G – ład korporacyjny (corporate governance)

  7. Wyzwania dla firm związane z Europejskim Zielonym Ładem

  8. Europejska taksonomia i jej rola w ustanawiu kryteriów technicznych dla aktywności gospodarczej

  9. Aspekt transformacji energetycznej jako przykład wpływu zmian klimatycznych oraz wymogu dostosowania do Zielonego Ładu

  10. Cechy jakościowe badania raportów niefinansowych, rola biegłego w postrzeganiu transparentności publikowanych informacji

Anna Kalinowska

Trenerka/wykładowczyni, doświadczona menedżerka i ekspertka w dziedzinie bankowości, odpowiadająca za projektowanie oraz wdrażanie procesów bankowych w środowisku hurtowni danych, raportowaniu nadzorczym (KNF, EBA, BFG, MF). Specjalistka w dziedzinie regulacji bazylejskich i nadzorczych. Przez ponad dekadę sprawowała funkcje menedżerskie w bankach w roli dyrektorki biura/departamentu. Wdrażała m.in. raportowanie COREP oraz FINREP, ITS, system wyliczania poziomu środków gwarantowanych dla BFG. Potrafi wiedzę teoretyczną przekuć na praktykę prezentując sposób podejścia do problemu. Szkolenia prowadzi bazując na źródłowych regulacjach, kładąc nacisk na aspekty praktyczne, dostępność danych oraz ich źródła, wskazując metody pracy uwzględniające specyfikę poszczególnych uczestników.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

 

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 15.30

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia wraz z instrukcją otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu