Moduł XXVI - Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania

 

Program szkolenia

Część teoretyczna

1.  Wprowadzenie

 • Usytuowanie KSRF (w brzmieniu MSB – dalej „KSRF/MSB”) w systemie regulacji IFAC, w tym IAASB IFAC.
 • Zakres stosowania wymogów MSB ustalony Przedmową do Międzynarodowych Standardów i Innych Dokumentów Dotyczących Kontroli Jakości, Badań, Przeglądów, Innych Usług Atestacyjnych i Usług Pokrewnych.
 • Obowiązek stosowania MSB w świetle uchwały KRBR, z poszanowaniem prawa, zasad etyki zawodowej i zasad wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej, ze zwróceniem uwagi na zasadę ORS oraz skalowalność wypełniania wymogów.

 
II. Przegląd wymogów MSB, stosowanych przy wykonywaniu procedur wstępnych i planowaniu badania sprawozdań finansowych

 Przegląd wymogów:

 • KSRF 210 – Uzgadnianie warunków zlecenia badania, 
 • KSRF 300 – Planowanie badania, sprawozdań finansowych, 
 • KSRF 315 – Identyfikacja i ocena ryzyk istotnego zniekształcenia dzięki zrozumieniu jednostki i jej otoczenia, 
 • KSRF 320 – Istotność przy planowaniu i przeprowadzaniu badania,
 • z uwzględnieniem wymogu korygowania szacunku ryzyka istotnego zniekształcenia i planu badania w kolejnych etapach wykonywania zlecenia
   

III. Przegląd wymogów MSB, dotyczących wszystkich etapów badania, odnoszących się także do procedur wstępnych i planowania badania sprawozdań finansowych

 Przegląd wymogów:

 • KSRF 200 – Ogólne cele niezależnego biegłego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z międzynarodowymi standardami badania,
 • KSRF 220 – Kontrola jakości badania sprawozdań finansowych
 • KSRF 230 – Dokumentacja badania,
 • KSRF 240 – Odpowiedzialność biegłego rewidenta podczas badania sprawozdań finansowych dotycząca oszustw,
 • KSRF 250 – Uwzględnienie prawa i regulacji podczas badania sprawozdań finansowych,
 • KSRF 260 – Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór,
 • KSRF 265 – Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór i kierownictwem w sprawie słabości kontroli wewnętrznej,
 • KSRF 330 – Postępowanie biegłego rewidenta w odpowiedzi na ocenę ryzyka,
 • KSRF 402 – Okoliczności wymagające uwzględnienia przy badaniu jednostki korzystającej z organizacji usługowej,
 • KSRF 500 – Dowody badania.
   

Zajęcia praktyczne – rozwiązywanie zadań sytuacyjnych w celu umożliwienia uczestnikom szkolenia wykonywania i dokumentowania czynności i planowania badania sprawozdania finansowego, z uwzględnieniem skalowalności sposobów wypełniania wymogów; sprawdzian wiedzy
 

I.  Podjęcie decyzji o przyjęciu zlecenia lub kontynuacji wykonywania usług na rzecz klienta

 • Zakres wiedzy o jednostce i jej otoczeniu, w tym uczciwości kierownictwa na etapie podejmowania decyzji o przyjęciu lub kontynuacji zlecenia; znaczenie dyskusji w zespole rewizyjnym.
 • Stosowanie i przestrzeganie odpowiednich wymogów etycznych, kadrowych i organizacyjnych.
 • Uzgodnienie warunków zlecenia badania (umowa).
 • Udokumentowanie zgodnie z MSKJ 1 i KSRF 220.
   

II. Opracowanie planu badania w części dotyczącej identyfikacji i szacowania ryzyka. Opisanie planowanych procedur oceny ryzyka:

 • Rodzaje procedur, rozłożenie w czasie, zakresu.
 • Dokumentowanie Planu badania
   

III. Opracowanie strategii badania. Identyfikacja ryzyka nieodłącznego poprzez zrozumienie jednostki i jej otoczenia, w tym w szczególności:

 • warunków branżowych, regulacyjnych i innych czynników zewnętrznych, w tym mających zastosowanie ramowych założeń sprawozdawczości finansowej,
 • działalności, struktury właścicielskiej i nadzoru, rodzajów dokonywanych i planowanych inwestycji, struktury jednostki i sposobu jej finansowania,
 • doboru i sposobu zastosowania zasad rachunkowości i zmian tych zasad,
 • celów i strategii jednostki oraz związanych z nimi ryzyk działalności gospodarczej, które mogą wpływać na ryzyko istotnego zniekształcenia sprawozdań finansowych,
 • sposobu pomiaru i oceny finansowych wyników działalności jednostki.
 •     Zrozumienie kontroli wewnętrznych znaczących dla badania
  • identyfikacja kontroli znaczących dla badania
  • ocena projektu kontroli
  • ustalenie czy kontrole zostały wdrożone.
  • Udokumentowanie procesu zrozumienia jednostki, jej otoczenia, identyfikacji znaczących kontroli, oceny projektu znaczących kontroli oraz czy zostały wdrożone.
    

IV. Opracowanie ogólnej strategii badania

Ogólna strategia badania:

 • Charakterystyka zlecenia badania (wymogi sprawozdawcze, potrzeba posiadania specjalistycznej wiedzy, dostępność wyników audytorów wewnętrznych, korzystanie z organizacji usługowych, spodziewane wykorzystanie dowodów z badań wcześniejszych, wpływ technologii IT na procedury badania etc.)
 • Cele sprawozdawczości, harmonogram badania i sposób komunikowania się (harmonogram sprawozdawczości jednostki, organizacja spotkań z zespołem rewizyjnym, omówienie sposobów komunikowania się z kierownictwem, czy oczekuje się kontaktów ze stronami trzecimi etc.)
 • Znaczące czynniki, wstępne czynności dotyczące zlecenia i wiedza uzyskana przy innych zleceniach (określenie istotności, wstępne określenie obszarów z wyższym RIZ, wpływ oceny RIZ na poziomie sprawozdania finansowego na kierunek badania, rezultaty wcześniejszych badań, które dotyczyły skuteczności kontroli wewnętrznej etc.)
 • Rodzaj, czas wykorzystania i wielkość zasobów
 • Dokumentowanie Strategii badania
   

5.  Opracowanie planu badania w części dotyczącej odpowiedzi na ryzyko (uzupełnienie ogólnej strategii)

 Opisanie planowanych procedur badania będących odpowiedzią na oszacowane ryzyka istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń:

 • Rodzaje procedur, rozłożenie w czasie, liczba procedur, zakresu i czasu ich wykonania oraz podział zadań w zespole rewizyjnym.
 • Dokumentowanie Planu badania

 

 Sprawdzian wiadomości


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu