Finanse dla niefinansistów - finansowy niezbędnik dla każdego

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej


450,00 +23% VAT

Cel szkolenia:

Po szkoleniu uczestnicy będą swobodnie poruszali się w świecie terminologii finansów przedsiębiorstwa, co znacznie ułatwi komunikację z działem księgowym i bankami. Badania pokazują, że efektywna komunikacja między menagerami a sektorem finansowym jest jednym z głównych warunków rozwoju biznesu.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami, koncepcjami, metodami  i narzędziami wykorzystywanymi w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie analizy finansowej. Uczestnicy na szkoleniu nauczą się prawidłowo oceniać i interpretować kluczowe dane finansowe a także będą lepiej rozumieć kluczowe procesy w organizacji.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • poznasz  podstawowe pojęcia, koncepcje, metody i narzędzia wykorzystywane w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie analizy finansowej
 • będziesz  swobodnie poruszał  się w świecie terminologii finansów przedsiębiorstwa
 • będziesz potrafił analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwa
 • nauczysz się przewidywać i oceniać skutki finansowe podejmowanych przez siebie decyzji

Adresaci szkolenia:

 • Osoby nie posiadające wykształcenia kierunkowego w zakresie finansów przedsiębiorstw
 • Kadra kierownicza pionów niefinansowych
 • Pracownicy banków
 • Wszystkie osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe

1. Czym jest inteligencja finansowa?

 • Co łączy wartość, pieniądz i ryzyko? 

 • Finansowy matrix  - czyli o tym w jakich światach równoległych żyją finansiści

 • Niestrawny język finansów – jak go odkodować?

 • Trzy odsłony rachunkowości – dla zarządzania, sprawozdawania i podatków

2. Sprawozdanie finansowe

 • Komu bije dzwon, czyli demaskujemy  odbiorców  sprawozdania finansowego

 • Znajdujemy dowody na tezę, że „Gotówka jest najważniejsza”

 • Odkrywamy, co się składa na sprawozdanie finansowe i badamy powiązania składników:

  • Bilans

  • Rachunek zysków i strat

  • Sprawozdanie z przepływów finansowych

 • Co rządzi sprawozdaniem finansowym, czyli zagłębiamy się w kluczowe zasady i polityki księgowe

 • Zastanawiamy się, dlaczego funkcjonują tak polskie, jak  i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej

3. Sprawdzamy, co się równoważy w  bilansie

 • Aktywa trwałe (kategorie aktywów, ulepszenia środków trwałych, trwała utrata wartości aktywów, amortyzacja środków trwałych, sprzedaż środka trwałego, wycena aktywów)

 • Aktywa obrotowe (zapasy, należności, rozliczenia międzyokresowe czynne, środki pieniężne)

 • Kapitał własny

 • Zobowiązania długoterminowe

 • Zobowiązania krótkoterminowe (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, rozliczenia międzyokresowe bierne, rezerwy)

4. Śledzimy, jak powstaje wynik finansowy

 • Przychody

 • Koszt własny sprzedaży

 • Marża na sprzedaży i marża operacyjna

 • Pozostałe koszty operacyjne

 • Koszty finansowe

 • Podatek dochodowy

5. VAT

 • Wyłącznie praktyczne  informacje  o wpływie  podatku VAT na życie codzienne podatników i państwa

6. Rachunkowość zarządcza, czyli kto ma informację, ten może zarządzać

 • Dlaczego warto rozumieć, jak zachowują się koszty w czasie i w zależności od wolumenu

 • Budżetowanie, czyli jak okiełznać i przewidywać koszty

 • Co oznacza praktycznie, że „koszty są pod kontrolą”

 • Jak przejawia się w firmie efektywna kontrola nad kosztami i przychodami

7. Biznes i finanse firmy jako system naczyń połączonych

 • Jak przełożyć procesy biznesowe na finanse i na odwrót?

 • Wskaźniki finansowe – co mają nam do przekazania i jak je wykorzystać?

 • Zamknięcie miesiąca/roku finansowego – podglądamy, co się wtedy dzieje w dziale finansów

 

Izabela Zimoch Konopacka

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach i podyplomowych studiów „Psychologia biznesu dla menadżerów” w WSZiP im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Zdobyła międzynarodowe kwalifikacje ACCA, CIA i CFE.

W ramach działalności trenerskiej specjalizuje się w  szkoleniach certyfikacyjnych ACCA, CIMA, CIA, jak również z  tematyki zarządzania ryzykiem finansowym, audytu i kontroli wewnętrznej, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF). Prowadzi też autorskie warsztaty z zarządzania ryzykiem oszustw i sprzeniewierzeń oraz jest autorką publikacji na ten temat. Szkoli najwyższą kadrę menadżerską, przedsiębiorców, audytorów, finansistów oraz kierowników nie-finansowych.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 

Godziny szkolenia: 9.30 - 16.30

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu