Moduł 8 - Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Szkolenie obejmuje 16 h


620,00

Cele szkolenia:

 • Poszerzenie wiedzy z zakresu przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowo­ści i MSSF.

 • Przedstawienie procesu przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w oparciu o szereg przykładów korekt i wyłączeń konsolidacyjnych wprowadzanych w kolejnych latach obrotowych.

 • Wypracowanie wśród uczestników szkolenia umiejętności ustalania korekt konsolidacyjnych wprowadzanych do wybranych elementów sprawozdania poprzez samodzielne rozwiązywanie przykładów podsumowujących omawiane zagadnienia.

 • Identyfikacja najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości związanych z przygotowaniem sprawozdania skonsolidowanego i ustaleniem korekt konsolidacyjnych.

 • Omówienie zakresu i formy dokumentacji konsolidacyjnej.

1. Wprowadzenie

 • Pojęcie mniejszej i średniej jednostki w regulacjach krajowych i w EU. 

 • Specyfika działalności małych i średnich jednostek.

 • Możliwość uproszczeń w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej według regulacji krajowych.

 • Dostępne wskazówki wydane przez IFAC i inne ciała dotyczące uproszczeń i skalowalności przy badaniu sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek.

2. Zakres tematyczny Międzynarodowych Standardów Badania

 • Cel i zakres badania sprawozdania finansowego.

 • Ramowe założenia sprawozdawczości finansowej.

 • Cele określone w poszczególnych standardach.

 • Stosowanie standardów do badania mniejszych jednostek – uproszczenia przewidziane w poszczególnych standardach.

 • Podstawowe różnice między KSRF nr 1 i KSRF nr 2 a MSB.

3. Etap przygotowania badania – specyfika badania sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek

 • Wstępne czynności związane z badaniem:

  • akceptowanie i uzgodnienie warunków zlecenia,

  • zagadnienia dotyczące etyki i zasad zapewnienia jakości,

  • komunikowanie się z organami sprawującymi nadzór.

 • Planowanie badania:

  • strategia badania,

  • zakres badania,

  • plan badania,

  • kierowanie i nadzór,

  • istotność pozycji podlegających badaniu.

 • Wiedza o jednostce i wpływ na szacowanie ryzyka:

  • środowisko kontroli wewnętrznej,

  • szacowanie ryzyka wystąpienia istotnej nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym.

 •  Dowody badania:

  • wystarczalność i odpowiedniość dowodów badania,

  • ograniczenia w uzyskaniu dowodów badania.

 • Wpływ systemów IT na proces planowania badania mniejszych jednostek.

 • Przykłady i zadania sytuacyjne.

4. Możliwość wykorzystania systemu kontroli wewnętrznej przy badaniu sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek

 • Specyfika systemów kontroli wewnętrznej w mniejszych jednostkach.

 • Możliwość polegania na kontroli wewnętrznej.

 • Reakcja na możliwość obejścia kontroli wewnętrznej.

 • Wpływ systemów IT na proces planowania badania mniejszych jednostek

5. Etap badania właściwego – specyfika badania sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek

 • Odpowiedzialność biegłego rewidenta dotycząca wykrywanie oszustw:

  • zapytania do kierownictwa, testy, kwestionariusze,

  • badanie zgodności i wiarygodności.

 • Badanie zagadnień szczególnych:

  • badanie danych szacunkowych,

  • roszczenia sporne,

  • zasadność założenia kontynuacji działalności,

  • oświadczenia kierownictwa,

  • udział w inwentaryzacji składników majątkowych,

  • badanie sprawozdania finansowego po raz pierwszy – badanie bilansu otwarcia,

  • wycena w wartości godziwej poszczególnych składników majątkowych,

  • transakcje z jednostkami powiązanymi.

 • Ocena wpływu zdarzeń po dacie bilansu na sprawozdanie finansowe.

 • Wykorzystywanie przez biegłego prac innych zespołów ludzkich – ekspertów i rzeczoznawców.

 • Przykłady i zadania sytuacyjne.

6. Dokumentowanie zakończenia badania

 • Sprawozdanie (opinia) biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego:

  • rodzaj wydanej opinii a zgromadzone dowody badania.

 • Przegląd dokumentacji rewizyjnej i jej weryfikacja.

 • Przykłady i zadania sytuacyjne.

7. Sprawdzian wiadomości

Elżbieta Pudło

Absolwentka Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie. Ukończyła studia menedżerskie executive MBA – dyplom Master of Business Administration – GFKM Gdańsk i Graduate School w Nicei. Zdała egzamin ze znajomości zagadnień z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, blok ACCA organizowany we współpracy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i ACCA

Od 2003 r. wykonuje zawód biegłego rewidenta. Od dwóch kadencji w Regionalnym Oddziale KIBR w Rzeszowie. Obecnie pełni funkcję sekretarza. W latach 2011-2015 członek komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów. Wizytator Krajowej Komisji Nadzoru KIBR. Egzaminator Komisji Egzaminacyjnej KIBR przy egzaminach dla kandydatów na biegłych rewidentów.

W latach 2011-2015 członek Głównego Sądu Koleżeńskiego SKwP. Wykładowca z dziedziny rachunkowości i rewizji finansowej w SKwP, KIBR, Instytucie Rachunkowości i Podatków, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Prowadzi także szkolenia otwarte oraz zamknięte dla pracowników firm.

Autorka artykułów z zakresu prawa bilansowego i rewizji finansowej. Ma na koncie publikacje w Pulsie Biznesu, cykl artykułów Biegły Radzi – w Dobrej Firmie – gazeta „Rzeczpospolita”, artykuły dla miesięcznika „Rachunkowość” o outsourcingu usług księgowych (Vademecum Biur Rachunkowych) oraz o kontroli wewnętrznej i o likwidacji spółek

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

tydzień przed terminem rozpoczęcia szkolenia, drogą mailową rozsyłane będą informacje organizacyjne. Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.00

Miejsce szkolenia:

Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie

Wskazówki dojazdu komunikacją miejską:

 • Autobusy: z Dworca Centralnego nr 504, przystanek Gotarda

 • Metro: stacja Służew a następnie autobusem 193 w kierunku Służewca - należy wysiąść na przystanku Orzycka

 


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 495 76 02

e-mail

Małgorzata Buf-Jabłońska
Menedżer ds. szkoleń obligatoryjnych
605 157 756, (22) 560 76 71

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 560 76 55

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu