Moduł XXII - Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej banków spółdzielczych

 

I. Wprowadzenie

 

 • Cel szkolenia
 • Omówienie stanu prawnego w zakresie istniejących uregulowań dotyczących funkcjonowania banków spółdzielczych.

 

II. Wzorcowy bankowy plan kont oraz szczególne zasady rachunkowości banków spółdzielczych

 •     Wyjaśnienie specyfiki rachunkowości banków spółdzielczych:
  • przedstawienie wzorcowego bankowego planu kont,
  • przedstawienie szczególnych zasad rachunkowości banków spółdzielczych,
  • zapoznanie z definicjami, zasadami klasyfikacji i ujęcia oraz wyceny: kredytów i pożyczek, aktywów do zbycia, papierów wartościowych, przyjętych zabezpieczeń,
  • zapoznanie z zasadami ewidencji zobowiązań z tytułu rachunków bankowych,
  • wskazanie zasad ujmowania przychodów i kosztów działalności banku spółdzielczego,
  • przestawienie zasad ewidencji zobowiązań udzielonych i otrzymanych na kontach pozabilansowych.

 

III. Zakres ujawnień w sprawozdaniach finansowych banków spółdzielczych

 •     Omówienie (z wykorzystaniem przykładowych zagadnień):
  • ujawnień aktywów i pasywów w bilansie banku spółdzielczego,
  • ujawnień przychodów i kosztów działalności w rachunku zysków i strat banku spółdzielczego,
  • zasad sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym banku spółdzielczego,
  • zasad sporządzania rachunku przepływów pieniężnych banku spółdzielczego,
  • ujawnień w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego banku spółdzielczego.

 

IV. Identyfikacja i analiza ryzyka działalności banku spółdzielczego

 •     Wskazanie (z wykorzystaniem przykładowych zagadnień) zasad identyfikacji potencjalnych obszarów ryzyka działalności banku spółdzielczego, w tym:
  • ryzyka kredytowego,
  • stopy procentowej,
  • płynności,
  • wypłacalności.

 

V.  Badanie jakości aktywów banku spółdzielczego

 •      Omówienie (z wykorzystaniem przykładowych zagadnień) udokumentowania badania:
  • prawidłowej ewidencji, klasyfikacji i wyceny kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych,
 • zasad tworzenia rezerw celowych na kredyty i pożyczki oraz odpisów aktualizujących wartość papierów wartościowych,
 • zasad monitorowania przez bank wyceny przyjętych zabezpieczeń pomniejszających podstawę tworzenia rezerw celowych na kredyty i pożyczki.

 

Sprawdzian wiadomości


Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Karolina Łąkowska
Menedżer ds. projektów szkoleniowych
e-mail, 22 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 55

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu