Moduł XXIV - Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

 

Program szkolenia
 

I. Wprowadzenie

 •     Zmiany w polskim prawie bilansowym
  • Cel szkolenia
  • Zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.
  • Zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.
  • Omówienie istotnych kwestii regulowanych nowymi krajowymi standardami rachunkowości (KSR nr 10) i stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości
  • Zmiana do KSR nr 7 obowiązująca od 1 stycznia 2016 r.
    

II. Zmiany w MSSF zatwierdzone przez UE, które są obowiązujące dla sprawozdań finansowych sporządzanych za 2016

 • Zmiany do MSSF 11 dotyczące nabycia udziału we wspólnej działalności.
 • Zmiany do MSR 16 i MSR 38 dotyczące amortyzacji.
 • Zmiany do MSR 27 dot. metody praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych.
 • Ulepszenia do MSSF (cykl 2012-2014).
 • Inicjatywa dotycząca ujawnień – zmiany do MSR 1.
 • Zmiany do MSR 16 oraz MSR 41– rolnictwo: uprawy roślinne.
 • Zmiany do MSR 19 – programy określonych świadczeń: składki pracownicze.
   

III.  Zmiany w MSSF Zmiany w MSSF, które będą obowiązujące dla sprawozdań finansowych sporządzanych za 2017

 • Zmiana do MSR 12: Ujęcie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu niezrealizowanych strat.
 • Inicjatywa dotycząca ujawnień – zmiana do MSR 7.
 • Zmiana do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28: Jednostki inwestycyjne – zastosowanie wyjątku od konsolidacji.
   

IV. Inne zmiany w MSSF

 • MSSF 9 „Instrumenty finansowe”
 • MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”
 • MSSF 16 „Leasing”
 • MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności”
 • Zmiana do MSSF 10 i MSR 28: Sprzedaż lub wniesienie aktywów między inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnikiem wspólnego przedsięwzięcia

 

Sprawdzian wiadomości


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 495 76 02

e-mail

Małgorzata Buf-Jabłońska
Menedżer ds. szkoleń obligatoryjnych
605 157 756, (22) 560 76 71

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator ds. szkoleń
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
(22) 560 76 55

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu