Moduł 17 - Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

 

370,00

Szkolenie 8- godzinne: 4 godziny z bloku rachunkowość i 4 godziny z bloku rewizja finansowa.

Program- stan na 2018 rok

I.  Wprowadzenie. Zmiany w polskim prawie CIT i PIT (działalność gospodarcza) oraz VAT

 • Cel szkolenia
 • Przypomnienie i podsumowanie zmian, które miały miejsce w ustawach (CIT, PIT, VAT) w roku 2017 i 2018.
 • Omówienie ewentualnych zmian/propozycji zmian do ustaw (CIT, PIT, VAT) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, które miały miejsce w 2018 r.
   

II.  Zmiany w zakresie podatku dochodowego. oraz innych podatków mające znaczenie dla sprawozdań finansowych
za 2017 i 2018 r

 • Zmiany w zakresie opodatkowania podatkowej grupy kapitałowej
 • Podział źródeł przychodów w CIT – zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2018
 • Zmiany w zakresie cen transferowych, nowe wymogi wchodzące w życie w od 2017r, a także w roku 2018
 • Rozpoznawanie przychodów z odpłatnego zbycia (art. 14 CIT)
 • Zmiany w zakresie KUP (art. 15, 15c i 15e CIT)
 • Zmiany w zakresie NKUP (art. 16 CIT)
 • Uściślenie pojęcia WNiP wg art. 16b CIT
 • Zmiany w określeniu wartości początkowej środków trwałych i WNiP i ich amortyzacji
 • Rozpoznawanie korekt kosztów i przychodów dla potrzeb podatku dochodowego z tytułu rabatów i pomyłek
  wg aktualnych interpretacji i orzeczeń
 • Ulgi w podatku dochodowym związane ze wspieraniem innowacyjności – ulga na nowe technologie zastąpiona odliczaniem kosztów na działalność badawczo-rozwojową – aktualny stan prawny
 • Płatności (bez)gotówkowe w CIT/PIT od 1 stycznia 2017 r. a koszty podatkowe
 • Zasady opodatkowania aportów
 • Zasady rozliczania tzw. wymiany udziałów
 • Podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej
 • Podatek dochodowy od „dużych” nieruchomości
 • Zmiany w opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy
 • Informacje dotyczące podatników CIT w BIP 
   

III. Zmiany w zakresie ustawy VAT, które weszły w życie w trakcie 2016r, obowiązujące od 2017r, a także nowe zmiany wchodzące w życie w 2018r.

 • Zmiany w zakresie mechanizmu reverse chargé (towary, usługi)
 • Obowiązek składania elektronicznych deklaracji VAT i informacji podsumowujących
 • Odpowiedzialność podatkowa nabywcy
 • Instytucja kaucji gwarancyjnej
 • Zmiany w zakresie ulgi na złe długi
 • Właściwość organu podatkowego w sprawie rozliczenia VAT
 • Korekty deklaracji VAT – brak obowiązku pisemnego uzasadniania przyczyn złożenia korekty deklaracji
 • Odliczanie VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych, zastosowanie w przypadku podatników nabywających towary i usługi wykorzystywane zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej,
  jak i do celów innych, niż działalność gospodarcza, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe
 • Nowe zasady rejestrowania i wyrejestrowywania podatników z VAT
 • Zmiany w zakresie zwrotu podatku VAT (kontrolno-weryfikacyjne, utrudnienia w przyśpieszeniu zwrotu)
 • Podniesienie limitu VAT dla przedsiębiorców
 • Nowe rozporządzenie dotyczące zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych
 • Powrót sankcji oraz zaostrzenie sankcji karnych za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących rozliczania
  podatku VAT
 • Klauzula nadużycia prawa w VAT
 • Podzielona płatność
 • JPK VAT
   

IV. Ordynacja podatkowa - które weszły w życie w trakcie 2017 i obowiązujące od 2018 r.

 • Zmiany w zakresie obejścia przepisów prawa podatkowego
 • Interpretacje przepisów podatkowych – nowe zasady
 • Nowe środki ochrony podatników (objaśnienia podatkowe i utrwalona praktyka interpretacyjna)
 • Zasady ustalania pełnomocnika – nowe zasady
 • Korekta deklaracji bez uzasadnienia
 • Jednolity plik kontrolny
 • Zmiany zasad naliczania odsetek od zaległości podatkowych (w tym odsetki podwyższone a sankcja VAT)
   

V. Sprawdzian wiadomości

Wykładowcy to biegli rewidenci, doradcy podatkowi i praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

 • Moduł XVII (8 godz.) - 370 zł brutto. Usługa zwolniona z VAT na podstawie art. 43 u. 1  pkt.29 ustawy o podatku od towarów i usług.
 • obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.

Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia zgodnie z wymogami MEN.

Miejsce szkolenia:
Zapraszamy do siedziby PKF przy ul. Orzyckiej 6, lok. 1B w Warszawie.

Zgłoszenia:
on-line lub na załączonym formularzu - prosimy przesłać: e-mail: szkolenia@pkfpolska.pl, fax: (22) 560 76 63.
Każde zgłoszenie potwierdzamy.

W przypadku rezygnacji na 7 dni przed terminem szkolenia, uczestnik ponosi pełny koszt uczestnictwa.

Opłaty za uczestnictwo należy uiścić przed terminem rozpoczęcia się szkolenia po otrzymaniu maila potwierdzającego jego realizację.

Brak opłaty na konto Organizatora w wyżej wymienionym terminie powoduje automatyczne skreślenie z listy uczestników szkolenia.

Dane do płatności:
Wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

Informacji udziela:
Centrum Edukacji PKF Consult: tel.: (22) 560 76 71, 560 76 55, fax (22) 560 76 63, szkolenia@pkfpolska.pl.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail
607 595 131, (22) 495 76 02

Małgorzata Buf-Jabłońska
Menedżer ds. szkoleń obligatoryjnych
e-mail
605 157 756, (22) 560 76 71

Anna Ciucias
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, (22) 560 76 70

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
e-mail
693 333 558, (22) 560 76 55

Agnieszka Ulanecka
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
e-mail
601 832 482, (22) 560 76 55

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu