Moduł 19 - Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Szkolenie obejmuj 16h

700,00

1. Wprowadzenie

 • Cel szkolenia.

 • Główne standardy badania określające warunki i zakres stosowania procedur analitycznych (wtym: KSB 520, KSB 500, KSB 315(Z), KSB 330 i KSB 450).

 • Zalety stosowania procedur analitycznych już na etapie akceptacji klienta (KSKJ 1) i łączenia ich procedurami badania.

 • Obowiązek i możliwość stosowania procedur analitycznych w procesie badania.

 • Powiązanie procedur analitycznych z modelem ryzyka badania.

 • Podobieństwa i różnice dotyczące wykorzystania procedur analitycznych na różnych etapach badania.

2. Przebieg procedur analitycznych

 • Warunki polegania na wynikach procedur analitycznych.

 • Poziom pewności możliwy do uzyskania w wyniku stosowania procedur analitycznych.

 • Akceptowalny poziom odchyleń od oczekiwań a istotność.

 • Wykorzystanie procedur analitycznych w  małych i średnich jednostek.

 • Procedury analityczne a ryzyko oszustwa.

 • Możliwość wykorzystania w badaniu analiz sporządzonych przez strony trzecie.

 • Procedury analityczne jako proces:

  • budowanie oczekiwań, co do kształtowania się określonych wartości lub wskaźników,

  • identyfikacja odstępstw od oczekiwań,

  • badanie i wyjaśnianie przyczyn odstępstw oraz

  • forułowanie wniosków i ich wpływu na dalszy proces badania.

3. Główne narzędzia i techniki procedur analitycznych

 • Analiza wskaźnikowa.

 • Test racjonalności.

 • Analiza regresji.

 • Inne niestatystyczne narzędzia analityczne.

4. Wykorzystanie procedur analitycznych na etapie akceptacji klienta oraz planowania badania

 • Procedury analityczne, jako narzędzie zdobywania wiedzy o jednostce i szacowania ryzyka.

 • Wykrywanie zagrożeń dla kontynuacji działalności.

 • Wymogi dokumentacyjne.

 • Wpływ wyników procedur analitycznych na dalszy proces badania.

 • Przykłady wykorzystania różnych narzędzi i technik analitycznych.

5. Procedury analityczne jako forma bezpośredniego badania wiarygodności stwierdzeń

 • Determinanty wiarygodności dowodów badania uzyskanych w wyniku zastosowania procedur analitycznych.

 • Łączenie z innymi technikami rewizyjnymi.

 • Korzystanie z pomocy eksperta.

 • Wymogi dokumentacyjne.

 • Przykłady wykorzystania różnych narzędzi i technik analitycznych.

6. Wykorzystanie procedur analitycznych na końcowym etapie badania

 • Determinanty prawidłowości zastosowania procedur analitycznych jako procedur końcowych badania.

 • Przykłady wykorzystania różnych narzędzi i technik analitycznych.

 • Wymogi dokumentacyjne.

7. Rozwój technologiczny a wykorzystanie procedur analitycznych w badaniu

 • Możliwość i potrzeba wykorzystania w badaniu narzędzi informatycznych.

 • Wady i zalety stosowania ADA w badaniu sprawozdań finansowych różnych jednostek.

 • Przyszłość i kierunki rozwoju narzędzi analitycznych wykorzystywanych w rewizji finansowej.

8. Sprawdzian wiadomości.

Magdalena Maksymiuk

Jest biegłym rewidentem 12432, posiada kwalifikację ACCA. Bada sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Posiadawszechstronne, ponad 15-letnie, doświadczenie w finansach. Zarządza wielokompetencyjnym zespołem. Zwiększa efektywność operacyjną i ukierunkowuje procesy biznesowe. Ma doświadczenie w kontrolowaniu sytuacji finansowej firmy, w tym w monitoringu i optymalizacji kosztów, planowaniu finansowym, budżetowaniu, analizie i raportowaniu, wdrożeniach związanych z M&A, konsolidacją, systemami kontroli wewnętrznej.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

 

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

 

Godziny szkolenia:

9.00 - 16.00

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia wraz z instrukcją otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu