Moduł 18 - Zdolność jednostki do kontynuowania działalności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Szkolenie obejmuje 8h800,00

1. Znaczenie oceny zdolności jednostki do kontynuacji działalności w procesie badania sprawozdania finansowego.

2. Regulacje dotyczące kontynuacji działalności zwarte w przepisach prawa, tj. ustawie o rachunkowości, prawie upadłościowy, kodeksie spółek handlowych.

3.  Pojęcie i znaczenie oceny zdolności do kontynuacji działalności.

4.  Pojęcie niewypłacalności i jej objawy.

5.  Identyfikacja i klasyfikacja symptomów zagrożenia kontynuacji działalności jednostki (finansowych, operacyjnych i innych).

6.  Metody i modele oceny możliwości kontynuowania działalności:

Przykładowe metody:

 • analiza wskaźnikowa (wskaźniki płynności, wskaźniki sprawności działania, wskaźniki zadłużenia, wskaźniki zyskowności i rentowności,

 • analiza liniowa wielowymiarowa,

 • analiza dyskryminacyjna,

 • analiza logitowa,

 • sztuczne sieci neuronowe.

Przykładowe modele:

 • model Altmana,

 • model „poznański” - Hamrola, Czajki, Piechockiego,

 • model B. Prusaka,

 • model A. Hołdy,

 • model D. Hadasik,

 • model D. Appenzeller, K. Szarzec,

 • model E. Mączyńskiej i M. Zawadzkiego (INE PAN).

7. Regulacje wynikające ze standardów badania (KSB 315 (Z), KSB 570 (Z)):

 • procedury oceny ryzyka,

 • ocena osądu kierownika jednostki,

 • okres nieobjęty oceną kierownika jednostki,

 • dodatkowe procedury badania stosowane w przypadku rozpoznania zdarzeń lub warunków, które mogą budzić poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuacji działalności,

 • wnioski biegłego rewidenta,

 • wpływ oceny zdolności do kontynuacji działalności na sprawozdanie z badania (w tym formułowanie zmodyfikowanych opinii i ich uzasadnień oraz informacji objaśniających, przykłady zastrzeżeń w sprawozdaniach z badania, opinii negatywnych lub odmowy ich wydania związanych z zagrożeniem kontynuacji działalności),

 • udokumentowanie badania (uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących i potwierdzających zasadność przyjęcia przez kierownika jednostki zasady kontynuacji działalności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego).

8. Obowiązki informacyjne wobec kierownictwa badanej jednostki, osób sprawujących nadzór oraz organów regulacyjnych (z uwzględnieniem przepisów szczególnych).

9. Przykłady narzędzi rewizyjnych stosowanych do oceny prawidłowości przyjęcia przez kierownika jednostki zasady kontynuacji działalności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

10. Sprawdzian wiadomości.

Marzena Błogosz

Biegły rewident numer 12828. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Metody ilościowe i systemy informacyjne. Posiada 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu rewizji finansowej, rachunkowości oraz dokumentacji audytowej dla pracowników audytu w firmach audytorskich m.in. tj. Misters Audytor, PKF Consult. Przez kilka lat pracowała na stanowisku Dyrektora Zarządzającego w różnych instytucjach. Aktualnie jest Menadżerem Zarządzający w Centrum Kontroli Jakości w PKF Consult. Potrafi w przystępny sposób łączyć wiedzę teoretyczną z praktyczną, popierając ją swoim wieloletnim doświadczeniem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu