Moduł 3 - Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

Szkolenie obejmuje 16h


700,00

I. Wprowadzenie

 • Cel szkolenia

 • Pojęcie małej i średniej jednostki w regulacjach krajowych i EU

 • Specyfika rodzaju działalności i zarządzanie ryzykiem w małych iśrednich podmiotach

 • Definicja, istota i cele kontroli wewnętrznej

 • Możliwość polegania na skuteczności systemu kontroli wewnętrznej a ryzyko kontrolne)

II. Wykorzystanie systemu kontroli wewnętrznej według KSB– zagadnienia ogólne

 • Obowiązek i możliwość wykorzystania kontroli wewnętrznej w badaniu (poczynając od procedur akceptacji klienta)

 • Miejsce kontroli wewnętrznej w modelu badania według KSB

 • Wpływ systemów IT, wykorzystywanych w jednostce, na proces badania

 • Wady i zalety korzystania z oceny systemu kontroli wewnętrznej – wpływ na pracochłonność, efektywność i skuteczność badania (w tym wybór prób, częstotliwość testowania kontroli oraz badanie transakcji masowych)

 • Reakcja na możliwość obejścia kontroli wewnętrznej i ryzyko oszustwa

 • Korzystanie z pomocy eksperta

III. Cele i komponenty systemu kontroli wewnętrznej a reakcja rewizyjna

 • Model COSO i inne modele a KSB

 • Cele i komponenty systemu kontroli wewnętrznej:

  • środowisko kontroli,

  • procesy oceny ryzyka przez jednostkę,

  • system informacyjny,

  • monitorowanie kontroli.

 • Oczekiwania co do skuteczności kontroli wewnętrznej w danym obszarze a reakcja rewizyjna

 • Elementy kontroli na poziomie jednostki i procesów biznesowych

 • Ocena modelu kontroli wewnętrznej – w tym proces 4 kroków

 • Specyfika rozwiązań kontroli w odniesieniu do transakcji typowych oraz nietypowych.

 • Zalety łączenia badań wiarygodności z badaniami zgodności

 • Możliwość wykorzystania dowodów badania w zakresie kontroli wewnętrznej sporządzonych przez innych biegłych (KSB 402)

IV. Kontrola wewnętrzna a systemy IT

 • Wpływ stopnia zinformatyzowania działalności jednostki na proces badania (w tym ryzyko istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego) i model kontroli wewnętrznej (szanse i zagrożenia)

 • Znaczenie kontroli IT w procesie badania

 • Kontrole ogólne i aplikacyjne IT

 • Kontrole ręczne i automatyczne

 • Możliwość wykorzystania informatycznych narzędzi wspomagających badanie

 • Korzystanie z pomocy ekspertów

V. Zagadnienia związane z kontrolą wewnętrzną w dokumentacji z badania

 • Przykłady dokumentacji – Rozpoznanie, wdrożenie i funkcjonowanie komponentów kontroli wewnętrznej możliwość uproszczeń

VI. Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie świadczenia innych niż badanie usług atestacyjnych

 • Wiedza na temat systemu kontroli wewnętrznej wymagana przy świadczeniu innych usług – nacisk na obszary różnic w stosunku do tego, co jest wymagane przy badaniu

 • Atestacja elementów systemu kontroli wewnętrznej klienta jako przykład rozwoju innych niż badanie sprawozdań finansowych usług biegłego rewidenta

 • Wykorzystanie KSUA 3402

VII. Sprawdzian wiadomości

Magdalena Maksymiuk

Jest biegłym rewidentem 12432, posiada kwalifikację ACCA. Bada sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Posiadawszechstronne, ponad 15-letnie, doświadczenie w finansach. Zarządza wielokompetencyjnym zespołem. Zwiększa efektywność operacyjną i ukierunkowuje procesy biznesowe. Ma doświadczenie w kontrolowaniu sytuacji finansowej firmy, w tym w monitoringu i optymalizacji kosztów, planowaniu finansowym, budżetowaniu, analizie i raportowaniu, wdrożeniach związanych z M&A, konsolidacją, systemami kontroli wewnętrznej.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

 

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.00

Miejsce szkolenia:

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia wraz z instrukcją otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu