Moduł 5 - Inwestycje finansowe- aspekty bilansowe i podatkowe

 

0,00

1. Wprowadzenie – obowiązujące przepisy i istota inwestycji oraz rodzaje inwestycji finansowych

 • Definicja inwestycji finansowych i ich rodzaje.
 • Inwestycje finansowe w ustawie o rachunkowości i rozporządzeniu o instrumentach finansowych.
 • Obowiązujące MSSF w zakresie instrumentów finansowych.

2. Klasyfikacja i reklasyfikacja aktywów finansowych zaliczanych do inwestycji dla potrzeb wyceny i ujawnień

 • Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy.
 • Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu.
 • Pożyczki i należności.
 • Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności.
 • Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
 • Różnice pomiędzy MSSF a przepisami polskimi.

3. Wycena początkowa i bilansowa aktywów finansowych zaliczanych do inwestycji

 • Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy.
 • Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu.
 • Pożyczki i należności.
 • Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności.
 • Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
 • Różnice pomiędzy MSSF a przepisami polskimi

4. Utrata wartości inwestycji finansowych

 • Przesłanki utraty wartości.
 • Utrata wartości aktywów finansowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia.
 • Utrata wartości aktywów wycenianych w wartości godziwej.
 • Odwracanie utraty wartości.

5. Inwentaryzacja

 • Inwentaryzacja inwestycji finansowych

6. Wyłączanie z ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych

 • Podstawowe zasady wyłączania z ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych

7. Prezentacja inwestycji finansowych i ujawnianie informacji

 • Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym.
 • Ujawnienia informacji.

8. Rachunkowość zabezpieczeń

 • Istota rachunkowości zabezpieczeń.
 • Rodzaje zabezpieczeń.
 • Ocena efektywności zabezpieczenia.
 • Rozliczenie.

9. Podatkowe aspekty inwestycji

 • Opodatkowanie niepochodnych instrumentów finansowych.
 • Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych.

10. Sprawdzian wiadomości

 

 

 

Wykładowcy to biegli rewidenci, doradcy podatkowi i praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

 • Moduł V (16 godz.) - 620 zł brutto. Usługa zwolniona z VAT na podstawie art. 43 u. 1  pkt.29 ustawy o podatku od towarów i usług.
 • obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.

Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia zgodnie z wymogami MEN.

Miejsce szkolenia:
Zapraszamy do siedziby PKF przy ul. Orzyckiej 6, lok. 1B w Warszawie.

Zgłoszenia:
on-line lub na załączonym formularzu - prosimy przesłać: e-mail: szkolenia@pkfpolska.pl, fax: (22) 560 76 63.
Każde zgłoszenie potwierdzamy.

W przypadku rezygnacji na 7 dni przed terminem szkolenia, uczestnik ponosi pełny koszt uczestnictwa.

Opłaty za uczestnictwo należy uiścić przed terminem rozpoczęcia się szkolenia po otrzymaniu maila potwierdzającego jego realizację.

Brak opłaty na konto Organizatora w wyżej wymienionym terminie powoduje automatyczne skreślenie z listy uczestników szkolenia.

Dane do płatności:
Wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

Informacji udziela:
Centrum Edukacji PKF Consult: tel.: (22) 560 76 71, 560 76 55, fax (22) 560 76 63, szkolenia@pkfpolska.pl.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail
607 595 131, (22) 495 76 02

Małgorzata Buf-Jabłońska
Menedżer ds. szkoleń obligatoryjnych
e-mail
605 157 756, (22) 560 76 71

Anna Ciucias
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, (22) 560 76 70

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
e-mail
693 333 558, (22) 560 76 55

Agnieszka Ulanecka
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
e-mail
601 832 482, (22) 560 76 55

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu