Moduł 10 - Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Szkolenie obejmuje 8 h kształcenia obligatoryjnego


400,00

Cel szkolenia:

Usystematyzowanie, pogłębienie i aktualizacja wiedzy dotyczącej działalności spółek handlowych, w szczególności w obszarach:  zakładanie, funkcjonowanie i stosunki prawne w spółkach osobowych i kapitałowych w świetle KSH; usystematyzowanie i aktualizacja wiedzy w zakresie obowiązków spółek handlowych w świetle ustaw podatkowych, w tym m. in. PIT, CIT, VAT, PCC oraz procesy restrukturyzacyjne spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych i podatkowych. Szkolenie ma na celu podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zagadnień prawa handlowego oraz prawa podatkowego w ww. obszarach. 

 

Program:

      1. Powstanie spółek handlowych

           • zakładanie spółek osobowych

           • zakładanie spółek kapitałowych, spółki w organizacji

 

      2. Prowadzenie spraw spółek handlowych

           a) Spółki osobowe:

• Specyfika funkcjonowania spółek osobowych, w tym charakter przepisów o spółkach osobowych i zakres specyfiki kształtowania umowy spółki.

• Podejmowanie uchwał wspólników w spółkach osobowych – model ustawowy

i typowe modele umowne.

                          • Stosunki majątkowe w spółkach osobowych.

                          • Pożyczki i inne formy finansowania pochodzące od wspólników.

             b) Spółki kapitałowe:

• Zmiany umowy spółki.

             • Zmiany w kapitale zakładowym - wkłady pieniężne i niepieniężne.

             • Organy spółek kapitałowych, ich kompetencje i zakres działania.

• Podejmowanie uchwał przez organy spółek kapitałowych, ich ważność i skuteczność oraz tryb ich wzruszania.

             • Dopłaty, umorzenie udziałów.

             • Zasady podziału zysku w spółkach prawa handlowego.

 

        3. Restrukturyzacja spółek handlowych

• Podziały spółek handlowych.

• Przekształcenia spółek handlowych.

• Połączenia spółek handlowych

 

       4. Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych

                          • Procesy likwidacyjne w spółkach prawa handlowego

       5. Sprawdzian wiedzy

 

Agnieszka Chamera

Wiceprezes Zarządu PKF Consult. Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy nr 10220. 

Specjalista w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, w tym między innymi problemów na styku prawa cywilnego i handlowego z prawem podatkowym. Posiada bogate doświadczenie m.in. w zakresie aspektów prawnych i podatkowych procesów restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych, w tym obsługi prawnej i podatkowej procesów połączeń, podziałów
i przekształceń spółek, transakcji aportowych; obługi podatkowej transakcji M&A; due diligence prawno - podatkowego.

Pełnomocnik spółek w sporach podatkowych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Wykładowca w dziedzinie prawa i podatków, autorka publikacji prasowych z zakresu prawa podatkowego.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

 

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.30

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia wraz z instrukcją otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu