Moduł 4 - Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdań finansowych przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru

Szkolenie obejmuje 16 h


620,00

Cel szkolenia

 • Omówienie obowiązków firm audytorskich i biegłych rewidentów po wejściu w życie nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a w tym:

  • wskazanie związku pomiędzy jakością badania sprawozdań finansowych a trafnością ustalonego przez firmę audytorską syste­mu wewnętrznej kontroli jakości i jego skutecznością,

  • zwrócenie uwagi na znaczenie poszanowania ustawowych zasad prowadzenia działalności przez firmy audytorskie.

 • Omówienie przedmiotu procedur kontroli działalności firm audytorskich i biegłych rewidentów w zakresie:

  • obowiązków firm audytorskich i biegłych rewidentów wobec PIBR oraz związanych bezpieczeństwem działalności,

  • wymogów wobec systemu wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej (SWKJ) i jeg dokumentacji,

  • wymogów MSB wobec dokumentacji badania sprawozdań finansowych i czynności biegłegorewidenta.

1. Wprowadzenie

 • Cel szkolenia.

 • Nowy model nadzoru publicznego nad firmami audytorskimi i biegłymi rewidentami.

 • Zadania KKN w nowym modelu nadzoru publicznego.

 • Zakres działalności firm audytorskich podlegający kontroli KKN.

 • Zakres działalności biegłych rewidentów podlegający kontroli KKN.

 • Postępowanie pokontrolne.

2. Obowiązki firm audytorskich i biegłych rewidentów wobec PIBR oraz związane z bezpieczeństwem działalności

 • Czynności rejestracyjne firm audytorskich i biegłych rewidentów (początkowe i w trakcie prowadzenia działalności).

 • Ubezpieczenie działalności od odpowiedzialności cywilnej.

 • Opłata roczna z tytułu nadzoru.

 • Składki członkowskie i ODZ.

 • Przedmiot procedur kontroli działalności firm audytorskich i biegłych rewidentów.

3. Wymogi wobec systemu wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej (SWKJ) i jego dokumentacji

 • Wymogi wobec SWKJ:

  • ustawowe,

  • unijne,

  • wg uchwały KRBR,

  • MSB 220.

 • Dyskusja w sprawie sposobów spełniania wymogów wobec SWKJ i jego dokumentacji.

 • Przedmiot procedur kontroli KKN.

4. Wymogi MSB wobec dokumentacji badania sprawozdań finansowych i czynności biegłego rewidenta

 • Wymogi MSB 230 wobec dokumentacji badania.

 • Szczególne wymogi MSB wobec dokumentacji etapu szacowania RIZ.

 • Szczególne wymogi MSB wobec dokumentacji etapu reakcji biegłego rewidenta na oszacowane RIZ.

 • Szczególne wymogi MSB wobec dokumentacji etapu sprawozdawczości z badania.

 • Ustawowe wymogi wobec struktury i zawartości: akt klienta, akt badania i dokumentacji badania.

 • Dyskusja w sprawie sposobów spełniania wymogów wobec dokumentacji badania.

 • Przedmiot procedur kontroli KKN.

5.  Sprawdzian wiadomości

Jadwiga Godlewska

Biegły rewident, absolwentka SGPiS w Warszawie, Studium Pedagogicznego (też przy SGPiS) oraz Podyplomowego Studium Podatkowego (już przy SGH). Posiada uprawnienia doradcy podatkowego. Od 1991 roku prowadzi własną Kancelarię doradztwa podatkowego. Jako wykładowca współpracowała bądź współpracuje między innymi z wieloma jednostkami szkoleniowymi. Od 2007 do 2011 r. członek Krajowej Komisji Nadzoru KIBR. Od 2007 roku zastępca przewodniczącego Regionalnej Rady KIBR w Warszawie. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej i podatków. Wykładowca na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

tydzień przed terminem rozpoczęcia szkolenia, drogą mailową rozsyłane będą informacje organizacyjne. Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.00

Miejsce szkolenia:

Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie

Wskazówki dojazdu komunikacją miejską:

 • Autobusy: z Dworca Centralnego nr 504, przystanek Gotarda

 • Metro: stacja Służew a następnie autobusem 193 w kierunku Służewca - należy wysiąść na przystanku Orzycka

 


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 495 76 02

e-mail

Małgorzata Buf-Jabłońska
Menedżer ds. szkoleń obligatoryjnych
605 157 756, (22) 560 76 71

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator ds. szkoleń
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
(22) 560 76 55

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu