Moduł 7 - Konsolidacja sprawozdań finansowych

Szkolenie obejmuje 24 h


1 150,00

1. Wprowadzenie

Podstawowe zasady konsolidacji zgodnie z ustawą o rachunkowości

 • Cel szkolenia

 • Omówienie podstawowych definicji jednostek objętych konsolidacją, wyceną metodą praw własności, wyłączeń z obowiązku sporządzania sprawozdań skonsolidowanych

2. Podstawowe zasady konsolidacji metodą pełną

 • Przedstawienie podstawowych założeń konsolidacji metodą pełną

3. Konsolidacja metodą pełną – korekty związane z utworzeniem jednostki zależnej

 • Przestawienie korekt i wyłączeń związanych z utworzeniem przez jednostkę dominującą jednostki zależnej:

  • objęcie udziałów lub akcji gotówką

  • objęcie udziałów lub akcji aportem

  • zasady ustalania kapitału mniejszości

4. Konsolidacja metodą pełną – korekty związane z nabyciem udziałów w jednostkach zależnych

 • Przestawienie korekt i wyłączeń związanych z nabyciem przez jednostkę dominującą udziałów w jednostce zależnej:

  • ustalenie korekt na dzień nabycia i w latach następnych,

  • wyliczenie wartości firmy, ujemnej wartości firmy, kapitału mniejszości

5. Wartość godziwa na dzień przejęcia kontroli

 • Omówienie zasad ustalania wartości godziwej aktywów netto jednostek zależnych na dzień przejęcia kontroli i w latach następnych

6. Odpisy wartości firmy i ujemnej wartości firmy

 • Zasady ustalania odpisów amortyzacyjnych i aktualizujących wartość firmy i ujemną wartość firmy

7. Zmiany udziału w jednostkach zależnych

 • Przestawienie korekt i wyłączeń związanych z:

  • podwyższeniem kapitału podstawowego w jednostkach zależnych (gotówka / aport)

  • zakupem dodatkowych udziałów w jednostkach zależnych

8. Konsolidacja metodą pełną – eliminacje transakcji w ramach grupy kapitałowej

 • Omówienie zasad ustalania i eliminowania transakcji pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją:

  • dywidend

  • należności i zobowiązań

  • przychód i kosztów

  • niezrealizowanych zysków i strat na sprzedaży składników majątku (zapasów i środków trwałych)

9. Sprzedaż udziałów w jednostkach zależnych

 • Zasady ustalania skonsolidowanego wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów w jednostkach zależnych, wprowadzania korekt związanych ze sprzedażą do poszczególnych elementów sprawozdania

10. Zagraniczne jednostki zależne

 • Przedstawienie zasad przeliczania sprawozdania finansowego zagranicznej jednostki zależnej, ustalenie różnic kursowych z przeliczenia kapitału własnego

11. Konsolidacja metodą proporcjonalną

 • Omówienie podstawowych zasad konsolidacji metodą proporcjonalną, ustalania korekt związanych z utworzeniem i nabycie udziałów w jednostkach współzależnych

12. Wycena udziałów metodą praw własności

 • Przedstawienie zasad wyceny udziałów w jednostkach stowarzyszonych metodą praw własności w kolejnych latach obrotowych, ustalenie wartości firmy, ujemnej wartości firmy, rozliczenie zakupu dodatkowych udziałów w jednostkach stowarzyszonych, ustalenie wyniku na sprzedaży udziałów w tych jednostkach

13. Sprawdzian wiadomości

 

Elżbieta Pudło

Absolwentka Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie. Ukończyła studia menedżerskie executive MBA – dyplom Master of Business Administration – GFKM Gdańsk i Graduate School w Nicei. Zdała egzamin ze znajomości zagadnień z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, blok ACCA organizowany we współpracy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i ACCA

Od 2003 r. wykonuje zawód biegłego rewidenta. Od dwóch kadencji w Regionalnym Oddziale KIBR w Rzeszowie. Obecnie pełni funkcję sekretarza. W latach 2011-2015 członek komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów. Wizytator Krajowej Komisji Nadzoru KIBR. Egzaminator Komisji Egzaminacyjnej KIBR przy egzaminach dla kandydatów na biegłych rewidentów.

W latach 2011-2015 członek Głównego Sądu Koleżeńskiego SKwP. Wykładowca z dziedziny rachunkowości i rewizji finansowej w SKwP, KIBR, Instytucie Rachunkowości i Podatków, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Prowadzi także szkolenia otwarte oraz zamknięte dla pracowników firm.

Autorka artykułów z zakresu prawa bilansowego i rewizji finansowej. Ma na koncie publikacje w Pulsie Biznesu, cykl artykułów Biegły Radzi – w Dobrej Firmie – gazeta „Rzeczpospolita”, artykuły dla miesięcznika „Rachunkowość” o outsourcingu usług księgowych (Vademecum Biur Rachunkowych) oraz o kontroli wewnętrznej i o likwidacji spółek

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

tydzień przed terminem rozpoczęcia szkolenia, drogą mailową rozsyłane będą informacje organizacyjne. Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.00

Miejsce szkolenia:

Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie

Wskazówki dojazdu komunikacją miejską:

 • Autobusy: z Dworca Centralnego nr 504, przystanek Gotarda

 • Metro: stacja Służew a następnie autobusem 193 w kierunku Służewca - należy wysiąść na przystanku Orzycka

 


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 495 76 02

e-mail

Małgorzata Buf-Jabłońska
Menedżer ds. szkoleń obligatoryjnych
605 157 756, (22) 560 76 71

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 560 76 55

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu