Instrumenty finansowe według polskich i międzynarodowych standardów

 

1 200,00 +23% VAT

Korzyści:

 • Nabędziesz kompetencji w zakresie rozpoznania transakcji o charakterze instrumentów finansowych: kapitałowych, dłużnych, lokacyjnych i pochodnych.

 • Będziesz potrafił klasyfikować instrumenty finansowe do poszczególnych grup wg kryteriów celu ich nabycia.

 • Zdobędziesz wiedzę nt. wyceny i odniesienia zmian wartości oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

 • Uzyskasz wiedzę w zakresie zastosowania asekuracji ryzyka finansowego i rachunkowości zabezpieczeń.

 • Nauczysz się planowania skutków transakcji opartych na instrumentach finansowych na wynik i pozycję majątkową.

 

Osoby odpowiedzialne za:

 • zarządzanie spółką

 • inwestycje finansowe

 • zarządzanie finansami i kontrolingiem

 • planowanie finansowe i zarządzanie ryzykiem finansowym

 • nadzór właścicielski

1. Istota instrumentu finansowego oraz rodzaje instrumentów finansowych

 • uwarunkowania definicyjne instrumentu finansowego

 • instrumenty kapitałowe i dłużne, złożone instrumenty finansowe oraz instrumenty pochodne

2. Regulacje odnoszące się do instrumentów finansowych, relacje między nimi oraz zakres ich stosowania

 • regulacje międzynarodowe: MSR 32; MSR 39; MSSF 7, MSSF9, MSSF13 oraz Interpretacje KIMSF

 • regulacje polskie: Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych a ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

3. Klasyfikacja i reklasyfikacja aktywów finansowych dla potrzeb wycen

 • klasyfikacja instrumentów finansowych według rozporządzenia Ministerstwa Finansów (regulacje polskie)

 • klasyfikacja instrumentów finansowych według MSSF9

4. Wycena początkowa i bilansowa aktywów finansowych (z uwzględnieniem utraty wartości) oraz zasady ujmowania zmian wartości

 • ujęcie kosztów transakcyjnych

 • pomiar wartości godziwej dla potrzeb wyceny początkowej w kontekście stosowania MSR

 • zamortyzowany koszt (skorygowana cena nabycia)

 • wartość godziwa

 • cena nabycia

 • ujęcie przeszacowań aktywów finansowych

 • przesłanki utraty wartości/ oczekiwanych strat

 • zasady ustalania i ujęcia odpisów aktualizujących

 • odwracanie odpisów aktualizujących

5. Usuwanie z ksiąg aktywów finansowych. podstawowe zasady

6. Klasyfikacja zobowiązań finansowych dla potrzeb wyceny

 • zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy a zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

 • pozostałe zobowiązania

7. Wycena początkowa i bilansowa zobowiązań finansowych oraz ujmowanie zmian wartości

 • ujęcie kosztów transakcyjnych

 • pomiar wartości godziwej dla potrzeb wyceny początkowej w kontekście stosowania MSR

 • zamortyzowany koszt (skorygowana cena nabycia)

 • wartość godziwa na dzień bilansowy

 • ujęcie przeszacowań zobowiązań finansowych

8. Instrumenty pochodne – ogólne zasady ujawniania i wyceny

 • odstawowe instrumenty pochodne

 • ujęcie początkowe

 • wycena bilansowa i ujęcie zmian wartości

 • szacowanie ostatecznego zysku/straty na instrumencie

 • wbudowane instrumenty finansowe – zasady wyodrębniania

9. Zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń

 • istota rachunkowości zabezpieczeń

 • zasady ujęcia i rozliczania zabezpieczenia wartości godziwej

 • zasady ujęcia i rozliczania zabezpieczenia przepływów pieniężnych

 • przygotowanie dokumentacji rachunkowości zabezpieczeń

 • zasady pomiaru efektywności zabezpieczeń

10. Prezentacja instrumentów finansowych i ujawnianie informacji

Ewa Jakubczyk-Cały

Biegły rewident z szerokim doświadczeniem. Jest Partnerem Zarządzającym firmy audytorsko – konsultingowej PKF Consult, działającej na polskim rynku od ponad 25 lat. Ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania.  Jest współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. W praktyce wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w doradztwie  przy połączeniach spółek i konsolidacji sprawozdań finansowych. 

W swojej firmie wdrażała, jako jeden z pierwszych pracodawców, Pracownicze Plany Emerytalne. 

Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Była członkiem: Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) w latach 2009-2016, Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie. Jest członkiem Komisji Etyki przy PIBR. Absolwentka Strategic Leadership Academy w ICAN Institute oraz Institute of Leadership & Management w Londynie.

Wykładowca z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na wyższych uczelniach (m.in. SGH) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Autorka materiałów szkoleniowych i licznych publikacji prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.00

Miejsce szkolenia:

Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie

Wskazówki dojazdu komunikacją miejską:

 • Autobusy: z Dworca Centralnego nr 504, przystanek Gotarda

 • Metro: stacja Służew a następnie autobusem 193 w kierunku Służewca - należy wysiąść na przystanku Orzycka

 


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu