Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR

 

Partnerzy:

 

 520,00 +23% VAT

Obowiązek wdrożenia PPK przez pracodawców – jest już faktem.

Wdrożenie programu w firmie jest projektem złożonym, wymagającym wprowadzenia zmian zarówno w polityce HR, w systemach rachunkowości finansowej i zarządczej, kadrowo-płacowych jak i w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych, czy zakresach czynności pracowników.

Jest procesem wymagającym opracowania procedur wewnętrznych dla wszystkich zadań pracodawcy określonych w ustawie tak by posiadana dokumentacja PPK uchroniła pracodawcę przed potencjalnymi sankcjami.

Pracodawca przed podpisaniem umowy o zarządzanie  powinien określić swoją politykę w zakresie PPK, która pozwoli w sposób racjonalny komunikować się ze związkami zawodowymi lub reprezentacją załogi , racjonalnie dokonać wyboru firmy finansowej,  dostosować organizację  do nowych wymogów prawnych.

 

Zakres merytoryczny warsztatów – ma na celu zaznajomienie uczestników – nie tylko z regulacjami prawnymi wynikającymi z ustawy o PPK, ale przede wszystkim – przełożenie tych zapisów na praktyczne aspekty zaprojektowania, wdrożenia, raportowania i monitorowania procesów, zadań i czynności, które pracodawca musi wykonać, aby efektywnie wdrożyć PPK w firmie.

Ze względu na swoja złożoność, efektywne wdrożenie PPK w organizacji  wymaga współpracy departamentów organizacyjnych, prawnych, finansowych, podatkowych, kadrowo – płacowych i HR.

 

Partnerzy:

 

 

 

 

I. PPK, dlaczego, kiedy, po co, kto na tym zyska?

 1. Dlaczego PPK?

 2. Moment obowiązku, schemat wdrożenia PPK

 3. Zatrudniony, pracodawca - prawa i obowiązki

 4. Jak wysokie składki będzie odprowadzał pracodawca

 5. Wysokość wpłat pracownika

 6. Wpłata powitalna i dopłata roczna od Skarbu Państwa

 7. Na jakich zasadach będzie można wypłacić środki z PPK

II. Zarządzanie PPK, zasady inwestowania:

 1. Czym zajmuje się instytucja finansowa – kto morze zarządzać PPK,

 2. Wybór firmy zarządzającej – kryteria wyboru

 3. Umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK

 4. Zasady inwestowania PPK – fundusze zdefiniowanej daty

 5. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK

 6. Zmiana zarządzającego PPK

III. Co pracodawca powinien zrobić przed wyborem firmy zarządzającej – polityka PPK w firmie

 1. Analiza przedwdrożeniowa – kryteria oceny akceptowalnych kosztów pracodawcy versus polityka HR

 2. Projekt polityki PPK u pracodawcy, co przygotować do rozmów ze związkami zawodowymi lub reprezentacją załogi

 3. Procedury wyboru reprezentacji załogi, reprezentatywność związków zawodowych

 4. Polityka informacyjna o PPK w stosunku do pracowników

IV. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne

 1. Informacje dla osób zatrudnionych

 2. Informacja dla instytucji finansowych i nadzoru

 3. Umowy o prowadzenie PPK - aktualizacja danych o uczestnikach

 4. Procesy obsługi PPK w przedsiębiorstwie

 5. Zmiany w regulaminach organizacyjnych, zakresach czynności, regulaminach wynagrodzeń

 6. Procedury wewnętrzne związane z administrowaniem PPK w przedsiębiorstwie

V. Naliczanie wpłat do PPK

 1. Wpłaty podstawowe i dodatkowe pracodawcy i ich zmiany

 2. Wpłaty podstawowe i dodatkowe pracownika i ich zmiany

VI. Czy będą zmiany w systemach finansowych i kadrowo-płacowych?

 1. Jakie zmiany w listach płac?

 2. Jakie  zmiany w formatkach kontrolingowych i systemach rachunkowości finansowej i zarządczej?

 3. System raportowania do instytucji finansowej, pracowników, organów nadzoru

 4. Opracowanie formatek/wzorów druków kadrowych dla pracowników i pracodawcy

 5. Dokumentacja PPK – co to jest i jak ją tworzyć?

VII. Opodatkowanie PPK i inne daniny

 1. PPK a podstawa składek ZUS

 2. Z punktu widzenia pracownika - opodatkowanie bieżące PIT, podatek od zysków kapitałowych, podatek od spadków i darowizn

 3. PPK w kosztach uzyskania przychodu pracodawcy

VIII. Obowiązki związane z zatrudnieniem nowego pracownika

 1. Informacje, formularze związane z uczestnictwem w PPK

 2. Decyzje pracownika i ich ujęcie w dokumentacji PPK

 3. Umowa o prowadzenie PPK

 4. Naliczanie wpłat

 5. Transfer środków zgromadzonych przez pracownika

IX. Zmiany umów o zamówienia publiczne - po wdrożeniu PPK

 1. Możliwość renegocjacji umowy

 2. Schemat działań wykonawcy w stosunku do zamawiającego

X. Podsumowanie-  polityka i szczegółowe procedury PPK u pracodawcy

Eksperci PKF

Ewa Jakubczyk-Cały

Biegły rewident z szerokim doświadczeniem. Jest Partnerem Zarządzającym firmy audytorsko – konsultingowej PKF Consult, działającej na polskim rynku od ponad 25 lat. Ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania.  Jest współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. W praktyce wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w doradztwie  przy połączeniach spółek i konsolidacji sprawozdań finansowych. 

W swojej firmie wdrażała, jako jeden z pierwszych pracodawców, Pracownicze Plany Emerytalne. 

Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Była członkiem: Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) w latach 2009-2016, Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie. Jest członkiem Komisji Etyki przy PIBR. Absolwentka Strategic Leadership Academy w ICAN Institute oraz Institute of Leadership & Management w Londynie.

Wykładowca z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na wyższych uczelniach (m.in. SGH) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Autorka materiałów szkoleniowych i licznych publikacji prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.

 

Paweł Sobkiewicz

Ekspert rynku kapitałowego z wieloletnim stażem.  Posiada doświadczenie w obszarze oferowania papierów wartościowych, przeprowadzania procesów inwestycyjnych, prywatyzacyjnych oraz fuzji i przejęć.

Pracował m.in. w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. i Domu Maklerskim BGK S.A. Był Wiceprezesem Domu Maklerskiego Capital Partners S.A., Dyrektorem Inwestycyjnym w Capital Partners S.A. oraz  Partnerem Zarządzającym HBI Ventures Sp. z o.o.

Studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Ukończył również studium dla kandydatów na doradców inwestycyjnych w obrotu papierami wartościowymi.

Zasiadał i zasiada w licznych radach nadzorczych i komitetach audytu spółek kapitałowych, w tym spółek publicznych. Jest Członkiem Rady Autoryzowanych Doradców przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Eksperci PFR Portal PPK

Julianna Jakubowska
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale prawa i administracji oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami. Obecnie słuchaczka studiów podyplomowych z zakresu coachingu i mentoringu na SWPS i Laboratorium Psychoedukacji. Dotychczasowa kariera zawodowa i doświadczenie związane było ze sprzedażą w branży elektroenergetycznej i współpracą z Zakładami Energetycznymi, Generalnymi Wykonawcami, inspektorami nadzoru i projektantami. Od stycznia 2019 Regionalny Ekspert PPK w Biurze Relacji z Klientami odpowiedzialna za region mazowiecki i łódzki
Zainteresowania: coaching, śpiew, taniec.


Krzysztof Słomiński
Absolwent Wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami w Wyższej Szkole Zarządzania im. Koźmińskiego. Trener, wydawca. 25-letnie doświadczenie zawodowe zdobywał w polskich i międzynarodowych firmach w zakresie marketingu i sprzedaży B2B. Od lutego 2019 Regionalny Ekspert PPK w Biurze Relacji z Klientami odpowiedzialny za region województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko mazurskiego. Prywatnie realizuje się docierając do miejsc wpisanych na listę UNESCO.


Katarzyna Rosińska
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku dziennikarstwa. Długoletnia kariera zawodowa w bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych w obsłudze klienta korporacyjnego, zarzadzania sprzedażą i budowania relacji. Doświadczenie związane z zarządzaniem grupami przedsiębiorców w BNI. Od lutego 2019 Regionalny Ekspert PPK w Biurze Relacji z Klientami odpowiedzialna za region śląski.
Prywatnie miłośniczka psów, fanka literatury kryminalnej.


Mirosław Trąbiński
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku administracja. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe to doradztwo i prowadzenie szkoleń w zakresie systemów informacji prawnej, współpraca, wsparcie i szkolenia dla działów kadr, księgowości oraz działów prawnych. Od lutego 2019 Regionalny Ekspert PPK w Biurze Relacji z Klientami odpowiedzialny za region podkarpacki i wschodnią część Małopolski ( Nowy Sącz, Tarnów). Zainteresowania: piłka nożna.


Dawid Korczyński
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i American Development Foundation - University of Illinos i Politechniki Lubelskiej Department of Marketing and Human Resources. Ukończył wiele kursów i szkoleń. Posiada długoletnie doświadczenia w marketingu, zarządzaniu zespołem, organizacji i prowadzeniu szkoleń, projektów, zorientowanych na budowę i rozwój produktu i marki. Przez lata związany z przemysłem farmaceutycznym i konferencyjnym. Od grudnia 2018 Regionalny Ekspert PPK w Biurze Relacji z Klientami odpowiedzialny za region lubelski i mazowiecki.


Magdalena Tworek
Absolwentka kierunku Zarządzania Personelem oraz absolwentka Public Policy and Administration
Collegium Civitas. Manager, socjolog, trener kadr managerskich, certyfikoway coach. Wieloletnie
doświadczenie managerskie zdobywane w branży wellness and spa, rozwijane w branży Contact
Center. Obecnie w trakcie akredytacji ICF. W prywatnej praktyce dba o rozwój managerów za
pomocą sesji coachingowych. Została wybrana przez idevelop.es do prowadzenia szkoleń w programie Erazmus Plus. W ramach programu szkoli nauczycieli i dyrektorów szkół w całej Europie. Prowadziła projekty szkoleniowe m.in. dla Google Campus, NC+, PGNiG, B/S/H. Szkolenia i prelekcje prowadzi zarówno po polsku jak i angielsku. Wystąpienia jako prelegent dla Pulsu Biznesu oraz Międzynarodowej Konferencji Innowacji w Edukacji w Grecji jako główny mówca obok prof. Sugata Mitra zwycięzcy TED Prize.
Od stycznia 2019 Regionalny Ekspert PPK w Biurze Relacji z Klientami odpowiedzialna za region
mazowiecki. Jest pasjonatem tematu wprowadzania zmian w edukacji.
 

Tomasz Krygier
Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej oraz Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach.
Długoletnie doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych, współpracy z sektorem MSP. Od
15 lat trener rozwoju osobistego w instytucjach telekomunikacyjnych , w tym Orange Polska.
Od marca 2019 Regionalny Ekspert PPK w Biurze Relacji z Klientami odpowiedzialny za region
małopolski. Prywatnie miłośnik dobrej muzyki, literatury.


Mateusz Kozłowski
Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowany szkoleniowiec - absolwent Szkoły Trenerów Biznesu Moderator. Ukończył studia podyplomowe z zakresu IT. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w departamentach sprzedaży i obsługi klienta instytucji finansowych. Zarządzał, wdrażał i szkolił pracowników na różnych szczeblach administracyjnych. Przez ostatnie 6 lat specjalizował się w działach finansowania przedsiębiorstw. Od marca 2019 Regionalny Ekspert PPK w Biurze Relacji z Klientami odpowiedzialny za region wielkopolski, lubuski i zachodniopomorski. Zainteresowania: prognozowanie społeczno-gospodarcze, informatyka ogólna i ekonomiczna
 

Małgorzata Skorek
Absolwentka Akademii Coachingu w Wyższej Szkole Biznesu. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, koordynowaniu i prowadzeniu dużych projektów szkoleniowych w branży handlowej, finansowej. Ponad 20 lat pracy jako trener / ekspert ds. szkoleń w dużych korporacjach ubezpieczeniowych. Certyfikowany Trener Biznesu – absolwentka kilku szkół dla Trenerów Biznesu, min: Moderator; Trop ;Dale Carnegie. Posiada również doświadczenie dydaktyczne – pracowała kilka lat jako dyrektor programowy studiów podyplomowych: Akademii Trenerów Biznesu w Wyższej Szkole Bankowej. W swojej pracy łączy wiedzę i doświadczenie z pasję i powołaniem do zawodu trenera. Od stycznia 2019 Regionalny
Ekspert PPK w Biurze Relacji z Klientami odpowiedzialna za województwo łódzkie i wielkopolskie
Prywatnie pasjonatka dobrej książki, sztuki, muzyki ( absolwentka historii sztuki).

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 

Wszelkie informacje organizacyjne otrzymają Państwo drogą mailową wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 495 76 02

e-mail

Małgorzata Buf-Jabłońska
Menedżer ds. szkoleń obligatoryjnych
605 157 756, (22) 560 76 71

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator ds. szkoleń
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
(22) 560 76 55

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu