Moduł I – Usługi biegłego rewidenta inne niż badanie sprawozdań finansowych w aktualnym stanie prawnym (16h)

 

e-learning

I.     Wprowadzenie – Regulacje międzynarodowe i polskie w zakresie usług biegłego rewidenta

 1. Struktura regulacji wydawanych przez IAASB oraz wykaz standardów
 2. Zakres regulacji dotyczących usług atestacyjnych . Międzynarodowe założenia koncepcyjne usług atestacyjnych.
 3. Zakres regulacji dotyczący usług pokrewnych
 4. Polskie regulacje dotyczące realizacji usług biegłego rewidenta
 5. Usługi atestacyjne a usługi poświadczające
   

II.    Przegląd usług wykonywanych przez biegłych rewidentów a regulacje w zakresie ich kwalifikacji. Usługi atestacyjne inne niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych

 1. Założenia koncepcyjne usług atestacyjnych oraz regulacje MSUA 3000 – Usługi atestacyjne inne niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych
 • Cel standardu
 • Poziom zapewnienia
 • Zakres stosowania
 • Wymogi etyczne
 • Kontrola jakości
 • Podjęcie wykonania usługi i warunki umowy

       2. Zaplanowanie i przeprowadzenie usługi atestacyjnej innej niż badanie i przegląd historycznych informacji finansowych

 • Charakterystyka zagadnienia i kryteria oceny
 • Realizacja usługi i źródła dochodów
 • Analiza jednostki i otoczenia, szacowanie ryzyka
 • Przewidywani uczestnicy i cel usługi a istotność i ryzyko
 • Planowanie zespołu atestacyjnego
 • Dokumentacja z usługi
 • Sprawozdanie z usługi atestacyjnej
 • Pozostałe obowiązki sprawozdawcze

       3. Przykłady i zadania sytuacyjne
 

III.   Międzynarodowy Standard Usług Atestacyjnych 3400 – sprawdzenie prognozowanych informacji finansowych

 1. Zagadnienia wprowadzające
 • Dowody potwierdzające:

-    założenia oparte na najlepszych szacunkach
-    poprawne przygotowanie prognoz na podstawie założeń
-    poprawna prezentacja prognoz
-    spójność z zasadami rachunkowości

 • Zapewnienie dotyczące prognozowanych informacji (umiarkowana pewność)
 • Warunki podjęcia wykonania

       2. Realizacja usług

 • Sprawdzenie informacji
 • Prezentacja i ujawnianie
 • Sprawozdanie ze sprawdzenia prognozowanej informacji

       3. Przykłady i zadania sytuacyjne
 

IV.   Usługi atestacyjne świadczone na podstawie prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi

 1. Usługi rewizji, atestacyjne i pokrewne w procesach upublicznienia akcji
 2. Przegląd zagadnień prawnych
 3. Historyczne informacje finansowe i ich badanie
 4. Moduł informacji finansowej „pro forma”
 5. Informacja o prognozach i szacunkach
 6. Sprawdzanie prognozowanych informacji finansowych
 7. MSB800 Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ramowymi założeniami specjalnego przeznaczenia – uwagi szczególne
 8. Przykłady i zadania sytuacyjne


V.    Inne usługi atestacyjne w praktyce

 1. Badanie informacji finansowych i sprawozdań partii politycznych oraz sprawozdań wyborczych
 2. Usługi atestacyjne świadczone na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych
 • Badanie rachunkowości oraz działalności spółki z o.o. przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
 • Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej
 • Badanie sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia przez spółkę akcyjną mienia od założyciela lub akcjonariusza
 • Badania wkładów niepieniężnych na podwyższenie kapitału podstawowego spółki akcyjnej
 • Badania biegłego rewidenta bilansu i rachunku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki
 • Badanie planów połączenia, podziału i przekształcenia spółki

       3. Inne przykłady usług atestacyjnych, innych niż badania i przeglądy informacji finansowej
       4. Przykłady i zadania sytuacyjne


VI.   Raporty atestacyjne dotyczące kontroli w jednostkach trzecich świadczących usługi zgodnie z MSUA 3402 – zagadnienia teoretyczne i praktyczne

VII.  Uzgodnione procedury dotyczące informacji finansowych w regulacjach Międzynarodowego Standardu Usług Pokrewnych 4400

 1. Cel usługi polegającej na przeprowadzeniu uzgodnionych procedur
 2. Określenie warunków wykonania usługi
 3. Planowanie usługi
 4. Dokumentacja, procedury i dowody
 5. Sprawozdanie biegłego rewidenta z wykonania usługi
 6. Przykłady i zadania sytuacyjne
   

VIII. Kompilacja informacji finansowych w regulacjach Międzynarodowego Standard Usług Pokrewnych 4410

 1. Cel usługi kompilacji
 2. Określenie warunków usług kompilacji
 3. Planowanie, dokumentacja i procedury usług kompilacji
 4. Sprawozdanie z wykonania usługi
 5. Przykłady i zadania sytuacyjne
   

IX.   Wykorzystanie postanowień regulacji w zakresie wykonywania usług pokrewnych w praktyce

 1. W zakresie usług rachunkowych
 2. W zakresie usług analiz ekonomicznych, ekspertyz i wycen (w tym due diligence)
 3. W zakresie usług doradztwa
 4. Przykłady i zadania sytuacyjne


X.    Stosowanie zasad etyki i wymogów kontroli jakości przy świadczeniu usług innych niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych

 

Sprawdzian wiadomości


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu