Moduł XXIV - Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

 

Program szkolenia
 

I. Wprowadzenie

 •     Zmiany w polskim prawie bilansowym
  • Cel szkolenia
  • Zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.
  • Zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.
  • Omówienie istotnych kwestii regulowanych nowymi krajowymi standardami rachunkowości (KSR nr 10) i stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości
  • Zmiana do KSR nr 7 obowiązująca od 1 stycznia 2016 r.
    

II. Zmiany w MSSF zatwierdzone przez UE, które są obowiązujące dla sprawozdań finansowych sporządzanych za 2016

 • Zmiany do MSSF 11 dotyczące nabycia udziału we wspólnej działalności.
 • Zmiany do MSR 16 i MSR 38 dotyczące amortyzacji.
 • Zmiany do MSR 27 dot. metody praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych.
 • Ulepszenia do MSSF (cykl 2012-2014).
 • Inicjatywa dotycząca ujawnień – zmiany do MSR 1.
 • Zmiany do MSR 16 oraz MSR 41– rolnictwo: uprawy roślinne.
 • Zmiany do MSR 19 – programy określonych świadczeń: składki pracownicze.
   

III.  Zmiany w MSSF Zmiany w MSSF, które będą obowiązujące dla sprawozdań finansowych sporządzanych za 2017

 • Zmiana do MSR 12: Ujęcie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu niezrealizowanych strat.
 • Inicjatywa dotycząca ujawnień – zmiana do MSR 7.
 • Zmiana do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28: Jednostki inwestycyjne – zastosowanie wyjątku od konsolidacji.
   

IV. Inne zmiany w MSSF

 • MSSF 9 „Instrumenty finansowe”
 • MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”
 • MSSF 16 „Leasing”
 • MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności”
 • Zmiana do MSSF 10 i MSR 28: Sprzedaż lub wniesienie aktywów między inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnikiem wspólnego przedsięwzięcia

 

Sprawdzian wiadomości


Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 55

Tomasz Oleszek
Koordynator ds. Rozwoju Usług i Sprzedaży
e-mail, 22 495 76 02

Szkolenia wg. kategorii

Szkolenia wg. lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
Forum Biznesu
Kariera w finansach
Klub integracji europejskiej
PUDS
Rach
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu