Moduł 16 -Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej banków spółdzielczych

 

620,00

1. Wprowadzenie

 • Cel szkolenia
 • Omówienie stanu prawnego w zakresie istniejących uregulowań dotyczących funkcjonowania banków spółdzielczych

2. Wzorcowy bankowy plan kont oraz szczególne zasady rachunkowości banków spółdzielczych

 • Wyjaśnienie specyfiki rachunkowości banków spółdzielczych:
  − przedstawienie wzorcowego bankowego planu kont,
  − przedstawienie szczególnych zasad rachunkowości banków spółdzielczych,
  − zapoznanie z definicjami, zasadami klasyfikacji i ujęcia oraz wyceny: kredytów i pożyczek, aktywów do zbycia, papierów wartościowych, przyjętych zabezpieczeń,
  − zapoznanie z zasadami ewidencji zobowiązań z tytułu rachunków bankowych,
  − wskazanie zasad ujmowania przychodów i kosztów działalności banku spółdzielczego,
  − przestawienie zasad ewidencji zobowiązań udzielonych i otrzymanych na kontach pozabilansowych.

3. Zakres ujawnień w sprawozdaniach finansowych banków spółdzielczych

 • Omówienie (z wykorzystaniem przykładowych zagadnień):
  − ujawnień aktywów i pasywów w bilansie banku spółdzielczego,
  − ujawnień przychodów i kosztów działalności w rachunku zysków i strat banku spółdzielczego,
  − zasad sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym banku spółdzielczego,
  − zasad sporządzania rachunku przepływów pieniężnych banku spółdzielczego,
  − ujawnień w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego banku spółdzielczego.

4. Identyfikacja i analiza ryzyka działalności banku spółdzielczego

 • Wskazanie (z wykorzystaniem przykładowych zagadnień) zasad identyfikacji potencjalnych obszarów ryzyka działalności banku spółdzielczego, w tym:
  − ryzyka kredytowego,
  − stopy procentowej,
  − płynności,
  − wypłacalności.

5. Badanie jakości aktywów banku spółdzielczego

 • Omówienie (z wykorzystaniem przykładowych zagadnień) udokumentowania badania:
  − prawidłowej ewidencji, klasyfikacji i wyceny kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych,
  − zasad tworzenia rezerw celowych na kredyty i pożyczki oraz odpisów aktualizujących wartość papierów wartościowych,
  − zasad monitorowania przez bank wyceny przyjętych zabezpieczeń pomniejszających podstawę tworzenia rezerw celowych na kredyty i pożyczki

6. Sprawdzian wiadomości

Wykładowcy to biegli rewidenci, doradcy podatkowi i praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

 • Moduł XVI (16 godz.) - 620 zł brutto. Usługa zwolniona z VAT na podstawie art. 43 u. 1  pkt.29 ustawy o podatku od towarów i usług.
 • obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.

Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia zgodnie z wymogami MEN.

Miejsce szkolenia:
Zapraszamy do siedziby PKF przy ul. Orzyckiej 6, lok. 1B w Warszawie.

Zgłoszenia:
on-line lub na załączonym formularzu - prosimy przesłać: e-mail: szkolenia@pkfpolska.pl, fax: (22) 560 76 63.
Każde zgłoszenie potwierdzamy.

W przypadku rezygnacji na 7 dni przed terminem szkolenia, uczestnik ponosi pełny koszt uczestnictwa.

Opłaty za uczestnictwo należy uiścić przed terminem rozpoczęcia się szkolenia po otrzymaniu maila potwierdzającego jego realizację.

Brak opłaty na konto Organizatora w wyżej wymienionym terminie powoduje automatyczne skreślenie z listy uczestników szkolenia.

Dane do płatności:
Wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

Informacji udziela:
Centrum Edukacji PKF Consult: tel.: (22) 560 76 71, 560 76 55, fax (22) 560 76 63, szkolenia@pkfpolska.pl.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail
607 595 131, (22) 495 76 02

Małgorzata Buf-Jabłońska
Menedżer ds. szkoleń obligatoryjnych
e-mail
605 157 756, (22) 560 76 71

Anna Ciucias
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, (22) 560 76 70

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
e-mail
693 333 558, (22) 560 76 55

Agnieszka Ulanecka
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
e-mail
601 832 482, (22) 560 76 55

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu