Moduł 6 -Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Szkolenie obejmuje 8h

Brak miejsc w terminie 14.12

1. Wprowadzenie – cel szkolenia

2. Zmiany w polskim prawie bilansowym

 • Zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

 • Zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

 • Omówienie istotnych kwestii regulowanych zmienionymi lub nowymi krajowymi standardami rachunkowości i stanowiskami wydanymi przez Komitet Standardów Rachunkowości, w tym:

  • KSR nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”

  • KSR nr 5 „Leasing, najem I dzierżawa”

  • KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja”

  • KSR 12 „Działalność rolnicza”

  • Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie zasady rzetelnego i jasnego obrazu w realizacji przepisów art. 4 ust. 1 oraz ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości

  • Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności

3. Zmiany w MSSF zatwierdzone przez UE, które są obowiązujące dla sprawozdań finansowych sporządzonych za 2018 r.

 • MSSF 15 Przychody z umów z klientami Wyjaśnienia dotyczące MSSF 15

 • MSSF 9 „ Instrumenty finansowe”

 • Zmiany dotyczące MSSF 4 „Stosowanie MSSF 9 Instrumenty finansowe wraz z MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe"

 • Poprawki do MSSF – Cykl 2014-2016

 • Zmiany do MSSF 2 „Płatności oparte na akcjach”

 • Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”

 • KIMSF nr 22 „Transakcje w walucie obcej”

4. Zmiany w MSSF zatwierdzone przez UE, które są obowiązujące dla sprawozdań finansowych sporządzonych za 2019 r.

 • MSSF 16 „Leasing”

 • Zmiany dotyczące MSSF 9„Instrumenty finansowe” -

 • KIMSF 23 „Niepewność interpretacji dotyczących podatku dochodowego"

 • Zmiana do MSR 28„Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach”

 • Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze"

 • Poprawki do MSSF – Cykl 2015-2017

5. Zmiany w MSSF nie zatwierdzone przez UE

 • Zmiany w zakresie referencji do założeń koncepcyjnych

 • Zmiany do MSSF 3 Połączenia przedsięwzięć”

 • Zmiany do MSR 1„Prezentacja sprawozdań finansowych” i MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów"

6. Sprawdzian wiadomości


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu