Moduł I - Usługi Biegłego Rewidenta inne niż badanie i przeglądy sprawozdań finansowych w aktualnym

 


550,00

 

I.     Wprowadzenie – Regulacje międzynarodowe i polskie w zakresie usług biegłego rewidenta

 1. Struktura regulacji wydawanych przez IAASB oraz wykaz standardów
 2. Zakres regulacji dotyczących usług atestacyjnych . Międzynarodowe założenia koncepcyjne usług atestacyjnych.
 3. Zakres regulacji dotyczący usług pokrewnych
 4. Polskie regulacje dotyczące realizacji usług biegłego rewidenta
 5. Usługi atestacyjne a usługi poświadczające
   

II.    Przegląd usług wykonywanych przez biegłych rewidentów a regulacje w zakresie ich kwalifikacji. Usługi atestacyjne inne niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych

 1. Założenia koncepcyjne usług atestacyjnych oraz regulacje MSUA 3000 – Usługi atestacyjne inne niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych
 • Cel standardu
 • Poziom zapewnienia
 • Zakres stosowania
 • Wymogi etyczne
 • Kontrola jakości
 • Podjęcie wykonania usługi i warunki umowy

       2. Zaplanowanie i przeprowadzenie usługi atestacyjnej innej niż badanie i przegląd historycznych informacji finansowych

 • Charakterystyka zagadnienia i kryteria oceny
 • Realizacja usługi i źródła dochodów
 • Analiza jednostki i otoczenia, szacowanie ryzyka
 • Przewidywani uczestnicy i cel usługi a istotność i ryzyko
 • Planowanie zespołu atestacyjnego
 • Dokumentacja z usługi
 • Sprawozdanie z usługi atestacyjnej
 • Pozostałe obowiązki sprawozdawcze

       3. Przykłady i zadania sytuacyjne
 

III.   Międzynarodowy Standard Usług Atestacyjnych 3400 – sprawdzenie prognozowanych informacji finansowych

 1. Zagadnienia wprowadzające
 • Dowody potwierdzające:

-    założenia oparte na najlepszych szacunkach
-    poprawne przygotowanie prognoz na podstawie założeń
-    poprawna prezentacja prognoz
-    spójność z zasadami rachunkowości

 • Zapewnienie dotyczące prognozowanych informacji (umiarkowana pewność)
 • Warunki podjęcia wykonania

       2. Realizacja usług

 • Sprawdzenie informacji
 • Prezentacja i ujawnianie
 • Sprawozdanie ze sprawdzenia prognozowanej informacji

       3. Przykłady i zadania sytuacyjne
 

IV.   Usługi atestacyjne świadczone na podstawie prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi

 1. Usługi rewizji, atestacyjne i pokrewne w procesach upublicznienia akcji
 2. Przegląd zagadnień prawnych
 3. Historyczne informacje finansowe i ich badanie
 4. Moduł informacji finansowej „pro forma”
 5. Informacja o prognozach i szacunkach
 6. Sprawdzanie prognozowanych informacji finansowych
 7. MSB800 Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ramowymi założeniami specjalnego przeznaczenia – uwagi szczególne
 8. Przykłady i zadania sytuacyjne


V.    Inne usługi atestacyjne w praktyce

 1. Badanie informacji finansowych i sprawozdań partii politycznych oraz sprawozdań wyborczych
 2. Usługi atestacyjne świadczone na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych
 • Badanie rachunkowości oraz działalności spółki z o.o. przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
 • Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej
 • Badanie sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia przez spółkę akcyjną mienia od założyciela lub akcjonariusza
 • Badania wkładów niepieniężnych na podwyższenie kapitału podstawowego spółki akcyjnej
 • Badania biegłego rewidenta bilansu i rachunku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki
 • Badanie planów połączenia, podziału i przekształcenia spółki

       3. Inne przykłady usług atestacyjnych, innych niż badania i przeglądy informacji finansowej
       4. Przykłady i zadania sytuacyjne


VI.   Raporty atestacyjne dotyczące kontroli w jednostkach trzecich świadczących usługi zgodnie z MSUA 3402 – zagadnienia teoretyczne i praktyczne

VII.  Uzgodnione procedury dotyczące informacji finansowych w regulacjach Międzynarodowego Standardu Usług Pokrewnych 4400

 1. Cel usługi polegającej na przeprowadzeniu uzgodnionych procedur
 2. Określenie warunków wykonania usługi
 3. Planowanie usługi
 4. Dokumentacja, procedury i dowody
 5. Sprawozdanie biegłego rewidenta z wykonania usługi
 6. Przykłady i zadania sytuacyjne
   

VIII. Kompilacja informacji finansowych w regulacjach Międzynarodowego Standard Usług Pokrewnych 4410

 1. Cel usługi kompilacji
 2. Określenie warunków usług kompilacji
 3. Planowanie, dokumentacja i procedury usług kompilacji
 4. Sprawozdanie z wykonania usługi
 5. Przykłady i zadania sytuacyjne
   

IX.   Wykorzystanie postanowień regulacji w zakresie wykonywania usług pokrewnych w praktyce

 1. W zakresie usług rachunkowych
 2. W zakresie usług analiz ekonomicznych, ekspertyz i wycen (w tym due diligence)
 3. W zakresie usług doradztwa
 4. Przykłady i zadania sytuacyjne


X.    Stosowanie zasad etyki i wymogów kontroli jakości przy świadczeniu usług innych niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych

 

Sprawdzian wiadomości

Wykładowcy to biegli rewidenci, doradcy podatkowi i praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

 • Moduły I (16 godz.) - 550 zł brutto. Usługa zwolniona z VAT na podstawie art. 43 u. 1  pkt.29 ustawy o podatku od towarów i usług.
 • obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.

Materiały szkoleniowe do poszczególnych modułów to skrypty opracowane przez PKF Consult lub wydawnictwa książkowe KIBR i SKwP. Materiały te są wliczone w cenę szkolenia.

Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia zgodnie z wymogami MEN.

Miejsce szkolenia:
Zapraszamy do siedziby PKF przy ul. Orzyckiej 6, lok. 1B w Warszawie.

Zgłoszenia:
on-line lub na załączonym formularzu - prosimy przesłać: e-mail: szkolenia@pkfpolska.pl , fax: (22) 560 76 63.
Każde zgłoszenie potwierdzamy.
Na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia szkolenia, drogą mailową rozsyłane będą informacje organizacyjne.

Dane do płatności:
Wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

Informacji udziela:
Centrum Edukacji PKF Consult: tel.: (22) 560 76 71, 560 76 55, fax (22) 560 76 63, szkolenia@pkfpolska.pl .

 

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, +48 22 560 76 71

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, +48 22 560 76 55

Tomasz Oleszek
Koordynator ds. Rozwoju Usług i Sprzedaży
e-mail, +48 22 495 76 02

Szkolenia wg. kategorii

Szkolenia wg. lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 18-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 18-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
Forum Biznesu
Kariera w finansach
Klub integracji europejskiej
PUDS
Rach
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu