Moduł 22 - Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Szkolenie obejmuje 8h400,00

1. Regulacje prawne z zakresu etyki zawodowej biegłych rewidentów

 • Hierarchia obowiązujących przepisów:

  • ustawa o rachunkowości

  • ustawa o biegłych rewidentach

  • zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów – Kodeks etyki IFAC

 • Szczególne uregulowania dotyczące niezależności wynikające z rozporządzenia KE 573/2014

2. Zmiany Kodeksu etyki IFAC w 2018 w porównaniu do wersji z Handbook 2016

 • Zmiany strukturalne i redakcyjne:

  • zastąpienie części A, B, C w poprzednim Kodeksie przez:

  • część 1 dotyczącą postępowania zgodnego z Kodeksem, podstawowymi zasadami i założeniami koncepcyjnymi przez wszystkich biegłych rewidentów,

  • część 2 dotyczącą biegłych rewidentów zatrudnionych w jednostkach gospodarczych, możliwą do zastosowania również przez biegłych rewidentów wykonujących wolny zawód,

  • część 3 dotyczącą biegłych rewidentów wykonujących wolny zawód

 • Międzynarodowe Standardy Niezależności w:

  • części 4A – dotyczącej niezależności dla zleceń badania i przeglądu,

  • części 4B – dotyczącej niezależności dla zleceń atestacyjnych nie będących zleceniami badania i przeglądów.

 • Zmiany merytoryczne wynikające z zatwierdzonych dokumentów dotyczących:

  • projektu NOCLAR w związku z reagowaniem na działania niezgodne z prawem lub regulacjami,

  • długotrwałej współpracy personelu z klientem audytu lub usług poświadczających.

 • Daty wejścia w życie postanowień nowego Kodeksu dotyczących:

  • części 1, 2 i 3,

  • części 4A i 4B,

  • długotrwałej współpracy personelu z klientem badania lub usług poświadczających.

3. Sposób korzystania z Kodeksu w nowej wersji

 • Podstawowe cele Kodeksu etyki.

 • Podstawowe zasady, niezależność i założenia koncepcyjne.

 • Wymagania przy postępowaniu zgodnym z Kodeksem: znajomość postanowień Kodeksu, zrozumienie ich treści i odpowiednie zastosowanie.

 • Zwrócenie uwagi na powiązania pomiędzy podtytułami „Wymagania ogólne” i „Dotyczy wszystkich klientów audytu” z dodatkowymi specyficznymi postanowieniami i podsekcjami.

 • Zwrócenie uwagi na oznaczenia paragrafów literą R, oznaczającą wymaganie oraz literą A, oznaczającą kontekst pozwalający na lepsze zrozumienie kodeksu jak też właściwego stosowania podejścia koncepcyjnego.

 • Zapoznanie z nowym sposobem prezentacji słownika pojęć i jego powiązania ze specyficznymi terminami w innych sekcjach Kodeksu.

4. Nowe oraz zmienione zagadnienia wprowadzone do nowej wersji Kodeksu

 • Reagowanie na działania niezgodne z prawem lub regulacjami:

  • biegłego rewidenta zatrudnionego w jednostce gospodarczej – rozdział 260,

  • biegłego rewidenta wykonującego wolny zawód – rozdział 360.

 • Naciski wywierane na biegłego rewidenta zatrudnionego w jednostce gospodarczej na postępowanie niezgodne z podstawowymi zasadami – rozdział 270.

 • Długotrwała współpraca personelu z uwzględnieniem rotacji:

  • z klientem audytu – rozdział 540,

  • z klientem usług atestacyjnych – rozdział 940.

5. Międzynarodowe Standardy Niezależności

 • Zwrócenie uwagi na świadczenie usług niepoświadczających:

  • klientom audytu – rozdział 600,

  • klientom innych usług poświadczających – rozdział 950.

 • Porównanie usług niepoświadczających, które nie mogą być świadczone na rzecz IZP z wykazem usług zabronionych w rozporządzeniu 573/2014.

6. Sprawdzian wiadomości.

Wiesław Leśniewski

Biegły rewident, Członek PIBR, wspólnik i Wiceprezes Zarządu firmy  Biuro Audytorskie SADREN Sp. z o.o. w Warszawie, z wykształcenia inżynier mechanik, absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Od 2001 r. zajmuje się zagadnieniami etyki zawodowej biegłych rewidentów, jako członek Komisji etyki KRBR oraz przedstawiciel KIBR w Grupie roboczej ds. etyki FEE (do czasu wystąpienia PIBR z FEE – Accountancy Europe).

Autor podręcznika do szkolenia obligatoryjnego „Etyka biegłego rewidenta w prawie  i praktyce (Wydanie KIBR 2009 r.), współautor podręcznika „Kodeks etyki zawodowej – zadania sytuacyjne” dla tematu „Niezależność zawodowa” (Wydanie KIBR 2003 r.). Autor artykułów nt etyki w biuletynie BDO w 2013 r.

Prowadził szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów nt. :Normy wykonywania zawodu i nowe zasady etyki w Polsce a MSRF” (StKwP O/Waszawa 2003), „Etyka iegłego rewidenta w teorii, prawie i praktyce” (StKwP O/Gdańsk 2009), „Zasady etyki w praktyce –nowelizacja Kodeksu etyki IFAC” (PIBR O/Kraków 2019).

Autor prezentacji na temat etyki podczas DKA w Jachrance, dla Oddziału warszawskiego i poznańskiego KIBR, szkoleń dla KRD i KSD w Kórniku, KNA (2016).

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

 

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

 

Godziny szkolenia:

9.00 - 16.30

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia wraz z instrukcją otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu