Moduł 16 - Przychody ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Szkolenie obejmuje 8 h kształcenia obligatoryjnego

 


800,00

I. Definicja przychodów i zysków

Omówienie definicji przychodów i zysków ze zwróceniem uwagi na poszczególne jej elementy

II. Podstawowe zasady ujmowania przychodów i zysków

Omówienie zasad:

 • współmierności przychodów i kosztów
 • memoriału
 • rozdzielnego/łącznego ujmowania przychodów i zysków

III. Rodzaje przychodów zgodnie z ustawą o rachunkowości

Omówienie poszczególnych rodzajów przychodów wraz z ich charakterystyką i regulacjami prawnymi:

 • operacyjne
 • pozostałe operacyjne
 • finansowe

IV. Przychody z tytułu kontraktów długoterminowych

Suma warunków

 • Podstawowe zasady ujmowania kontraktów długoterminowych
 • Omówienie regulacji KSR 3 „Niezakończone usługi budowlane”
 • Zadania sytuacyjne na podstawie KSR 3

V. Przychody z działalności deweloperskiej

 • Podstawowe zasady ujmowania przychodów z działalności deweloperskiej
 • Omówienie regulacji KSR 8 „Działalność deweloperska”
 • Zadania sytuacyjne na podstawie KSR 8

VI. Przychody wynikające z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

 • Podstawowe zasady ujmowania przychodów z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym
 • Omówienie regulacji KSR 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi”
 • Zadania sytuacyjne na podstawie KSR 10

VII. Przychody z działalności rolniczej

 • Podstawowe zasady ujmowania przychodów z działalności rolniczej
 • Omówienie regulacji KSR 12 „Działalność rolnicza”
 • Zadania sytuacyjne na podstawie KSR 12

VIII. Dotacje rządowe wg ustawy o rachunkowości

 • Podstawowe zasady ujmowania dotacji rządowych
 • Zadania sytuacyjne

IX. Zyski ze sprzedaży środków trwałych

 • Podstawowe zasady ujmowania zysków ze sprzedaży środków trwałych
 • Omówienie regulacji KSR 11 „Środki trwałe”
 • Zadania sytuacyjne na podstawie KSR 11

X. Konsolidacja i wyłączenia konsolidacyjne oraz ujmowanie przychodów ze wspólnych porozumień

 • Ujmowanie przychodów w sprawozdaniach skonsolidowanych
 • Wyłączenia i korekty konsolidacyjne
 • Ujmowanie przychodów ze wspólnych porozumień
 • Zadania sytuacyjne

XI. Zasady postępowania, gdy w ustawie o rachunkowości i KSR brak szczegółowych wytycznych

 • Możliwości wykorzystania MSSF
 • Możliwości wykorzystania innego zestawu standardów
 • Autorska polityka rachunkowości jednostki

XII. Porównanie zasad dotyczących ujmowania przychodów zawar- tych w ustawie o rachunkowo- ści i KSR do regulacji w MSSF

 • Zakres regulacji
 • Podstawowe zasady ujmowania przychodów
 • Zagadnienia nieuregulowane w ustawie o rachunkowości i KSR

XIII. Ujawnianie informacji o przychodach w sprawozdaniu finansowym

 • Wymogi dotyczące prezentacji i ujawniania informacji w sprawozdaniach finansowych:
 • Wynikające z ustawy o rachunkowości
 • Wynikające z KSR 3
 • Wynikające z KSR 8
 • Wynikające z KSR 10
 • Wynikające z KSR 11
 • Wynikające z KSR 12

XIV. Sprawdzian wiadomości

Jadwiga Godlewska

Biegły rewident, absolwentka SGPiS w Warszawie, Studium Pedagogicznego (też przy SGPiS) oraz Podyplomowego Studium Podatkowego (już przy SGH). Posiada uprawnienia doradcy podatkowego. Od 1991 roku prowadzi własną Kancelarię doradztwa podatkowego. Jako wykładowca współpracowała bądź współpracuje między innymi z wieloma jednostkami szkoleniowymi. Od 2007 do 2011 r. członek Krajowej Komisji Nadzoru KIBR. Od 2007 roku zastępca przewodniczącego Regionalnej Rady KIBR w Warszawie. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej i podatków. Wykładowca na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu