Modele finansowe. Ocena efektywności inwestycji w formule PPP

 

W ramach przygotowania do realizacji projektów PPP zapraszamy do udziału w szkoleniach:

Szkolenie 1

Partnerstwo publiczno-prywatne, aspekty podatkowo-bilansowe (2 dni)

1. Wprowadzenie
2. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, jako podstawa prawna partnerstwa publiczno-prywatnego
3. Ramy prawne PPP w Polsce – omówienie przydatnych zapisów aktów prawnych
4. Możliwe formy współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego
5. Usystematyzowanie różnic pomiędzy rachunkowością jednostek sektora publicznego i prywatnego
6. Wybrane problemy finansowe w projektach PPP
7. Zasady rachunkowości w projektach PPP (KRS-10, KIMSF12)
8. Sprawozdawczość w projektach PPP
9. Wybrane aspekty podatkowe w projektach PPP
10. Kryteria uznania długu publicznego w PPP

Pierwsze ze szkoleń wprowadza do zagadnień planowania, rozliczania i opodatkowania realizacji inwestycji samorządowych z uwzględnieniem tematyki długu publicznego. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z ramami prawnymi projektów PPP – dowiedzą się jakie są możliwości współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Omówione zostaną różnice pomiędzy rachunkowością jednostek sektora publicznego oraz prywatnego, a także wynikające z nich problemy finansowe w projektach. Szeroko omówione zostaną zagadnienia związane z zasadami rachunkowości oraz sprawozdawczości w projektach. Odpowiemy na pytania związane z podatkiem dochodowym, podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem VAT. Pozyskana wiedza stanowić będzie świetne przygotowanie do wyboru metody realizacji i finansowania inwestycji.

Szkolenie 2

Modele finansowe. Ocena efektywności inwestycji w formule PPP (2 dni)

1. Wprowadzenie
2. Zakres analizy przedrealizacyjnej
3. Wybrane zagadnienia finansowe w projektach PPP
4. Wsparcie finansowe projektów PPP
5. Opcje zagospodarowania infrastruktury po zakończeniu projektu
6. Zasady rachunkowości w projektach PPP
7. Założenia polityki rządowej w zakresie PPP
8. Przepływy pieniężne w projekcie PPP a dług publiczny
9. Analiza efektywności inwestycji w modelach finansowych PPP

Drugie szkolenie koncentruje się na aspektach finansowych realizacji inwestycji w formule PPP. Rekomendowane jest dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie analizy przedrealizacyjnej, budowę wieloletnich projekcji finansowych inwestycji – obejmujących fazy przygotowawcze, budowy, eksploatacji i zakończenia kontraktu. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wykorzystania różnorodnych instrumentów wspierających finansowanie kontraktów. Poruszona zostanie tematyka związana z opcjami zagospodarowania infrastruktury po zakończonym projekcie PPP. Oferowane szkolenie zwiększy istotne kompetencje zespołów zajmujących się zagadnieniami inwestycji, ich finansowania i rozliczania. Temat budowy projekcji modeli finansowych i ocena efektywności inwestycji w formule PPP realizowana będzie w formie warsztatowej.


Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Karolina Łąkowska
Menedżer ds. projektów szkoleniowych
e-mail, 22 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 55

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu