Moduł 22 -Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

 


400,00

1. Wprowadzenie

Istotne zmiany w sposobie raportowania danych finansowych przez jednostki:​       

 Rola technologii informatycznych,    

Kultura organizacyjna,    

Regulacje i standardy                                                               

2. Przyczyny powstawania błędów

Projektowanie procesu kontroli wewnętrznej w ramach przygotowania sprawozdania finansowego.

Profesjonalne doradztwo i jego znaczenie dla sprawozdawczości finansowej.

Monitorowanie zmian zasad rachunkowości.

Nadużycia.

Narzędzia wspomagające proces przygotowywania sprawozdania finansowego.

3. Istotne obszary narażone na nieprawidłowości

Wycena wartości szacunkowych, podejście kierownictwa jednostki do zagadnienia profesjonalnego osądu.

Utrata wartości aktywów, jako istotny element w ocenie poprawności wyceny należności oraz środków trwałych.

Transakcje z jednostkami powiązanymi, identyfikacja stron powiązanych oraz zakres ujawnień.

Rezerwy jako element najczęściej pomijany w sprawozdaniu finansowym

Zapasy.

 Rozliczenie przychodów i kosztów z usługi długoterminowej nie tylko dla sprawozdawczości sektora budowlanego.

Ujawnienia w sprawozdaniu finansowym, kompletność, sposób prezentacji oraz ich istotność dla oceny działalności jednostki przez użytkowników.

Estetyka sprawozdania finansowego, kiedy forma przedstawienia danych liczbowych staje się nieprawidłowością.

Zestawienie tabelaryczne pozostałych nieprawidłowości.

4. Ocena zidentyfikowanych nieprawidłowości przez biegłegorewidenta

Sposób oceny nieprawidłowości przez biegłego rewidenta na podstawie standardu nr 450.

Wpływ zidentyfikowanych nieprawidłowości na sprawozdanie z badania.

Przedstawienie przykładowego modelu oceny nieprawidłowości przez biegłego rewidenta uwzględniającego koncepcję istotności wykonawczej.

Sprawdzian wiedzy

Magdalena Maksymiuk

Jest biegłym rewidentem 12432, posiada kwalifikację ACCA. Bada sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Posiadawszechstronne, ponad 15-letnie, doświadczenie w finansach. Zarządza wielokompetencyjnym zespołem. Zwiększa efektywność operacyjną i ukierunkowuje procesy biznesowe. Ma doświadczenie w kontrolowaniu sytuacji finansowej firmy, w tym w monitoringu i optymalizacji kosztów, planowaniu finansowym, budżetowaniu, analizie i raportowaniu, wdrożeniach związanych z M&A, konsolidacją, systemami kontroli wewnętrznej.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

tydzień przed terminem rozpoczęcia szkolenia, drogą mailową rozsyłane będą informacje organizacyjne. Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.00

Miejsce szkolenia:

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia wraz z instrukcją otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu