Moduł 24 - Kryptoaktywa w sprawozdaniu finansowym

Szkolenie obejmuje 8 h kształcenia obligatoryjnego

 

400,00

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy lub ugruntowanie ich wiedzy oraz wyrobienie umiejętności w ocenie identyfikacji, ujęcia, wyceny, prezentacji i ujawnianiu informacji w sprawozdaniach finansowych, sporządzanych przez emitentów kryptowalut lub jednostki je posiadające, lub prowadzące obrót nimi, a podlegających ustawowemu badaniu lub przeglądom, lub innym usługom atestacyjnym.

 

Program:

1. Kryptowaluty – cechy charakteryzujące te szczególne zasoby ekonomiczne i ich rodzaje.

 • Odróżnienie kryptowalut od innych zasobów, w tym aktywów finansowych i pieniężnych.
 • Podstawy technologii rozproszonego rejestru (DLT), w tym blockchain, rodzaje kryptowalut, cele ich emisji. •
 • Zorganizowane rynki obrotu kryptowalutami: Bitbay, Bitmarket, Bitmarket24, Coinroom, Nevbit.

2. Kryptowaluty w polskim obrocie prawnym.

 • Możliwości emisji, posiadania i obrotu na tle zróżnicowanych podejść w środowisku prawnym wiodących krajów UE i świata (USA, Chiny, Rosja, inne).
 • Pojęcie ICO (Initial Coin Offering) – sposób przeprowadzenia transakcji.
 • Komunikat Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie „walut” wirtualnych (2017)

3. Kryptowaluty według regulacji MSSF.

 • Warunki uznania kryptowalut za aktywa jednostki.
 • Stanowisko IFRIC (KIMSF, 2019) w sprawie identyfikacji kryptowalut u ich posiadaczy oraz jego konsekwencje co do ujęcia, wyceny, prezentacji i ujawniania informacji w sprawozdaniach finansowych.

4. Kryptowaluty według polskich regulacjach rachunkowości.

 • Warunki uznania kryptowalut za aktywa jednostki.
 • Analiza możliwości uznania kryptowalut emitowanych, posiadanych lub będących w obrocie jednostki za szczególne aktywa lub przypisanie ich do konkretnych rodzajów, np. inwestycje, zapasy, wartości niematerialne i prawne.
 • Konsekwencje ujęcia kryptowalut jako określonych rodzajów aktywów: początkowa wycena i ujęcie, wycena po początkowym ujęciu (dzień sprzedaży lub wymiany, dzień bilansowy), prezentacja w podstawowych sprawozdaniach finansowych ujawnianie informacji o emisji, posiadaniu lub obrocie kryptowalutami przez jednostkę.
 • Księgowe ujęcie kontraktów terminowych na kryptowaluty

5. Kryptowaluty w systemie podatkowym.

 • Zasady opodatkowania transakcji kryptowalutami w kontekście podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i obciążeń cywilnoprawnych

6. Kryptowaluty w sprawozdaniach finansowych

 • Przegląd praktycznych rozwiązań stosowanych w kontekście ujęcia kryptowalut w sprawozdaniach finansowych.

7. Sprawdzian wiadomości 

Piotr Welenc

CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, QAVal., LA ISO22301/27001/20000

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA., Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT. Inspektor Ochrony Danych, doktorant Instytutu Badań Systemowych PAN. Członek Komitetu Technicznego KT306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ekspert w zakresie GRC, IT GRC, zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT govenance, compliance, Sarbaness-Oxley Act 2002 (SOX), RODO. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego jako członek zespołu audytorów informatycznych Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Doradca spółek giełdowych w zakresie GRC. Ekspert ds. zarządzania ryzykiem w PKF Polska S.A., Członek Komisji ds. Compliance oraz Komisji ds. Nowoczesnych Tematów Prawnych w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Członek Rady Naukowej czasopisma „compliance” Instytutu Compliance przy Uniwersytecie Viadrina, Frankfurt/O. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.00

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu