Moduł XXII Stosowanie MSB w praktyce część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

 

620,00

Zajęcia teoretyczne

1. Wprowadzenie

Przypomnienie zagadnień:

 • usytuowania KSRF (w brzmieniu MSB) w systemie regulacji IAASB IFAC,
 • zakresu stosowania wymogów MSB,
 • obowiązku stosowania MSB, ze zwróceniem uwagi na zasadę ORS oraz skalowalność wypełniania wymogów,
 • wymogów MSB, dotyczących także innych etapów badania.
   

2. Przegląd wymogów MSB stosowanych przy wykonywaniu procedur końcowych badania i opracowywaniu sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych

Przegląd wymogów:

 • KSRF 560 - Późniejsze zdarzenia,
 • KSRF 570 - Kontynuacja działalności,
 • KSRF 580 - Pisemne oświadczenia i innych KSRF zawierających wymogi dotyczące oświadczeń,
 • KSRF 600 - Badanie sprawozdań finansowych grupy (w tym praca biegłych rewidentów części grupy) – uwagi szczególne,
 • KSRF 610 - Wykorzystanie pracy audytorów wewnętrznych,
 • KSRF 620 - Korzystanie z wyników pracy eksperta powołanego przez biegłego rewidenta,
 • KSRF 700 - Formułowanie opinii i sprawozdanie na temat sprawozdań finansowych,
 • KSRF 705 - Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta,
 • KSRF 706 - Paragraf objaśniający i paragraf dotyczący innej sprawy w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta,
 • KSRF 710 - Informacje porównawcze – dane korespondujące i porównawcze sprawozdania finansowe,
 • KSRF 720 - Odpowiedzialność biegłego rewidenta dotycząca innych informacji zamieszczonych w dokumentach zawierających zbadane sprawozdania finansowe.

 

Zajęcia praktyczne – rozwiązywanie zadań sytuacyjnych w celu umożliwienia uczestnikom szkolenia wykonywania i dokumentowania czynności i planowania badania sprawozdania finansowego, z uwzględnieniem skalowalności sposobów wypełniania wymogów; sprawdzian wiedzy

1.  Procedury końcowe badania sprawozdania finansowego

 • Procedury badania zdarzeń, które nastąpiły po dacie sprawozdania finansowego i oceny zagrożeń kontynuacji działalności przez jednostkę,
 • Formułowanie oświadczeń kierownictwa jednostki,
 • Procedury oceny wystarczalności i odpowiedniości dowodów badania i postępowanie biegłego rewidenta w przypadku, gdy ocena ta nie jest zadowalająca (korygowanie, w razie potrzeby, strategii i planu badania oraz wykonywanie dodatkowych procedur badania).
   

2. Sprawozdanie  niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

 • Struktura sprawozdania biegłego rewidenta na temat sprawozdań finansowych,
 • Stosowanie zasad modyfikacji opinii ze względu na ograniczenie zakresu badania i istotne zniekształcenia opiniowanych sprawozdań finansowych (projektowanie brzmienia opinii w żądanych warunkach),
 • Uzasadnianie zmodyfikowanych opinii,
 • Paragrafy objaśniające,
 • Paragrafy dotyczące innych spraw oraz dotyczące informacji porównawczych i korespondujących,
 • Porównawcze sprawozdania finansowe w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta.
   

3. Kontrola jakości na poziomie zlecenia badania

 • Dokumentowanie nadzoru przeprowadzonego nad zespołem audytowym przez kluczowego biegłego rewidenta i przez osobę przeprowadzającą kontrolę jakości wykonania zlecenia badania.
   

Sprawdzian wiadomości

Wykładowcy to biegli rewidenci, doradcy podatkowi i praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

 • Moduł XXII (16 godz.) - 620 zł brutto. Usługa zwolniona z VAT na podstawie art. 43 u. 1  pkt.29 ustawy o podatku od towarów i usług.
 • obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.

Materiały szkoleniowe do poszczególnych modułów to skrypty opracowane przez PKF Consult lub wydawnictwa książkowe PIBR i SKwP. Materiały te są wliczone w cenę szkolenia.

Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia zgodnie z wymogami MEN.

Miejsce szkolenia:
Zapraszamy do siedziby PKF przy ul. Orzyckiej 6, lok. 1B w Warszawie.

Zgłoszenia:
on-line lub na załączonym formularzu - prosimy przesłać: e-mail: szkolenia@pkfpolska.pl, fax: (22) 560 76 63.
Każde zgłoszenie potwierdzamy.
Na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia szkolenia, drogą mailową rozsyłane będą informacje organizacyjne.

Dane do płatności:
Wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

Informacji udziela:
Centrum Edukacji PKF Consult: tel.: (22) 560 76 71, 560 76 55, fax (22) 560 76 63, szkolenia@pkfpolska.pl.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 495 76 02

e-mail

Małgorzata Buf-Jabłońska
Menedżer ds. szkoleń obligatoryjnych
605 157 756, (22) 560 76 71

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator ds. szkoleń
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
(22) 560 76 55

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu