Moduł X - Inwestycje finansowe- aspekty bilansowe i podatkowe (16h)

 

e-learning

I. Otoczenie regulacyjne

1. Inwestycje finansowe jako składniki aktywów
2. Definicja inwestycji finansowych wg polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego
3. Warunki ujęcia składników majątkowych jako inwestycje finansowe

II. Kategorie Inwestycji Finansowych

1. Warunki klasyfikacji inwestycji finansowych do poszczególnych kategorii zgodnie z prawem bilansowym
2. Warunki zmiany klasyfikacji inwestycji finansowych
3. Różnice między regulacjami ustawy rachunkowości a MSSF

III. Wycena początkowa i następująca po początkowym ujęciu inwestycji finansowych

1. Ujęcie inwestycji finansowych na momencie pierwotnego ujęcia w księgach rachunkowych
2. Zasady wyceny i ujmowania w terminie późniejszym
3. Definicja wartości godziwej (ustawa a MSSF)
4. Przesłanki utraty wartości

IV. Utrata wartości inwestycji finansowych

1. Przesłanki utraty wartości
2. Utrata wartości aktywów finansowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia
3. Utrata wartości aktywów wycenianych w wartości godziwej
4. Odwracanie utraty wartości

V. Wyłączenie inwestycji finansowych z ksiąg Rachunkowych

1. Warunki usuwania inwestycji finansowych
2. Ujęcie wyłączenia inwestycji finansowych w księgach rachunkowych

VI. Prezentacja Inwestycji Finansowych

1. Wymogi prezentacyjne zgodnie z polskim prawem bilansowym
2. Wymogi prezentacyjne zgodnie z MSSF

VII. Rachunkowość zabezpieczeń

1. Istota rachunkowości zabezpieczeń
2. Rodzaje zabezpieczeń
3. Ocena efektywności zabepieczenia
4. Rozliczenie

VIII. Aspekty Podatkowe

1. Inwestycje finansowe w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
2. Inwestycje finansowe w ustawie o podatku od czynności cywilno-prawnych

Sprawdzian wiadomości


Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Karolina Łąkowska
Menedżer ds. projektów szkoleniowych
e-mail, 22 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 55

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu