Moduł 26 Prace badawcze i rozwojowe - aspekty bilansowe i podatkowe

Szkolenie obejmuje 8 h kształcenia obligatoryjnego


400,00

1. Wprowadzenie. Cel szkolenia. Podstawy prawne.

 • Cel ogólny i cele szczegółowe omawianego zagadnienia.
 • Podanie aktualnych podstaw prawnych omawianego zagadnienia.

2. Definicje i klasyfikacja działalności innowacyjnej, prac badawczych i rozwojowych

 • Wyjaśnienie specyfiki działalności innowacyjnej i form jej prowadzenia.
 • Definicje i klasyfikacja nakładów działalności badawczej i rozwojowej z punktu wodzenia UoR, MSR i ustaw podatkowych.

3. Prace badawcze w świetle UoR, MSR i ustaw podatkowych.

 • Specyfika prezentacji nadwyżki kosztów nad przychodami lub przychodów nad kosztami.

4. Prace rozwojowe w świetle UoR, MSR i ustaw podatkowych.

 • Wycena i moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych.
 • Wycena i ujmowanie w trakcie realizacji i na moment ich ukończenia.
 • Wycena prac jako składnika WNiP.
  • Zasady amortyzacji prac rozwojowych – podobieństwa i różnice między prawem bilansowym a podatkowym.
  • Testy na utratę wartości.
 • Ulgi podatkowe.
 • Ujawnienia i prezentacja w sprawozdaniu finansowym.

5. Prace rozwojowe w innych regulacjach prawnych.

 • Zapisy w KSH dotyczące ograniczeń w podziale wyniku finansowym netto w spółkach kapitałowych aktywujących nakłady na prace rozwojowe.

6. Sprawdzian wiedzy.

 

Edyta Duczyńska (Termin 19.10.2021; 09.11.2021)

Doradca Podatkowy nr  2124
Z wykształcenia prawnik oraz ekonomista - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów polskich oraz międzynarodowych grup kapitałowych, w szczególności w zakresie doradztwa przy  procesach fuzji i przejęć, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, prowadzenia audytów due diligence prawnych i podatkowych, sporządzania biznes planów oraz prospektów emisyjnych. Pełnomocnik spółek przed organami podatkowymi i celno-skarbowymi, reprezentowała wielu klientów w sporach przed organami podatkowymi  oraz sądami administracyjnymi. Prowadziła  bieżącą obsługę prawną i podatkową wielu podmiotów w zakresie m.in. prawa handlowego, prawa nieruchomości, praw autorskich, prawa ochrony konkurencji. W ramach współpracy z Zarządami spółek uczestniczyła w opracowaniu wielu strategii inwestycyjnych i rozwoju biznesu. Autorka publikacji z zakresu podatków. Członek  Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego II kadencji. Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych II kadencji.

Zbigniew Telega (Termin 19.10.2021; 09.11.2021)

Biegły rewident, dyrektor projektów strategicznych Departamentu Audytu w PKF Audyt Sp. z o.o. oraz przewodniczący Rady Nadzorczej PKF Consult. Specjalizuje się w audytach sprawozdań finansowych spółek publicznych, skonsolidowanych sprawozdaniach grup kapitałowych, a także audytach przyszłych emitentów giełdowych. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi procesów połączeń i przekształceń spółek oraz audytów spółek działających w krajach Europy Wschodniej.

Łukasz Godlewski (Termin 26.11.2021)

Ekonomista, biegły rewident nr w rejestrze 12068. Doświadczenie w zawodzie biegłego rewidenta zdobywał w Grant Thornton i BDO. Obecnie prowadzi własna firmę audytorską i zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych.
Wykładowca z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej w SKwP oraz w Ośrodku Szkolenia Zawodowego PKF Consult. Ma na swoim koncie szereg publikacji z zakresu MSR i MSSF. Współautor pracy zbiorowej „Rachunkowość Finansowa dla zaawansowanych” – wydawnictwo SKwP.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

 

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.30

 

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia wraz z instrukcją otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu