Moduł 12 - Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Szkolenie obejmuje 8h

Dostęp do szkolenia zostanie wyłączony 31.12.2021 r.

e-learning

400,00

1. Regulacje prawne z zakresu etyki zawodowej biegłych rewidentów

 • Hierarchia obowiązujących przepisów:

  • ustawa o rachunkowości

  • ustawa o biegłych rewidentach

  • zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów – Kodeks etyki IFAC

 • Szczególne uregulowania dotyczące niezależności wynikające z rozporządzenia KE 573/2014

2. Zmiany Kodeksu etyki IFAC w 2018 w porównaniu do wersji z Handbook 2016

 • Zmiany strukturalne i redakcyjne:

  • zastąpienie części A, B, C w poprzednim Kodeksie przez:

  • część 1 dotyczącą postępowania zgodnego z Kodeksem, podstawowymi zasadami i założeniami koncepcyjnymi przez wszystkich biegłych rewidentów,

  • część 2 dotyczącą biegłych rewidentów zatrudnionych w jednostkach gospodarczych, możliwą do zastosowania również przez biegłych rewidentów wykonujących wolny zawód,

  • część 3 dotyczącą biegłych rewidentów wykonujących wolny zawód

 • Międzynarodowe Standardy Niezależności w:

  • części 4A – dotyczącej niezależności dla zleceń badania i przeglądu,

  • części 4B – dotyczącej niezależności dla zleceń atestacyjnych nie będących zleceniami badania i przeglądów.

 • Zmiany merytoryczne wynikające z zatwierdzonych dokumentów dotyczących:

  • projektu NOCLAR w związku z reagowaniem na działania niezgodne z prawem lub regulacjami,

  • długotrwałej współpracy personelu z klientem audytu lub usług poświadczających.

 • Daty wejścia w życie postanowień nowego Kodeksu dotyczących:

  • części 1, 2 i 3,

  • części 4A i 4B,

  • długotrwałej współpracy personelu z klientem badania lub usług poświadczających.

3. Sposób korzystania z Kodeksu w nowej wersji

 • Podstawowe cele Kodeksu etyki.

 • Podstawowe zasady, niezależność i założenia koncepcyjne.

 • Wymagania przy postępowaniu zgodnym z Kodeksem: znajomość postanowień Kodeksu, zrozumienie ich treści i odpowiednie zastosowanie.

 • Zwrócenie uwagi na powiązania pomiędzy podtytułami „Wymagania ogólne” i „Dotyczy wszystkich klientów audytu” z dodatkowymi specyficznymi postanowieniami i podsekcjami.

 • Zwrócenie uwagi na oznaczenia paragrafów literą R, oznaczającą wymaganie oraz literą A, oznaczającą kontekst pozwalający na lepsze zrozumienie kodeksu jak też właściwego stosowania podejścia koncepcyjnego.

 • Zapoznanie z nowym sposobem prezentacji słownika pojęć i jego powiązania ze specyficznymi terminami w innych sekcjach Kodeksu.

4. Nowe oraz zmienione zagadnienia wprowadzone do nowej wersji Kodeksu

 • Reagowanie na działania niezgodne z prawem lub regulacjami:

  • biegłego rewidenta zatrudnionego w jednostce gospodarczej – rozdział 260,

  • biegłego rewidenta wykonującego wolny zawód – rozdział 360.

 • Naciski wywierane na biegłego rewidenta zatrudnionego w jednostce gospodarczej na postępowanie niezgodne z podstawowymi zasadami – rozdział 270.

 • Długotrwała współpraca personelu z uwzględnieniem rotacji:

  • z klientem audytu – rozdział 540,

  • z klientem usług atestacyjnych – rozdział 940.

5. Międzynarodowe Standardy Niezależności

 • Zwrócenie uwagi na świadczenie usług niepoświadczających:

  • klientom audytu – rozdział 600,

  • klientom innych usług poświadczających – rozdział 950.

 • Porównanie usług niepoświadczających, które nie mogą być świadczone na rzecz IZP z wykazem usług zabronionych w rozporządzeniu 573/2014.

6. Sprawdzian wiadomości.

Minimalne warunki techniczne uczestnika, niezbędne do realizacji szkolenia

1. Procesor dwurdzeniowy lub lepszy

2. Rozdzielczość ekranu monitora minimum 1024x768

3. Karta dźwiękowa

4. Dostęp do Internetu

5. Myszka

6. Klawiatura

7. System operacyjny: Microsoft Windows XP lub wyższy

8. Przeglądarka:

 • Microsoft Internet Explorer  7.0 lub wyższa,
 • Firefox 3.0 lub wyższa
 • Google Chrome

 

 

Kontakt w sprawach technicznych: helpdesk@pkfpolska.pl

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

 

Potwierdzamy mailowo otrzymanie zgłoszenia na każde szkolenie.

Opłaty za uczestnictwo należy uiścić po otrzymaniu maila potwierdzającego rejestrację na szkolenie e-learningowe.

 

Opłata obejmuje:

 • dostęp do kursu online,

 • materiały szkoleniowe w pdf,

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia.

 

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia.

Moduł obowiązuje w roku 2021 i z dniem 31.12.2021 r. dostęp do niego zostanie wyłączony.

Warunki zaliczenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jego ukończenia

Etap I

Po zalogowaniu się na platformę,  uczestnik znajdzie ekran z opisem przycisków nawigacji, z których będzie korzystał przy realizacji szkolenia. Struktura szkolenia składa się z rozdziałów tematycznych. Po zapoznaniu się z każdym rozdziałem,  uczestnik ma do rozwiązania jedno lub dwa zadania metodą wyboru lub doboru prawidłowych odpowiedzi. Warunkiem uruchomienia następnego rozdziału jest prawidłowe rozwiązanie zadań z rozdziału poprzedniego.

Etap II

Po zapoznaniu się z zagadnieniami zawartymi we wszystkich rozdziałach i rozwiązaniu wszystkich zadań, uczestnik ma prawo przejść do części końcowej kursu. Jest to test wiadomości, którego zaliczenie jest podstawą do wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Etap III

Po wejściu do pliku – test wiadomości uczestnik otrzymuje 25 pytań wybranych losowo z ogólnej puli pytań testowych. Zaliczenie testu następuje po prawidłowej odpowiedzi na 20 pytań testowych. Istnieje możliwość poprawienia odpowiedzi jeśli uczestnikowi wydaje się, że zaznaczył odpowiedź błędną.

Po zakończeniu testu pojawi się raport z uzyskanych wyników.

Etap IV

Po ukończeniu kursu e-learningowego należy wypełnić ankietę ewaluacyjną, wymaganą przy szkoleniach elearningowych tak samo jak i przy szkoleniach stacjonarnych, zgodnie z wytycznymi KRBR. Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość wydrukowania materiałów szkoleniowych w formie prezentacji.

Etap V

Pomyślne ukończenie szkolenia automatycznie jest rejestrowane na platformie  e-learningowej. Organizator niezwłocznie wysyła uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej.

 

Moduł obowiązuje w roku 2021 i z dniem 31.12.2021 r. dostęp do niego zostanie wyłączony.

 

Kontakt

Jeśli potrzebujesz pomocy:


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu