Moduł 28- Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego- Praktyczne zastosowanie KSP,KSUA i KSUP

Szkolenie obejmuje 8 h kształcenia obligatoryjnego

800,00

I. Wprowadzenie

I.1. Cele  i zakres szkolenia
I.2. Oczekiwane efekty szkolenia
I.3. Relacje między standardami międzynarodowymi i krajowymi

II. Regulacje międzynarodowe i polskie w zakresie usług biegłego rewidenta

II.1. Standardy wykonywania zawodu – struktura regulacji wg IAASB
II.2. Struktura regulacji polskich

      2.1.Usługi świadczone przez biegłego rewidenta w imieniu firmy audytorskiej
      2.2. Czynności rewizji finansowej  - regulacje ustawy
      2.3. Usługi atestacyjne – regulacje ustawy

III. Charakterystyka usług atestacyjnych i usług pokrewnych

III.1. Istota usługi atestacyjnej i pokrewnej – różnice i podobieństwa
III.2. Założenia koncepcyjne usług atestacyjnych
III.3. Usługi atestacyjne a usługi poświadczające
III.4. Rodzaje usług atestacyjnych     

     4.1. Usługa atestacyjna dająca racjonalną lub ograniczoną pewność
     4.2. Usługa atestacyjna zaświadczająca i bezpośrednia

IV. Usługi przeglądu historycznych informacji  finansowych

IV.1 Cele biegłego rewidenta
IV.2 Kontrola jakości na poziomie zlecenia
IV.3 Akceptacja i kontynuacja relacji z klientem i zlecenia

      3.1 wstępne warunki zlecenia 
                                                                                                                                        
IV.4  Realizacja zlecenia

      4.1 Istotność
      4.2 Zrozumienie jednostki
      4.3 Planowanie i przeprowadzanie procedur
      4.4 Późniejsze zdarzenia
      4.5 Pisemne oświadczenia
      4.6 Ocena dowodów
      4.7 Raport

V. Usługi atestacyjne inne niż badanie i przeglądy historycznych informacji finansowych

V.1. Wymogi i zakres standardu KSUA 3000 Z

     1.1. Akceptacja i kontynuacja usługi atestacyjnej
     1.2. Warunki wstępne usługi atestacyjnej
     1.3. Kontrola jakości zleceń atestacyjnych
     1.4. Zawodowy sceptycyzm, zawodowy osąd oraz umiejętności i techniki atestacyjne

V.2. Planowanie i przeprowadzenie usługi atestacyjnej

     2.1. Zrozumienie zagadnienia
     2.2. Rozważanie ryzyka i reakcji na ryzyko
     2.3. Istotność
     2.4. Uzyskanie dowodów – procedury
     2.5. Ekspert w realizacji zlecenia
     2.6. Pisemne oświadczenia
     2.7. Późniejsze zdarzenia
     2.8. Inne informacje
     2.9. Sporządzenie raportu atestacyjnego

V.3. Usługi atestacyjne  w praktyce – przykłady

     3.1. – Badanie planu połączenia i planu podziału
     3.2. – Badanie planu przekształcenia
     3.3. – Usługi atestacyjne dotyczące weryfikacji współczynnika zużycia energii elektrycznej

VI. Inne usługi atestacyjne w świetle regulacji wynikających z KSUA

VI.1. standardy dotyczące innych usług atestacyjnych, wynikających z innych standardów niż KSUA 3000 Z

VI.1.1 KSUA 3400 Sprawdzanie prospektywnych informacji finansowych
VI.1.2 KSUA 3402 Raporty atestacyjne na temat kontroli w organizacji usługowej

VII. Usługi pokrewne w świetle regulacji wynikających z Krajowych Standardów Usług Pokrewnych

VII.1. Usługi wykonania uzgodnionych procedur dotyczących informacji finansowych KSUP 4400
VII.2 Usługi kompilacji KSUP 4410 Z

VIII. Wymogi etyczne dotyczące świadczenia usług atestacyjnych i pokrewnych

VIII.1 Kodeks etyki
     1.1. aktualnie obowiązujące regulacje
     1.2. struktura kodeksu
     1.3. zasady etyki
     1.4. zagrożenia dla zasad etyki
     1.5. niezależność
     1.6. niezależność w usługach badania, przeglądu oraz innych atestacyjnych i pokrewnych

VIII.2 Wymogi etyczne wynikające z poszczególnych standardów i ustawy

VIII.2.1 Wymogi etyczne wynikające ustawy z poszczególnych standardów
VIII.2.2 Wymogi etyczne wynikające ustawy o biegłych rewidentach

Sprawdzian wiedzy

Ewa Jakubczyk-Cały

Biegły rewident z szerokim doświadczeniem. Jest Partnerem Zarządzającym firmy audytorsko – konsultingowej PKF Consult, działającej na polskim rynku od ponad 25 lat. Ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania.  Jest współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. W praktyce wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w doradztwie  przy połączeniach spółek i konsolidacji sprawozdań finansowych. 

W swojej firmie wdrażała, jako jeden z pierwszych pracodawców, Pracownicze Plany Emerytalne. 

Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Była członkiem: Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) w latach 2009-2016, Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie. Jest członkiem Komisji Etyki przy PIBR. Absolwentka Strategic Leadership Academy w ICAN Institute oraz Institute of Leadership & Management w Londynie.

Wykładowca z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na wyższych uczelniach (m.in. SGH) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Autorka materiałów szkoleniowych i licznych publikacji prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.

 


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu