Modele finansowe. Ocena efektywności inwestycji w formule PPP

 

W ramach przygotowania do realizacji projektów PPP zapraszamy do udziału w szkoleniach:

Szkolenie 1

Partnerstwo publiczno-prywatne, aspekty podatkowo-bilansowe (2 dni)

1. Wprowadzenie
2. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, jako podstawa prawna partnerstwa publiczno-prywatnego
3. Ramy prawne PPP w Polsce – omówienie przydatnych zapisów aktów prawnych
4. Możliwe formy współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego
5. Usystematyzowanie różnic pomiędzy rachunkowością jednostek sektora publicznego i prywatnego
6. Wybrane problemy finansowe w projektach PPP
7. Zasady rachunkowości w projektach PPP (KRS-10, KIMSF12)
8. Sprawozdawczość w projektach PPP
9. Wybrane aspekty podatkowe w projektach PPP
10. Kryteria uznania długu publicznego w PPP

Pierwsze ze szkoleń wprowadza do zagadnień planowania, rozliczania i opodatkowania realizacji inwestycji samorządowych z uwzględnieniem tematyki długu publicznego. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z ramami prawnymi projektów PPP – dowiedzą się jakie są możliwości współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Omówione zostaną różnice pomiędzy rachunkowością jednostek sektora publicznego oraz prywatnego, a także wynikające z nich problemy finansowe w projektach. Szeroko omówione zostaną zagadnienia związane z zasadami rachunkowości oraz sprawozdawczości w projektach. Odpowiemy na pytania związane z podatkiem dochodowym, podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem VAT. Pozyskana wiedza stanowić będzie świetne przygotowanie do wyboru metody realizacji i finansowania inwestycji.

Szkolenie 2

Modele finansowe. Ocena efektywności inwestycji w formule PPP (2 dni)

1. Wprowadzenie
2. Zakres analizy przedrealizacyjnej
3. Wybrane zagadnienia finansowe w projektach PPP
4. Wsparcie finansowe projektów PPP
5. Opcje zagospodarowania infrastruktury po zakończeniu projektu
6. Zasady rachunkowości w projektach PPP
7. Założenia polityki rządowej w zakresie PPP
8. Przepływy pieniężne w projekcie PPP a dług publiczny
9. Analiza efektywności inwestycji w modelach finansowych PPP

Drugie szkolenie koncentruje się na aspektach finansowych realizacji inwestycji w formule PPP. Rekomendowane jest dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie analizy przedrealizacyjnej, budowę wieloletnich projekcji finansowych inwestycji – obejmujących fazy przygotowawcze, budowy, eksploatacji i zakończenia kontraktu. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wykorzystania różnorodnych instrumentów wspierających finansowanie kontraktów. Poruszona zostanie tematyka związana z opcjami zagospodarowania infrastruktury po zakończonym projekcie PPP. Oferowane szkolenie zwiększy istotne kompetencje zespołów zajmujących się zagadnieniami inwestycji, ich finansowania i rozliczania. Temat budowy projekcji modeli finansowych i ocena efektywności inwestycji w formule PPP realizowana będzie w formie warsztatowej.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu