Moduł 1 - Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej – ujęcie bilansowe i podatkowe oraz ich badanie

 

620,00

I CZĘŚĆ Rachunkowość

1. Niefinansowe aktywa trwałe oraz ich rodzaje

 • Pojęcie niefinansowych aktywów trwałych oraz ich klasyfikacja według ustawy o rachunkowości i MSSF.

2. Rzeczowe aktywa trwałe oraz ich zużycie

 • Ujmowanie, wycena, prezentacja i ujawnianie rzeczowych aktywów środków trwałych i środków trwałych w budowie:
  − warunki uznawania środka trwałego za składnik aktywów,
  − zasady identyfikacji obiektów inwentarzowych,
  − wycena środków trwałych przy początkowym ujęciu: ustalanie wartości początkowej w transakcjach nabycia, ustalenie kosztu wytworzenia – środki trwałe w budowie,
  − ujmowanie nakładów ponoszonych w trakcie użytkowania środków trwałych,
  − umorzenie i amortyzacja środków trwałych,
  − aktualizacja wyceny środków trwałych,
  − zaprzestanie ujmowania środków trwałych,
  − prezentacja i ujawnianie informacji o środkach trwałych w sprawozdaniu finansowym,
  − uproszczenia w ewidencji środków trwałych,
  − formalne, organizacyjne i techniczne problemy ewidencji środków trwałych.

3. Wartości niematerialne i prawne oraz ich zużycie

 • Ujmowanie, wycena, prezentacja i ujawnianie wartości niematerialnych i prawnych:
  − warunki uznawania określonego tytułu wartości niematerialnych i prawnych za składnik aktywów,
  − zasady identyfikacji poszczególnych tytułów wartości niematerialnych i prawnych,
  − wycena wartości niematerialnych i prawnych przy początkowym ujęciu: ustalanie wartości początkowej w transakcjach nabycia, ustalenie kosztu wytworzenia zakończonych prac rozwojowych,
  − umorzenie i amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych,
  − aktualizacja wyceny wartości niematerialnych i prawnych,
  − zaprzestanie ujmowania tytułu wartości niematerialnych i prawnych,
  − prezentacja i ujawnianie informacji o wartościach niematerialnych i prawnych w sprawozdaniu finansowym,
  − formalne, organizacyjne i techniczne problemy ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

 

II CZĘŚĆ Rewizja finansowa

1. Akceptacja klienta i zlecenia

 • Wystarczalność kompetencji zawodowych w zakresie niefinansowych aktywów trwałych – specyficznych dla klienta.
 • Akceptowalność ramowych założeń sprawozdawczości finansowej.
 • Potwierdzenie przez kierownika jednostki odpowiedzialności za sprawozdanie finansowe.

2. Planowanie badania

 • Zrozumienie jednostki i jej działalności.
 • Identyfikacja znaczących ryzyk.
 • Planowanie reakcji na ryzyka na poziomie sprawozdania finansowego i stwierdzeń biegłego rewidenta.

3. Przeprowadzanie badania

 • Testy kontroli.
 • Analityczne procedury wiarygodności.
 • Szczegółowe testy wiarygodności.
 • Badanie transakcji około dnia bilansowego.
 • Badanie szacunków.
 • Badanie prezentacji i ujawnień informacji.

4. Sprawdzian wiadomości

 

 

 

 

 

Wykładowcy to biegli rewidenci, doradcy podatkowi i praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

 • Moduł I (16 godz.) - 620 zł brutto. Usługa zwolniona z VAT na podstawie art. 43 u. 1  pkt.29 ustawy o podatku od towarów i usług.
 • obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.

Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia zgodnie z wymogami MEN.

Miejsce szkolenia:
Zapraszamy do siedziby PKF przy ul. Orzyckiej 6, lok. 1B w Warszawie.

Zgłoszenia:
on-line lub na załączonym formularzu - prosimy przesłać: e-mail: szkolenia@pkfpolska.pl, fax: (22) 560 76 63.
Każde zgłoszenie potwierdzamy.

W przypadku rezygnacji na 7 dni przed terminem szkolenia, uczestnik ponosi pełny koszt uczestnictwa.

Opłaty za uczestnictwo należy uiścić przed terminem rozpoczęcia się szkolenia po otrzymaniu maila potwierdzającego jego realizację.

Brak opłaty na konto Organizatora w wyżej wymienionym terminie powoduje automatyczne skreślenie z listy uczestników szkolenia.

Dane do płatności:
Wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

Informacji udziela:
Centrum Edukacji PKF Consult: tel.: (22) 560 76 71, 560 76 55, fax (22) 560 76 63, szkolenia@pkfpolska.pl.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu