Moduł 28 – Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Szkolenie obejmuje 8 h

Dostęp do modułu zostanie wyłączony 31.12.2019 r.

e-learning

400,00

Rewizja finansowa – zagadnienia wynikające z Kodeksu spółek handlowych w procesie badania sprawozdania finansowego

1.  Akceptacja klienta i zlecenia – zagadnienia prawne i wprowadzenie do zagadnień standardów usług biegłego rewidenta

 • Analiza sytuacji prawnej klienta na podstawie danych z wypisu KRS (analiza danych na przykładach wypisów z KRS)

 • Analiza formy prawnej a reprezentacja klienta

 • Realizacja usług atestacyjnych – założenia i MSUA – 3000

2. Akceptacja i kontynuacja zlecenia – wymogi standardów wykonywania zawodu

 • Kwalifikacja zlecenia – usługi biegłego określone w k.s.h.

 • Określenie beneficjenta ostatecznego – wpływ na przyjęcie i kontynuację zlecenia

 • „Zlecający” w realizacji usług biegłego rewidenta określonych  w k.s.h.

3. Planowanie realizacji badania i innych usług

 • Badanie sprawozdań finansowych

 • Inne usługi biegłego rewidenta określone w k.s.h.

4. Przeprowadzanie badania sprawozdania finansowego – typowe zagadnienia wpływu form prawnych działalności na proces badania sprawozdania finansowego

 • Spółki osobowe

 

Rewizja finansowa inne usługi atestacyjne związane z kodeksem spółek handlowych

1. Rola biegłego rewidenta w procesach restrukturyzacji

 • Zarys procedury prawnej łączenia spółek

 • Zakres odpowiedzialności biegłego

 • Zarys procedury prawnej podziału spółki

2. Badanie planu połączenia , podziału i przekształcenia – standardy realizacji usług

 • Plan połączenia i jego badanie

 • Plan podziału i jego badanie

 • Plan przekształcenia i jego badanie

3. Inne usługi, które mogą być przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w k.s.h. – charakterystyka usługi, jej przeprowadzenie i dokumentowanie

 • Weryfikacja ceny udziału w sp. z o. o. (art.182 § 4 i art. 185 § 1)

 • Kontrola, nadzór:  badanie rachunkowości i działalności spółki z o.o., na żądanie wspólników reprezentujących co najmniej 10% kapitału (art. 223, 224, 225, 226)

 • Raport z badania rachunkowości lub działalności sp. z o.o. (art. 223 i 225)

 • Aporty w spółce akcyjnej - badanie sprawozdania założycieli/zarządu spółki akcyjnej (art. 312 w związku z art. 311, (art. 431 i 312, art. 449 i 312)

 • Badanie sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia majątku spółki od akcjonariuszy (art. 394 i 312 w związku z art. 311)

 • Weryfikacja wyceny akcji nienotowanych na rynku regulowanym w związku z wykupem akcji po istotnej zmianie przedmiotu działalności (art. 417 i 312)

 • Weryfikacja wyceny akcji podlegających przymusowemu wykupowi od akcjonariusz mniejszościowych (art. 418 i 312)

 • Badanie bilansu, rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki. (art. 442)

 • Badanie wyceny aktywów i pasywów spółki jawnej, w której wszyscy wspólnie prowadzili sprawy spółki, w związku z przekształceniem takiej spółki (art. 572)

Minimalne wymagania systemowe

 • Przeglądarka - Najnowszy Chrome , Firefox , Safari , Edge , Opera lub  IE11  dla komputerów stacjonarnych / laptopów

 • Połączenie internetowe o minimalnej prędkości 5 Mb/s

 

Wymagania komputera

 • Windows 7 lub nowszy

 • RAM: 4 GB lub więcej

 

Wymagania komputera Mac

 • Mac OS X 10.10

 • RAM: 4 GB lub więcej

 

Wymagania mobilne

 • iOS 11.0 i nowsze

 • Android 5.0 i nowszy

 

Kontakt w sprawach technicznych: helpdesk@pkfpolska.pl

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane dostępowe do platformy szkoleniowej oraz dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Każde zgłoszenie potwierdzamy mailowo.

Opłaty za uczestnictwo należy uiścić po otrzymaniu maila potwierdzającego rejestrację na szkolenie e-learningowe.

 

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia.

 

Moduł obowiązuje w roku 2019 i z dniem 31.12.2019 r. dostęp do niego zostanie wyłączony.

Warunki zaliczenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jego ukończenia

Etap I

Po zalogowaniu się na platformę,  uczestnik znajdzie ekran z opisem przycisków nawigacji, z których będzie korzystał przy realizacji szkolenia. Struktura szkolenia składa się z rozdziałów tematycznych. Po zapoznaniu się z każdym rozdziałem,  uczestnik ma do rozwiązania jedno lub dwa zadania metodą wyboru lub doboru prawidłowych odpowiedzi. Warunkiem uruchomienia następnego rozdziału jest prawidłowe rozwiązanie zadań z rozdziału poprzedniego.

Etap II

Po zapoznaniu się z zagadnieniami zawartymi we wszystkich rozdziałach i rozwiązaniu wszystkich zadań, uczestnik ma prawo przejść do części końcowej kursu. Jest to test wiadomości, którego zaliczenie jest podstawą do wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Etap III

Po wejściu do pliku – test wiadomości uczestnik otrzymuje 25 pytań wybranych losowo z ogólnej puli pytań testowych. Zaliczenie testu następuje po prawidłowej odpowiedzi na 20 pytań testowych. Istnieje możliwość poprawienia odpowiedzi jeśli uczestnikowi wydaje się, że zaznaczył odpowiedź błędną.

Po zakończeniu testu pojawi się raport z uzyskanych wyników.

Etap IV

Po ukończeniu kursu e-learningowego należy wypełnić ankietę ewaluacyjną, wymaganą przy szkoleniach elearningowych tak samo jak i przy szkoleniach stacjonarnych, zgodnie z wytycznymi KRBR. Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość wydrukowania materiałów szkoleniowych w formie prezentacji.

Etap V

Pomyślne ukończenie szkolenia automatycznie jest rejestrowane na platformie  e-learningowej. Organizator niezwłocznie wysyła uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej.

 

Moduł obowiązuje w roku 2019 i z dniem 31.12.2019 r. dostęp do niego zostanie wyłączony.

 

Kontakt

Jeśli potrzebujesz pomocy:


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Małgorzata Buf-Jabłońska
Menedżer ds. szkoleń obligatoryjnych
605 157 756, (22) 560 76 71

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu