Moduł 13 - Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek – planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Szkolenie obejmuje 16h

Dostęp do szkolenia zostanie wyłączony 31.12.2021 r.​

e-learning


620,00

I. Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych

1.  Omówienie definicji usługi atestacyjnej

2.  Przykłady usług niebędących usługami atestacyjnymi

3.  Charakterystyka usług zaświadczających i bezpośrednich

4.  Usługi atestacyjne dające wystarczającą i ograniczoną pewność

5.  Omówienie wymogów KSUA 3000 (Z) w zakresie:

 • Akceptacji i kontynuacji zlecenia

 • Uzgodnienia warunków zlecenia

 • Kontroli jakości

 • Zawodowego sceptycyzmu, zawodowego osądu oraz umiejętności i technik atestacyjnych

 • Planowania i wykonywania zlecenia

 • Późniejszych zdarzeń

 • Innych informacji

 • Sporządzania raportu atestacyjnego

 • Wniosków niezmodyfikowanych i zmodyfikowanych

 • Dokumentacji

II. Podział jednostek gospodarczych

1. Usługa atestacyjna badania planu podziału spółki kapitałowej (art. 537)

 • Uzgodnienia warunków wykonania zlecenia

 • Planowania i wykonywania zlecenia

 • Dowody badania

 • Formułowania wniosku atestacyjnego

 • Sporządzania raportu atestacyjnego

 • Dokumentacja z wykonania usługi

III. Połączenie jednostek gospodarczych

Usługa atestacyjna badania planu połączenia spółek kapitałowych (art. 502 i 503) oraz badania planu połączenia, gdy spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną jest spółka akcyjna, lub gdy jedną z łączących się spółek jest spółka komandytowo-akcyjna (art. 520)

 • Uzgodnienia warunków wykonania zlecenia

 • Planowania i wykonywania zlecenia

 • Dowody badania

 • Formułowania wniosku atestacyjnego

 • Sporządzania raportu atestacyjnego

 •  Dokumentacja z wykonania usługi

IV. Przekształcenia jednostek gospodarczych

Usługa atestacyjna badania planu przekształcenia sp0ółki handlowej (srt. 559):

 • Uzgodnienia warunków wykonania zlecenia

 • Planowania i wykonywania zlecenia

 • Dowody badania

 • Formułowania wniosku atestacyjnego

 • Sporządzanie raportu atestacyjnego

 •  Dokumentacja z wykonania usługi

V. Wymogi etyczne dotyczące świadczenia usług atestacyjnych

1.  Przestrzeganie kodeksu etyki, podstawowe zasady i ramowe założenia koncepcyjne

2. Międzynarodowe standardy niezależności dla zleceń atestacyjnych innych niż zlecenia badania i przeglądu

Minimalne warunki techniczne uczestnika, niezbędne do realizacji szkolenia

1. Procesor dwurdzeniowy lub lepszy

2. Rozdzielczość ekranu monitora minimum 1024x768

3. Karta dźwiękowa

4. Dostęp do Internetu

5. Myszka

6. Klawiatura

7. System operacyjny: Microsoft Windows XP lub wyższy

8. Przeglądarka:

 • Microsoft Internet Explorer  7.0 lub wyższa,

 • Firefox 3.0 lub wyższa

 • Google Chrome

 

 

Kontakt w sprawach technicznych: helpdesk@pkfpolska.pl

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

 

Potwierdzamy mailowo otrzymanie zgłoszenia na każde szkolenie.

Opłaty za uczestnictwo należy uiścić po otrzymaniu maila potwierdzającego rejestrację na szkolenie e-learningowe.

 

Opłata obejmuje:

 • dostęp do kursu online,

 • materiały szkoleniowe w pdf,

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia.

 

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia.

Moduł obowiązuje w roku 2021 i z dniem 31.12.2021 r. dostęp do niego zostanie wyłączony.

Warunki zaliczenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jego ukończenia

Etap I

Po zalogowaniu się na platformę,  uczestnik znajdzie ekran z opisem przycisków nawigacji, z których będzie korzystał przy realizacji szkolenia. Struktura szkolenia składa się z rozdziałów tematycznych. Po zapoznaniu się z każdym rozdziałem,  uczestnik ma do rozwiązania jedno lub dwa zadania metodą wyboru lub doboru prawidłowych odpowiedzi. Warunkiem uruchomienia następnego rozdziału jest prawidłowe rozwiązanie zadań z rozdziału poprzedniego.

Etap II

Po zapoznaniu się z zagadnieniami zawartymi we wszystkich rozdziałach i rozwiązaniu wszystkich zadań, uczestnik ma prawo przejść do części końcowej kursu. Jest to test wiadomości, którego zaliczenie jest podstawą do wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Etap III

Po wejściu do pliku – test wiadomości uczestnik otrzymuje 25 pytań wybranych losowo z ogólnej puli pytań testowych. Zaliczenie testu następuje po prawidłowej odpowiedzi na 20 pytań testowych. Istnieje możliwość poprawienia odpowiedzi jeśli uczestnikowi wydaje się, że zaznaczył odpowiedź błędną.

Po zakończeniu testu pojawi się raport z uzyskanych wyników.

Etap IV

Po ukończeniu kursu e-learningowego należy wypełnić ankietę ewaluacyjną, wymaganą przy szkoleniach elearningowych tak samo jak i przy szkoleniach stacjonarnych, zgodnie z wytycznymi KRBR. Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość wydrukowania materiałów szkoleniowych w formie prezentacji.

Etap V

Pomyślne ukończenie szkolenia automatycznie jest rejestrowane na platformie  e-learningowej. Organizator niezwłocznie wysyła uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej.

 

Moduł obowiązuje w roku 2021 i z dniem 31.12.2021 r. dostęp do niego zostanie wyłączony.

 

Kontakt

Jeśli potrzebujesz pomocy:


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu